Đã tìm thấy 1 kết quả: đề kiểm tra học kỳ trường THPT Gò Vấp có bị lộ


Tổ trưởng môn lý Trường THPT Gò Vấp đưa đề thi lên Facebook: Không được phép dù với lý do gì

Tổ trưởng môn lý Trường THPT Gò Vấp đưa đề thi lên Facebook: Không được phép dù với lý do gì

20-12-2019 00:00
89

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định: thầy giáo Trường THPT Gò Vấp đưa đề kiểm tra lên Facebook với bất kỳ lý do gì cũng không được phép.

Create AccountLog In Your Accounthội thế

Từ khóa

THPT Gò

thao văn hóa
có bị
trường THPT
đề kiểm tra học kỳ trường THPT Gò Vấp có bị lộ
lộ Điểm tin
kinh tế

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

Vấp có bị

Điểm Tin
thế giới giáo
tin trong ngày công nghệ
Tổng hợp tin
giáo dục

trí công nghệ

tin ngày Tổng

hợp tin

khóa Điểm

văn hóa

đề kiểm tra học kỳ trường THPT Gò Vấp có bị lộ - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

thể thao

tin trong ngày

giới giáo dục

kinh tế văn hóa

hội thế giới

trị xã hội

gồm kinh tế

Gò Vấp

kỳ trường

đề kiểm tra học kỳ trường THPT Gò Vấp có bị lộ

kiểm tra

tin ngày
học kỳ trường
học kỳ

công nghệ

thế giới
tin nhanh xem tin
đề kiểm
hóa giải

Điểm tin ngày

xã hội báo chí
giới giáo
tin tức

kinh tế

tra học

giáo dục thể

chính trị xã

hóa giải trí

học kỳ
ngày Tổng hợp
tế chính trị
điểm tin

THPT Gò

Vấp có

bị lộ

Nam gồm
chính trị

dục thể

tin mới nhất

thể thao văn

xem báo tin nhanh

Tin Ngày

báo chí

tin tức Việt

đọc tin

đề kiểm

Tổng hợp
đề kiểm tra học kỳ trường THPT Gò Vấp có bị lộ
xã hội thế
báo điện tử tìm kiếm
kiểm tra học

Nam gồm kinh

tra học

điểm tin giải trí thế giới
giáo dục

có bị

Việt Nam

gồm kinh

thể thao

dục thể thao

xã hội
kỳ trường THPT

tra học kỳ

tìm kiếm

bị lộ

Việt Nam gồm

THPT Gò Vấp

Điểm tin ngày
tin tức
thể thao

trường THPT Gò

đọc báo đọc tin xem báo

tức Việt Nam

lộ Điểm
tế chính

kinh tế chính

đề kiểm tra
tin tức

trí công

tức Việt

giải trí
ngày Tổng

văn hóa

lộ Từ

trị xã
chính trị thế giới

trường THPT

giáo dục chính trị đọc báo báo điện tử tin mới nhất
thao văn

giải trí

Gò Vấp có

Gò Vấp

kỳ trường

kiểm tra

bị lộ Điểm
hợp tin tức
công nghệ
giải trí công
xã hội xem tin

có bị lộ

Điểm tin

Vấp có

văn hóa giải
j
(0 giây)