Năm 2019, lần đầu tiên TPHCM thu ngân sách vượt 400.000 tỷ đồng

Năm 2019, lần đầu tiên TPHCM thu ngân sách vượt 400.000 tỷ đồng

109

Với hơn 409.923 nghìn tỷ đồng mang về cho nhà nước, TPHCM trong năm 2019 thu ngân sách vượt mức dự toán được giao.

Chiều 31/12, tại Hội nghị báo cáo kết quả thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2019, Sở Tài chính TPHCM cho biết, TPHCM thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 409.923 tỷ đồng. So với dự toán được giao 399.125 tỷ đồng, thu ngân sách của TPHCM đạt 102,71% và tăng 8,29% so với năm 2018. Nam 2019, lan dau tien TPHCM thu ngan sach vuot 400.000 ty dong Doanh nghiệp nộp thuế vào ngân sách tại Kho bạc nhà nước TPHCM chiều 31/12/2019 Bà Lê Ngọc Thùy Trang – Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM cho biết, 2019 là năm đầu tiên, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt con số 400.000 tỷ đồng. Đây là một trong những sự kiện tiêu biểu năm 2019 của TPHCM. Trong số 14 chỉ tiêu thu có đến 9 chỉ tiêu vượt so với dự toán như chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất; thu phí lệ phí; thuế sử dụng đất phí nông nghiệp; lệ phí trước bạ; thu khác; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế; thu sổ xố kiến thiết…Trong đó, một số chỉ tiêu vượt đến 30% so với dự toán như thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê mặt đất, mặt nước. Riêng thu ngân sách địa phương, tính đến ngày 31/12/2019, TPHCM đạt 81.296 tỷ đồng, đạt 104,59% dự toán và tăng 5,65% so với năm 2018. Về chi, tổng chi ngân sách địa phương của TPHCM năm 2019 là 70.930 tỷ đồng, đạt 79,81% dự toán. Nam 2019, lan dau tien TPHCM thu ngan sach vuot 400.000 ty dong Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao bằng khen cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - một trong những doanh nghiệp có mức đóng góp ngân sách cao nhất tại TPHCM (trên 1.000 tỷ đồng) Trong đó, chi đầu tư phát triển hơn 32.432 tỷ đồng (102,58% kế hoạch vốn đầu tư phát triển 2019 được Hội đồng nhân dân TPHCM thông qua); chi thường xuyên khoảng 36.365 tỷ đồng (76,69% dự toán); chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương 4.388 tỷ đồng. Hội nghị cũng đưa ra một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2020 như: đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thu; tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp; đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước; rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa; cắt giảm thời gian làm thủ tục hải quan so với quy định; đẩy mạnh khai thác nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước… Hiếu Nguyễn


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountnghìn tỷ

TPHCM thu ngân

Năm 2019

cho nhà nước

tỷ đồng Với

thu ngân

vượt 400

Với hơn
vượt 400 000
đồng Với hơn
ngân sách vượt

TPHCM trong

2019 lần đầu

thu ngân sách tp.hcm 2019

sách vượt 400

mức dự

TPHCM thu

chi ngân sách
toán được
Tin Ngày
nộp thuế
nhà nước TPHCM
Với hơn 409
nước TPHCM
000 tỷ
lần đầu

dự toán được

ngân sách vượt
được giao

tiên TPHCM

tiên TPHCM thu

TPHCM thu
thu ngân sách
2019 lần

vượt 400

đầu tiên TPHCM
đồng Với

000 tỷ đồng

trong năm

đầu tiên

409 923 nghìn

TPHCM trong năm

sách vượt mức

đồng Điểm

400 000

Năm 2019, lần đầu tiên TPHCM thu ngân sách vượt 400

Năm 2019

đồng mang về

toán được giao

đồng mang

thu ngân sách thu ngân sách tp.hcm 2019

Điểm Tin

nước TPHCM trong

Với hơn 409

hơn 409

thu ngân sách

chi ngân sách
nhà nước
2019 thu ngân

sách vượt

hơn 409 923

ngân sách

mang về cho
000 tỷ
vượt mức
lần đầu
trong năm 2019
tỷ đồng
400 000
dự toán

923 nghìn tỷ đồng mang về cho nhà nước, TPHCM trong năm 2019 thu ngân sách vượt mức dự toán được giao

923 nghìn

thu ngân

000 tỷ đồng

ngân sách

tỷ đồng mang
năm 2019

sách vượt

Năm 2019, lần đầu tiên TPHCM thu ngân sách vượt 400.000 tỷ đồng - Điểm Tin Ngày

409 923

tỷ đồng

thu ngân sách

mức dự toán

tỷ đồng

tiên TPHCM

nghìn tỷ đồng
cho nhà
về cho

923 nghìn tỷ

đầu tiên

về cho nhà

lần đầu tiên

Năm 2019 lần

nộp thuế
2019 thu

2019 lần

ngân sách

vượt mức dự

sách vượt

400 000 tỷ

mang về

thu ngân
năm 2019 thu
j
(0.02 giây)