Đã tìm thấy 1 kết quả: Đại học Kinh Bắc


Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc bị khởi tố, bắt tạm giam

Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc bị khởi tố, bắt tạm giam

28-12-2019 00:00
65

Bà Nguyễn Thị Minh Châu bị bắt vì đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp Đại học ngành Ngôn ngữ Anh hệ văn bằng 2 chính quy không đúng quy định, thu lợi bất chính.

Create AccountLog In Your Accounttin trong ngày
Đại học
xem báo
gồm kinh tế
báo điện tử
Việt Nam
báo chí
Tin Ngày

Bắc Từ

học Kinh Bắc
xã hội

hợp tin

công nghệ

văn hóa tin tức
thao văn
đọc báo
tin tức Việt
tìm kiếm
văn hóa giải
thế giới
Bắc Điểm
tức Việt Nam

trị xã

ngày Tổng hợp

chính trị
giới giáo
trí công nghệ
Đại học Kinh Bắc tìm kiếm đọc tin tin trong ngày
hội thế giới
giới giáo dục

khóa Điểm

học Kinh

trị xã hội

đọc báo

Đại học Kinh

báo chí

Nam gồm

hóa giải

hóa giải trí

Kinh Bắc
chính trị
kinh tế chính
xem tin

Đại học Kinh Bắc

công nghệ thế giới kinh tế

Kinh Bắc Điểm

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

điểm tin tin tức
Điểm tin
thế giới giáo
giải trí

giáo dục

thể thao
trí công
kinh tế

thể thao

tin nhanh

Đại học

thao văn hóa

hợp tin tức

Đại học Kinh Bắc - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

văn hóa đọc tin

hội thế

ngày Tổng

Điểm Tin

giải trí công

điểm tin kinh tế

Tổng hợp

Đại học Kinh Bắc giáo dục

Tổng hợp tin

công nghệ xem báo

Điểm tin ngày

giáo dục thể

Bắc Điểm tin

thể thao

xã hội thế

giáo dục tin mới nhất
học Kinh
giải trí
chính trị xã

tức Việt

tin tức

gồm kinh

tin ngày

Điểm tin ngày

thế giới

Nam gồm kinh

xã hội

xã hội

báo điện tử

tin ngày Tổng

văn hóa
tin nhanh
tế chính trị
tế chính

thể thao văn

tin mới nhất

dục thể thao

Kinh Bắc

Việt Nam gồm

giải trí
xem tin

Từ khóa

dục thể

chính trịj
(0 giây)