Clip: NSƯT Thanh Kim Huệ chia sẻ về vở diễn 'Lan và Điệp' sau 45 năm

Clip: NSƯT Thanh Kim Huệ chia sẻ về vở diễn 'Lan và Điệp' sau 45 năm

217

NSƯT Thanh Kim Huệ hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ nồng nghiệt của khán giả trong lần trở lại sân khấu với tác phẩm kinh điển và bật mí cách giữ gìn vóc dáng cũng như giọng hát của mình.

Diễm Mi - Hương Chung


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountvở diễn

trong lần trở

Thanh Kim Huệ
cách giữ gìn

dáng cũng

với tác phẩm

cũng như

Điệp sau 45

sẻ về

Huệ hạnh

chia sẻ về

lần trở

trở lại
giả trong lần

NSƯT Thanh Kim Huệ hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ nồng nghiệt của khán giả trong lần trở lại sân khấu với tác phẩm kinh điển và bật mí cách giữ gìn vóc dáng cũng như giọng hát của mình

Điệp sau

NSƯT Thanh Kim

và Điệp
như giọng
mí cách
diễn Lan và
giữ gìn vóc
hộ nồng
được sự
45 năm
với tác
sự ủng hộ

kinh điển

diễn Lan

sân khấu với

45 năm

chia sẻ

NSƯT Thanh Kim Huệ
Thanh Kim
Clip: NSƯT
và Điệp sau

trở lại sân

bí quyết

và Điệp

về vở

hát của mình

sẻ về vở
và bật mí

Kim Huệ

năm NSƯT

sau 45

Điểm Tin

Huệ chia

phúc khi
vở diễn

hát của

điển và

nhận được sự

sẻ về

45 năm NSƯT
Clip: NSƯT Thanh
Huệ chia
hạnh phúc khi
nghiệt của khán
lại sân khấu
vở diễn Lan

mí cách giữ

Lan và
khi nhận được

được sự ủng

nhận được

Huệ chia sẻ

giọng hát

Lan và

năm NSƯT Thanh

cũng như giọng
nồng nghiệt của

NSƯT Thanh

vóc dáng
trong lần

ủng hộ nồng

NSƯT Thanh

Lan và Điệp

Điệp sau
ủng hộ

về vở

năm Điểm

sự ủng

giả trong

điển và bật

Kim Huệ chia

Clip: NSƯT Thanh Kim Huệ chia sẻ về vở diễn 'Lan và Điệp' sau 45 năm

khấu với
và bật

về vở diễn

của khán giả

Lan và Điệp
tác phẩm
nghiệt của
sau 45 năm
Thanh Kim

khán giả trong

dáng cũng như

Lan và Điệp

tác phẩm kinh

hạnh phúc

như giọng hát

phẩm kinh

cách giữ

nồng nghiệt
NSƯT Thanh Kim
khấu với tác
Huệ hạnh phúc
bật mí cách
lần trở lại

Clip: NSƯT

Thanh Kim Huệ

Tin Ngày

giữ gìn
vóc dáng cũng
phẩm kinh điển
Kim Huệ
chia sẻ

gìn vóc dáng

khi nhận

sau 45

NSƯT Thanh

của khán

khán giả
Kim Huệ

Clip: NSƯT Thanh Kim Huệ chia sẻ về vở diễn 'Lan và Điệp' sau 45 năm - Điểm Tin Ngày

NSƯT Thanh Kim Huệ
diễn Lan

gìn vóc

bí quyết

giọng hát của

phúc khi nhận
bật mí

Kim Huệ hạnh

sân khấu

của mình

lại sân

Thanh Kim

kinh điển và

hộ nồng nghiệt

j
(0.02 giây)