Đã tìm thấy 1 kết quả: Đại Kỷ Nguyên


Các tài khoản Facebook giả nay sử dụng cả khuôn mặt giả

Các tài khoản Facebook giả nay sử dụng cả khuôn mặt giả

21-12-2019 00:00
67

Mạng truyền thông xã hội Facebook hôm 20/12 cho biết khuôn mặt nhân tạo của những người không tồn tại đang được sử dụng để đại diện các tài khoản FB giả nhằm đánh lừa người dùng và các hệ thống của công ty.

Create AccountLog In Your Accounttin mới nhất

văn hóa giải

trí công nghệ
báo điện tử chính trị

giới giáo

tức Việt Nam

tin tức

kinh tế chính

trị xã

thế giới giải trí

kinh tế

tin nhanh tin trong ngày xã hội
hội thế

Kỷ Nguyên

hợp tin
thể thao tìm kiếm
hóa giải trí

Tổng hợp tin

hội thế giới

Đại Kỷ Nguyên - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

đọc báo
tin tức
xem tin

tin ngày Tổng

Đại Kỷ Nguyên
báo chí điểm tin

thể thao văn

báo điện tử

ngày Tổng

hóa giải
Nguyên Điểm
kinh tế

Tin Ngày

văn hóa thể thao

thế giới

xã hội xem báo

trị xã hội

Kỷ Nguyên Điểm
Điểm Tin

Việt Nam

giáo dục
đọc tin
Từ khóa

Nguyên Điểm tin

thế giới xem báo
giáo dục thể
công nghệ

Việt Nam gồm

tế chính

xã hội

thế giới giáo

chính trị

tìm kiếm
Đại Kỷ
Đại Kỷ Nguyên tin tức

văn hóa

báo chí
tế chính trị

Nam gồm kinh

giải trí

chính trị xã

đọc báo chính trị

giới giáo dục

ngày Tổng hợp
tin trong ngày giải trí tin mới nhất
gồm kinh

thao văn hóa

văn hóa

khóa Điểm

dục thể thao

thể thao

Đại Kỷ

gồm kinh tế
giải trí công

công nghệ

Đại Kỷ Nguyên

Đại Kỷ Nguyên

dục thể

tin nhanh công nghệ

tin tức Việt

Tổng hợp
Kỷ Nguyên
đọc tin

Điểm tin

Điểm tin ngày

Điểm tin ngày

trí công
xem tin kinh tế

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

xã hội thế

điểm tin giáo dục

hợp tin tức

thao văn

tức Việt

Nguyên Từ

Nam gồm
giáo dục

tin ngày

j
(0.02 giây)