Yêu cầu công bố giá sách giáo khoa lớp Một trước ngày 15/2

Yêu cầu công bố giá sách giáo khoa lớp Một trước ngày 15/2

123

Bộ GD-ĐT yêu cầu các nhà xuất bản và các Sở GD-ĐT tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục, giáo viên, phụ huynh tiếp cận sớm và đầy đủ với sách giáo khoa mới.

Theo chỉ đạo mới nhất của Bộ GD-ĐT, các nhà xuất bản khẩn trương thực hiện thủ tục, kịp thời công bố giá sách giáo khoa để các cơ sở giáo dục phổ thông, địa phương chọn lựa. Việc công bố giá sách giáo khoa lớp Một phải được hoàn thành trước ngày 15/2/2020. Những nội dung này cần được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, công khai, minh bạch và hoàn thành trước khi thành lập các hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp Một. Yeu cau cong bo gia sach giao khoa lop Mot truóc ngay 15/2 Bộ GD-ĐT yêu cầu công bố giá sách giáo khoa lớp Một trước ngày 15/2 Các Sở GD-ĐT cần tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, có hình thức cung cấp sách giáo khoa kịp thời, đầy đủ. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các các sở cũng như các nhà xuất bản, các trường cần kịp thời báo cáo Bộ GD-ĐT để có biện pháp giải quyết. Theo Bộ GD-ĐT, phương án triển khai cung cấp sách giáo khoa lớp Một đến các địa phương của các nhà xuất bản cần được thực hiện khẩn trương và báo cáo trước ngày 15/1/2020. Thông tin về giá sách sẽ giúp cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên, phụ huynh tiếp cận thông tin về sách nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả và đầy đủ môn học để thực hiện việc lựa chọn. Dung Nhi


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountvới sách

Bộ GD-ĐT yêu cầu các nhà xuất bản và các Sở GD-ĐT tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục, giáo viên, phụ huynh tiếp cận sớm và đầy đủ với sách giáo khoa mới

dục giáo viên

giáo viên phụ

Một trước ngày

huynh tiếp cận
lớp Một
và các
tiếp cận

trước ngày

giá sách giáo

chương trình mới
15/2 Bộ GD
Bộ GD ĐT

giáo khoa

công bố
ĐT tạo

giáo dục

bố giá

ngày 15/2

điều kiện

ngày 15/2 Bộ

sách giáo

các Sở

khoa lớp
15/2 Điểm
đầy đủ

điều kiện cho

cận sớm
công bố

và đầy đủ

Yêu cầu công bố giá sách giáo khoa lớp Một trước ngày 15/2

ĐT tạo điều

ĐT yêu cầu

sách giáo

tiếp cận sớm

sớm và
sách giáo khoa

bản và các

với sách giáo

GD ĐT yêu

giáo viên

giáo dục giáo

Một trước
khoa lớp Một
sách giáo khoa
khoa mới
và đầy

GD ĐT tạo

ngày 15/2
sách lớp 1

cầu công bố

sách giáo

Sở GD

Điểm Tin

xuất bản

các nhà

và các Sở

cầu các

viên phụ
cầu công

công bố giá

giáo khoa mới

Yêu cầu

viên phụ huynh

đủ với sách

lớp Một

tạo điều

phụ huynh tiếp

bố giá
các cơ

GD ĐT

kiện cho

sở giáo

cận sớm và
sách giáo khoa
cơ sở

cầu các nhà

sách giáo khoa

sớm và đầy
Yêu cầu công
Sở GD ĐT

giáo khoa

nhà xuất bản
Một trước

dục giáo

kiện cho các

đủ với

cho các cơ

bố giá sách

sách lớp 1
Yêu cầu

giáo khoa lớp

huynh tiếp

yêu cầu các

GD ĐT

nhà xuất

giá sách

tạo điều kiện

đầy đủ với

giáo khoa

Yêu cầu công bố giá sách giáo khoa lớp Một trước ngày 15/2 - Điểm Tin Ngày

các cơ sở

giá sách

cầu công
sở giáo dục
xuất bản và
trước ngày

các Sở GD

trước ngày 15/2
Bộ GD
khoa lớp

các nhà xuất

phụ huynh

lớp Một trước

cho các
15/2 Bộ
yêu cầu
ĐT yêu
bản và
chương trình mới
cơ sở giáo

Tin Ngày

j
(0.02 giây)