Tiếng thở dài của ông vua Phổ

Tiếng thở dài của ông vua Phổ

4184

Xác định năm chủ đề văn hóa nào đâu chỉ là tổ chức bấy nhiêu sự kiện văn hóa, biểu dương lực lượng hoặc dựng nên những thiết chế văn hóa hoành tráng, lộng lẫy mà đó phải thật sự là một cuộc chuyển dịch đa chiều.

Buổi sáng cuối cùng của năm 2019, trong phiên bế mạc Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - khẳng định: “Không đánh đổi môi trường, văn hóa và văn minh xã hội để đổi lấy kinh tế”. Tieng tho dai cua ong vua Pho Những trầm tích văn hóa từ rất nhiều năm trước vẫn đang hiện hữu và vẫn đang được đánh thức Cũng trong ngày cuối năm này, giữa bao tất bật, bộn bề, hối hả, ngay tại trụ sở của ngành văn hóa thành phố, người đứng đầu Đảng bộ TPHCM - Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân - đã xúc động trao bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho 5 công trình, trong đó có Nhà thờ Thủ Thiêm, Tu viện Hội Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm - một trong những hành động thiết thực, ngay trong thời khắc chuyển giao sang năm mới, 2020 - Năm Văn hóa TPHCM. Xét trên bình diện thực tế, hẳn việc chọn năm chủ đề văn hóa hoặc mệnh lệnh không đánh đổi văn hóa bằng bất cứ giá nào đã cho thấy sự thống nhất trong nhìn nhận, đánh giá và cảnh báo về một diễn biến, thực trạng xã hội không hề đơn giản. Kinh tế và sự phát triển kinh tế, ngoài những con số tăng trưởng như mơ, vị thế thăng hạng đang có vẻ bị đặt để trong vế đối nghịch của sự “gián” một cách nghiêm trọng về đạo đức, văn hóa, môi trường… Từ góc độ “cán cân” quy luật phát triển nói chung, bản thân phát triển kinh tế chưa bao giờ mang tính mục đích tự thân. Kinh tế phát triển cũng là hướng tới phục vụ con người với nhu cầu không chỉ làm giàu, tích tụ sự sản mà còn sống hạnh phúc, tích lũy những giá trị văn hóa, đạo đức, thẩm mỹ của cộng đồng, cho riêng mình. Vì vậy, không đánh đổi văn hóa, văn minh xã hội (và môi trường sống) để đổi lấy kinh tế là một sự tái lập cân bằng trong định hướng phát triển xã hội từ cột mốc 2020. Chọn văn hóa làm chủ đề năm là sự xác tín công bằng cho văn hóa - với tư cách một lĩnh vực nền tảng của phát triển, căn bản của các mối quan hệ xã hội - tự nhiên. Tất nhiên, vấn đề còn lại là nhìn nhận và tiếp cận văn hóa ở cả hai nghĩa hẹp - những công trình văn hóa, tác phẩm nghệ thuật, biểu tượng thẩm mỹ… lẫn rộng - là phong hóa xã hội, lối sống, tiếng nói, giáo dục… như thế nào để kết quả “không đánh đổi” kia phải tựu thành những giá trị thật sự, có ý nghĩa cân bằng với các thành quả kinh tế. Cũng như, một khi xác định năm chủ đề văn hóa, nào đâu chỉ là tổ chức bấy nhiêu sự kiện văn hóa, biểu dương lực lượng làm văn hóa chuyên hay không chuyên hoặc dựng nên những thiết chế văn hóa hoành tráng, lộng lẫy mà đó phải thật sự là một cuộc chuyển dịch đa chiều. Trong đó, dĩ nhiên, con người là trung tâm để khơi dậy, đánh thức, khai phóng sự sáng tạo, trí tuệ và tầng sâu nhân văn trong mỗi con người, trong từng nhóm cộng đồng, trong mỗi lĩnh vực và chính bản sắc dân tộc - cần được hiểu thấu đáo là một phẩm chất mở, được kết tinh và phát huy trong quá trình hội nhập, đối thoại và tôn trọng (cả sự khác biệt) lẫn nhau - sẽ là sợi dây kết nối bền chặt. Chiều cuối năm, hậu của buổi lễ trao bằng xếp hạng di tích, tôi một mình thả bộ xuống con đường Đồng Khởi, hướng ra phía sông Sài Gòn. Tôi đang đi ngược lại thời gian ngay trên chính cái không gian mà tròn 160 năm trước, khi người Pháp đặt chân lên Sài Gòn, họ vẽ con đường đầu tiên này, men theo trục sông chính. Vòng ra bến Bạch Đằng, hai bên con đường Tôn Đức Thắng, những tháp chuông Gothic, những mái vòm Byzantine ẩn hiện đâu đó. Để thấy, cuộc chinh phạt và mưu đồ thực dân hóa gần hai trăm năm trước đã lụi tàn, cái còn lại chính là những trầm tích văn hóa vẫn đang hiện hữu, đang được đánh thức. Bỗng tôi như nghe có tiếng thở dài của ông vua Phổ, sau khi nghe tiếng đàn của Mozart: “Ta tiêu biểu cho trật tự, ngươi tiêu biểu cho cái đẹp. Biết đâu hậu thế sẽ quên ta và nhắc đến ngươi”… Ái Mỹ


