Đã tìm thấy 1 kết quả: đề thi toán lớp Chín


Hơn 3.000 học sinh Hà Nội phải thi lại môn toán vì đề quá… khó

Hơn 3.000 học sinh Hà Nội phải thi lại môn toán vì đề quá… khó

20-12-2019 00:00
98

Những ngày qua, phụ huynh xôn xao việc điểm thi học kỳ I môn toán của học sinh lớp Chín Q.Thanh Xuân (Hà Nội) rất thấp, có đến 70% bài dưới trung bình. Phòng GD-ĐT Thanh Xuân đã phải tổ chức cho học sinh thi lại.

Create AccountLog In Your Accountkinh tế xã hội

xã hội thế

thế giới giáo
tin tức thể thao
gồm kinh tế
tìm kiếm thế giới

dục thể thao

kinh tế chính

thế giới

ngày Tổng

toán lớp Chín

đọc báo báo chí văn hóa
công nghệ
Việt Nam
tin trong ngày đọc tin

tin ngày

lớp Chín Điểm
kinh tế
Điểm Tin
giáo dục

văn hóa

lớp Chín

giáo dục

trí công nghệ

giáo dục thể

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

tin nhanh giải trí

đề thi

hội thế

thi toán

đề thi
xem tin

hợp tin tức

xem báo báo điện tử

Nam gồm kinh

giải trí công

thi toán lớp

giải trí

tin mới nhất
hội thế giới
xem báo báo chí
thao văn hóa
tin ngày Tổng
đọc báo
tin tức Việt
Việt Nam gồm

khóa Điểm

báo điện tử

toán lớp

Từ khóa

tin tức
tìm kiếm
Tổng hợp tin
đề thi toán
điểm tin
tức Việt Nam
thể thao
Điểm tin ngày

toán lớp

trị xã

xã hội
tin tức

Tin Ngày

tế chính trị
Tổng hợp
Chín Điểm tin
dục thể
công nghệ
chính trị
Chín Từ
tin mới nhất

Điểm tin ngày

giáo dục

văn hóa giải

Điểm tin

hóa giải trí

đề thi toán lớp Chín - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

đề thi toán lớp Chín

đọc tin đề thi toán lớp Chín giải trí văn hóa thế giới xã hội
trí công
chính trị

chính trị xã

điểm tin tin nhanh

Nam gồm

gồm kinh

trị xã hội

giới giáo dục

ngày Tổng hợp

giới giáo

thao văn

tế chính
hóa giải
công nghệ
thể thao

thi toán

lớp Chín

chính trị

hợp tin

đề thi toán lớp Chín
tức Việt
tin trong ngày

Chín Điểm

xem tin

kinh tế

thể thao văn
j
(0 giây)