Đầu năm đi chợ Campuchia giữa trung tâm Sài Gòn

Đầu năm đi chợ Campuchia giữa trung tâm Sài Gòn

3782

Ngày đầu năm 2020 cũng là thời điểm cận tết Nguyên đán, chính vì vậy, các khu chợ với nhiều món đặc trưng tết như khô, lạp xưởng... trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Chợ Campuchia còn gọi là chợ Lê Hồng Phong, nằm trong hẻm 374 Lê Hồng Phong, quận 10, TP. HCM, nơi đây bày bán rất nhiều món đặc sản Campuchia cũng như vô vàn món ăn xuất xứ từ xứ chùa Tháp. Chợ tồn tại đã hơn nửa thập kỷ qua. Trước đây chợ chỉ phục vụ kiều bào Campuchia cư trú khu vực lân cận, lâu dần trở thành điểm đến của nhiều khách phương xa muốn tìm kiếm hương vị lạ, vì vậy, nơi đây chưa bao giờ hết nhộn nhịp. Thực hiện: Minh Thanh - Ph. Huy


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountmón đặc trưng

Sài Gòn

khu chợ

đặc trưng

Đầu năm đi chợ Campuchia giữa trung tâm Sài Gòn - Điểm Tin Ngày

nhiều món

trưng tết như

trung tâm

với nhiều món

thời điểm cận

điểm cận tết

nhộn nhịp hơn

vậy các khu
tết như khô
món đặc
khô lạp xưởng

nhịp hơn bao

chợ lê hồng phong

Sài Gòn

chợ với nhiều
với nhiều
chợ đặc sản

năm 2020

giữa trung

năm đi

cũng là

trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết

Campuchia giữa

bao giờ hết

Nguyên đán chính

tết Nguyên đán

Tin Ngày
chợ Campuchia

đầu năm 2020

Đầu năm đi chợ Campuchia giữa trung tâm Sài Gòn

chính vì

giờ hết

cũng là thời

các khu chợ

là thời điểm

năm đi
trở nên nhộn
vì vậy

khô lạp

Điểm Tin

tâm Sài
vì vậy các
Đầu năm đi
chợ campuchia giữa lòng sài gòn
2020 cũng
như khô

2020 cũng là

chợ campuchia giữa lòng sài gòn
đán chính

Đầu năm

nhộn nhịp

khu chợ với

bao giờ

Campuchia giữa

chợ Campuchia

thời điểm

Gòn Ngày đầu

như khô lạp

Ngày đầu

chợ đặc sản
đi chợ
Đầu năm
hơn bao giờ
quận 10
năm 2020 cũng

vậy các

hơn bao
xưởng trở
tết như

Gòn Điểm

Nguyên đán

nên nhộn

các khu
trung tâm Sài
giữa trung

đi chợ

tâm Sài

cận tết Nguyên

nên nhộn nhịp

Campuchia giữa trung
chợ lê hồng phong

Sài Gòn Ngày

lạp xưởng

Ngày đầu năm

chợ với

đán chính vì

trung tâm

trở nên

là thời

quận 10

đi chợ Campuchia

Gòn Ngày
tết Nguyên
chính vì vậy

Ngày đầu năm 2020 cũng là thời điểm cận tết Nguyên đán, chính vì vậy, các khu chợ với nhiều món đặc trưng tết như khô, lạp xưởng

lạp xưởng trở
đặc trưng tết
chợ Campuchia giữa
đầu năm
xưởng trở nên

tâm Sài Gòn

giữa trung tâm
trưng tết

điểm cận

năm đi chợ
cận tết

nhiều món đặc

nhịp hơn
j
(0.02 giây)