Năm 2019, lần đầu tiên TPHCM thu ngân sách vượt 400.000 tỷ đồng

Năm 2019, lần đầu tiên TPHCM thu ngân sách vượt 400.000 tỷ đồng

244

Với hơn 409.923 nghìn tỷ đồng mang về cho nhà nước, TPHCM trong năm 2019 thu ngân sách vượt mức dự toán được giao.

Chiều 31/12, tại Hội nghị báo cáo kết quả thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2019, Sở Tài chính TPHCM cho biết, TPHCM thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 409.923 tỷ đồng. So với dự toán được giao 399.125 tỷ đồng, thu ngân sách của TPHCM đạt 102,71% và tăng 8,29% so với năm 2018. Nam 2019, lan dau tien TPHCM thu ngan sach vuot 400.000 ty dong Doanh nghiệp nộp thuế vào ngân sách tại Kho bạc nhà nước TPHCM chiều 31/12/2019 Bà Lê Ngọc Thùy Trang – Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM cho biết, 2019 là năm đầu tiên, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt con số 400.000 tỷ đồng. Đây là một trong những sự kiện tiêu biểu năm 2019 của TPHCM. Trong số 14 chỉ tiêu thu có đến 9 chỉ tiêu vượt so với dự toán như chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất; thu phí lệ phí; thuế sử dụng đất phí nông nghiệp; lệ phí trước bạ; thu khác; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế; thu sổ xố kiến thiết…Trong đó, một số chỉ tiêu vượt đến 30% so với dự toán như thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê mặt đất, mặt nước. Riêng thu ngân sách địa phương, tính đến ngày 31/12/2019, TPHCM đạt 81.296 tỷ đồng, đạt 104,59% dự toán và tăng 5,65% so với năm 2018. Về chi, tổng chi ngân sách địa phương của TPHCM năm 2019 là 70.930 tỷ đồng, đạt 79,81% dự toán. Nam 2019, lan dau tien TPHCM thu ngan sach vuot 400.000 ty dong Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao bằng khen cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - một trong những doanh nghiệp có mức đóng góp ngân sách cao nhất tại TPHCM (trên 1.000 tỷ đồng) Trong đó, chi đầu tư phát triển hơn 32.432 tỷ đồng (102,58% kế hoạch vốn đầu tư phát triển 2019 được Hội đồng nhân dân TPHCM thông qua); chi thường xuyên khoảng 36.365 tỷ đồng (76,69% dự toán); chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương 4.388 tỷ đồng. Hội nghị cũng đưa ra một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2020 như: đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thu; tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp; đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước; rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa; cắt giảm thời gian làm thủ tục hải quan so với quy định; đẩy mạnh khai thác nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước… Hiếu Nguyễn


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your AccountNăm 2019, lần đầu tiên TPHCM thu ngân sách vượt 400

mang về

TPHCM trong

tỷ đồng

thu ngân sách

thu ngân sách
trong năm 2019
chi ngân sách
vượt 400 000
tỷ đồng Với

đồng Với hơn

đầu tiên TPHCM

thu ngân

mức dự toán

tỷ đồng mang

400 000

sách vượt

tiên TPHCM thu

Năm 2019

ngân sách

vượt 400
400 000

nước TPHCM trong

đầu tiên

409 923

tỷ đồng

TPHCM thu
đồng Điểm
Năm 2019

vượt mức dự

000 tỷ đồng

đồng mang

923 nghìn
2019 lần đầu

được giao

mang về cho

tiên TPHCM

Tin Ngày
đồng Với

2019 lần

thu ngân sách tp.hcm 2019
đồng mang về

cho nhà nước

nộp thuế

ngân sách

TPHCM trong năm

lần đầu

mức dự
cho nhà

lần đầu tiên

toán được

sách vượt mức
toán được giao
dự toán
thu ngân sách
tiên TPHCM
TPHCM thu
400 000 tỷ

2019 thu ngân

thu ngân sách
năm 2019 thu
923 nghìn tỷ

2019 thu

sách vượt

ngân sách vượt

thu ngân
Điểm Tin
hơn 409

TPHCM thu ngân

2019 lần
409 923 nghìn
năm 2019

sách vượt 400

vượt mức

sách vượt

về cho nhà

923 nghìn tỷ đồng mang về cho nhà nước, TPHCM trong năm 2019 thu ngân sách vượt mức dự toán được giao

nhà nước TPHCM

ngân sách vượt
nộp thuế

về cho

nghìn tỷ đồng
chi ngân sách

000 tỷ

Với hơn 409

trong năm
thu ngân sách tp.hcm 2019

Năm 2019, lần đầu tiên TPHCM thu ngân sách vượt 400.000 tỷ đồng - Điểm Tin Ngày

tỷ đồng

nhà nước

Năm 2019 lần
000 tỷ

000 tỷ đồng

Với hơn

ngân sách
hơn 409 923

nước TPHCM

dự toán được

lần đầu

đầu tiên

nghìn tỷ

Với hơn 409
vượt 400

thu ngân

j
(0.01 giây)