Đầu năm đi chợ Campuchia giữa trung tâm Sài Gòn

Đầu năm đi chợ Campuchia giữa trung tâm Sài Gòn

2603

Ngày đầu năm 2020 cũng là thời điểm cận tết Nguyên đán, chính vì vậy, các khu chợ với nhiều món đặc trưng tết như khô, lạp xưởng... trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Chợ Campuchia còn gọi là chợ Lê Hồng Phong, nằm trong hẻm 374 Lê Hồng Phong, quận 10, TP. HCM, nơi đây bày bán rất nhiều món đặc sản Campuchia cũng như vô vàn món ăn xuất xứ từ xứ chùa Tháp. Chợ tồn tại đã hơn nửa thập kỷ qua. Trước đây chợ chỉ phục vụ kiều bào Campuchia cư trú khu vực lân cận, lâu dần trở thành điểm đến của nhiều khách phương xa muốn tìm kiếm hương vị lạ, vì vậy, nơi đây chưa bao giờ hết nhộn nhịp. Thực hiện: Minh Thanh - Ph. Huy


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountchợ Campuchia
món đặc trưng

tết Nguyên

chợ với nhiều

Đầu năm đi

đầu năm

khô lạp

đặc trưng

món đặc

Đầu năm đi chợ Campuchia giữa trung tâm Sài Gòn

Gòn Ngày

nhiều món

nhộn nhịp

Ngày đầu năm

Đầu năm đi chợ Campuchia giữa trung tâm Sài Gòn - Điểm Tin Ngày

cũng là

như khô

quận 10
giữa trung
vì vậy các

Tin Ngày

Gòn Điểm

các khu chợ
đán chính vì
Campuchia giữa

đi chợ

trung tâm
trở nên nhộn
bao giờ hết

Sài Gòn

năm đi chợ

xưởng trở nên

Gòn Ngày đầu
nhiều món đặc

xưởng trở

tâm Sài Gòn
Nguyên đán chính

trưng tết

năm đi

cận tết

chính vì

đặc trưng tết

Campuchia giữa trung

năm đi

thời điểm
Campuchia giữa

vậy các khu

hơn bao
khu chợ
là thời điểm

cận tết Nguyên

điểm cận

Sài Gòn

Đầu năm

nên nhộn

năm 2020 cũng
chợ campuchia giữa lòng sài gòn
chợ Campuchia giữa
trở nên
tâm Sài
quận 10
điểm cận tết
chợ campuchia giữa lòng sài gòn

cũng là thời

nên nhộn nhịp

tết Nguyên đán

như khô lạp
tết như

Ngày đầu

giờ hết

các khu

khô lạp xưởng

vậy các

đi chợ Campuchia

khu chợ với

giữa trung tâm

với nhiều

Nguyên đán
chợ lê hồng phong
đi chợ

trưng tết như

trung tâm

nhộn nhịp hơn

chợ đặc sản
nhịp hơn

Đầu năm

hơn bao giờ

tết như khô

chợ Campuchia

năm 2020

trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết

thời điểm cận

tâm Sài

nhịp hơn bao

Ngày đầu năm 2020 cũng là thời điểm cận tết Nguyên đán, chính vì vậy, các khu chợ với nhiều món đặc trưng tết như khô, lạp xưởng

lạp xưởng trở

vì vậy

đầu năm 2020

chợ lê hồng phong

chính vì vậy

là thời

2020 cũng là

lạp xưởng

Sài Gòn Ngày

2020 cũng

bao giờ

chợ với

chợ đặc sản

với nhiều món

giữa trung

đán chính

Điểm Tin

trung tâm Sài

j
(0.02 giây)