Đầu năm đi chợ Campuchia giữa trung tâm Sài Gòn

Đầu năm đi chợ Campuchia giữa trung tâm Sài Gòn

4779

Ngày đầu năm 2020 cũng là thời điểm cận tết Nguyên đán, chính vì vậy, các khu chợ với nhiều món đặc trưng tết như khô, lạp xưởng... trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Chợ Campuchia còn gọi là chợ Lê Hồng Phong, nằm trong hẻm 374 Lê Hồng Phong, quận 10, TP. HCM, nơi đây bày bán rất nhiều món đặc sản Campuchia cũng như vô vàn món ăn xuất xứ từ xứ chùa Tháp. Chợ tồn tại đã hơn nửa thập kỷ qua. Trước đây chợ chỉ phục vụ kiều bào Campuchia cư trú khu vực lân cận, lâu dần trở thành điểm đến của nhiều khách phương xa muốn tìm kiếm hương vị lạ, vì vậy, nơi đây chưa bao giờ hết nhộn nhịp. Thực hiện: Minh Thanh - Ph. Huy


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create Account



Log In Your Account



nhộn nhịp

bao giờ hết

trung tâm
tâm Sài
chợ đặc sản
lạp xưởng
xưởng trở
Gòn Điểm

các khu chợ

tết như

tâm Sài Gòn

Đầu năm đi

Sài Gòn Ngày

Đầu năm đi chợ Campuchia giữa trung tâm Sài Gòn - Điểm Tin Ngày

nhộn nhịp hơn
nhiều món
chợ lê hồng phong

giữa trung

thời điểm
hơn bao giờ
Tin Ngày

nên nhộn

lạp xưởng trở

tết như khô

đi chợ Campuchia

trưng tết như

chợ với nhiều

trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết

khô lạp xưởng

xưởng trở nên

cũng là thời

Ngày đầu năm

cận tết

Sài Gòn

chợ Campuchia

Nguyên đán chính

chợ Campuchia giữa

tết Nguyên

nhiều món đặc

giờ hết

đặc trưng

Gòn Ngày

chợ lê hồng phong

năm 2020 cũng

đán chính vì

trung tâm Sài

điểm cận tết

khu chợ với

quận 10

Ngày đầu năm 2020 cũng là thời điểm cận tết Nguyên đán, chính vì vậy, các khu chợ với nhiều món đặc trưng tết như khô, lạp xưởng

2020 cũng
chợ đặc sản
đi chợ
trở nên nhộn

là thời điểm

món đặc

2020 cũng là

nhịp hơn bao
Điểm Tin

tâm Sài

đặc trưng tết

trung tâm

chính vì vậy

điểm cận

giữa trung tâm
năm đi

Đầu năm

trưng tết

Sài Gòn

bao giờ

chợ Campuchia

cận tết Nguyên

các khu

khu chợ
năm đi chợ

món đặc trưng

Đầu năm

năm đi

với nhiều món

vì vậy các

nhịp hơn

đầu năm 2020

Đầu năm đi chợ Campuchia giữa trung tâm Sài Gòn

chợ với

quận 10

như khô

như khô lạp

là thời

hơn bao

đi chợ

Campuchia giữa trung
đầu năm

vậy các khu

vì vậy

Ngày đầu
khô lạp

Campuchia giữa

chính vì
với nhiều

đán chính

năm 2020

Gòn Ngày đầu
nên nhộn nhịp
chợ campuchia giữa lòng sài gòn
trở nên

tết Nguyên đán

cũng là

Nguyên đán

vậy các

giữa trung

thời điểm cận

Campuchia giữa

chợ campuchia giữa lòng sài gònj
(0.09 giây)