Đã tìm thấy 1 kết quả: đã chính


Xuân Trường lần đầu ra sân đá giải nhà nghề Hàn Quốc

Xuân Trường lần đầu ra sân đá giải nhà nghề Hàn Quốc

03-07-2017 05:20
101

(PL)- Lần đầu tiên Xuân Trường ra sân đá chính cho Gangwon ở K-League (trước đây là 45 phút Cúp Quốc gia Hàn Quốc) và tuyển thủ của Việt Nam đã thi đấu 66 phút.

Create AccountLog In Your Accountgiải trí công
xã hội
thể thao văn

ngày Tổng

hội thế

xã hội

giáo dục thể

xã hội thế

giải trí điểm tin giải trí
hóa giải
văn hóa
tin ngày

hợp tin

văn hóa báo điện tử
giải trí
điểm tin

thế giới

chính trị xã

Từ khóa

dục thể thao

đã chính
chính Từ
xã hội kinh tế
hợp tin tức

đã chính - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

tin ngày Tổng

Nam gồm kinh

đã chính

báo chí công nghệ thế giới

chính trị

thao văn

kinh tế chính

báo chí xem tin đọc báo xem báo
trí công nghệ
đã chính đọc tin xem báo
đã chính Điểm

Điểm tin ngày

giới giáo dục

xem tin
tin tức
tin mới nhất

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

công nghệ

kinh tế
khóa Điểm

trị xã hội

gồm kinh tế

Tin Ngày

Điểm tin ngày

giáo dục

tin tức
tức Việt Nam

tế chính

Tổng hợp tin

Việt Nam gồm

Tổng hợp
trị xã
chính trị công nghệ báo điện tử

thế giới giáo

tìm kiếm
Nam gồm
thể thao

thao văn hóa

tin nhanh
tức Việt
hội thế giới

tin tức Việt

ngày Tổng hợp
tế chính trị
đã chính tin trong ngày
hóa giải trí
tìm kiếm chính trị

kinh tế

thể thao tin tức thể thao
Điểm tin
văn hóa giải

đã chính

giáo dục tin trong ngày đọc tin

dục thể

gồm kinh
đọc báo

giới giáo

tin nhanh

trí công

thế giới

chính Điểm tin

Việt Nam

chính Điểm

văn hóa

tin mới nhất
Điểm Tin
giáo dụcj
(0 giây)