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountnên những

kiện văn

dựng nên những
biểu dương lực
tráng lộng lẫy
là tổ chức
mà đó
đa chiều

chuyển dịch

của ông

một cuộc chuyển

chức bấy nhiêu

Tin Ngày

ông vua

nhiêu sự

năm chủ đề

dài của

ông vua

cuộc chuyển dịch

hóa hoành tráng

của ông

vua Phổ Xác

năm văn hóa
Tiếng thở

chỉ là tổ

nào đâu chỉ

Tiếng thở
đề văn

hoành tráng lộng

thật sự

lượng hoặc

lượng hoặc dựng

định năm

đâu chỉ

sự là

thiết chế văn
dương lực
Phổ Xác định
thở dài

vua Phổ

lộng lẫy

lẫy mà đó
chủ đề văn

hóa nào đâu

Điểm Tin

dựng nên

định năm chủ

lợi ích kinh tế
Xác định năm

biểu dương

đánh đổi

lực lượng

văn hóa hoành

của ông vua
phải thật

Phổ Xác

chủ đề

cuộc chuyển

Tiếng thở dài của ông vua Phổ - Điểm Tin Ngày

thiết chế

văn hóa biểu
dài của ông
năm văn hóa
chuyển dịch đa

năm chủ

là một

dịch đa chiều

đó phải thật

vua Phổ
những thiết chế
trầm tích văn hóa

chế văn

là tổ
lộng lẫy mà
tổ chức bấy
bấy nhiêu
hóa nào

phải thật sự

dài của
thở dài của
dương lực lượng
lợi ích kinh tế

bấy nhiêu sự

đánh đổi

dịch đa

tổ chức
hoặc dựng nên
đó phải

thật sự là

nhiêu sự kiện
sự là một

văn hóa

Tiếng thở dài
một cuộc

sự kiện văn

chỉ là

đề văn hóa

văn hóa nào

sự kiện
những thiết

Phổ Điểm

kiện văn hóa

nên những thiết

chế văn hóa

hoành tráng

lực lượng hoặc

nào đâu

lẫy mà

Xác định năm chủ đề văn hóa nào đâu chỉ là tổ chức bấy nhiêu sự kiện văn hóa, biểu dương lực lượng hoặc dựng nên những thiết chế văn hóa hoành tráng, lộng lẫy mà đó phải thật sự là một cuộc chuyển dịch đa chiều

là một cuộc

tráng lộng

Xác định

đâu chỉ là

Tiếng thở dài của ông vua Phổ

văn hóa

thở dài

hóa biểu dương
trầm tích văn hóa

văn hóa

hóa biểu

chức bấy

ông vua Phổ

hoặc dựng

hóa hoành

mà đó phải
j
(0.02 giây)