428 người đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2019

428 người đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2019

259

Hội đồng Giáo sư nhà nước đã tổ chức phiên họp lần thứ tư để xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 cho các ứng viên thuộc hai Hội đồng Giáo sư ngành khoa học quân sự và khoa học an ninh.

Theo đó, có bốn ứng viên phó giáo sư hội đồng ngành khoa học an ninh được Hội đồng Giáo sư nhà nước xét đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư. Hội đồng Giáo sư ngành khoa học quân sự không có ứng viên nào. Hội đồng Giáo sư nhà nước cho hay, theo tiêu chuẩn mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, hai khối ngành khoa học quân sự và khoa học an ninh có nhiều chuyên ngành liên quan tới yêu cầu bảo mật theo quy định hiện hành về bảo vệ bí mật nhà nước. 428 nguoi dat tieu chuan giao su, pho giao su nam 2019 Phiên họp của Hội đồng Giáo sư nhà nước Vì thế, theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8538/VPCP-KGVX, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước, Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước đã phối hợp với Hội đồng Giáo sư ngành khoa học quân sự và Hội đồng Giáo sư ngành khoa học an ninh xây dựng điều kiện đặc thù về việc thay thế các bài báo quốc tế uy tín để vận dụng xét cho các ứng viên thuộc ngành khoa học quân sự và khoa học an ninh. Trước đó, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã công bố quyết định 424 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2019 đối với 26 ngành, liên ngành. Như vậy, số ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm nay chính thức là 428 người. Dung Nhi


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountquân sự và

nhà nước đã
Hội đồng
họp lần thứ

tư để xét

các ứng

đạt tiêu chuẩn

xét đạt tiêu
giáo sư

Hội đồng Giáo

đồng Giáo sư

danh giáo
tổ chức
phiên họp lần
chuẩn giáo
ứng viên thuộc
nhà nước

họp lần

phó giáo

tiêu chuẩn

sự và

học quân sự

sư phó giáo
chuẩn chức

khoa học an

sư năm

Hội đồng

giáo sư

giáo sư phó

phó giáo sư

Hội đồng Giáo sư nhà nước đã tổ chức phiên họp lần thứ tư để xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 cho các ứng viên thuộc hai Hội đồng Giáo sư ngành khoa học quân sự và khoa học an ninh

năm 2019

ứng viên
đạt tiêu chuẩn
lần thứ tư
sư phó giáo
Giáo sư
thứ tư để
để xét

428 người đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2019

học an ninh

2019 Hội
phiên họp
phó giáo sư

học an

2019 cho
ngành khoa học
Điểm Tin

và khoa

chức phiên họp
tiêu chuẩn
nước đã tổ

cho các ứng

năm 2019

năm 2019 cho

giáo sư phó

học quân

Tin Ngày

chức danh

thuộc hai Hội
tư để
Giáo sư ngành

năm 2019 Hội

đạt tiêu

chức phiên

đã tổ

phó giáo

người đạt tiêu

người đạt

2019 cho các

sư phó

hội đồng giáo sư nhà nước giáo sư

nước đã

xét đạt

chuẩn chức danh

sư phó
phó giáo sư
danh giáo sư
đồng Giáo

quân sự

sư phó

tổ chức phiên

sự và khoa
sư năm 2019

sư năm

chuẩn giáo sư

tiêu chuẩn

phó giáo

2019 Điểm

đồng Giáo sư

giáo sư năm

hội đồng giáo sư nhà nước
cho các
2019 Hội đồng

khoa học

sư năm
giáo sư năm
sư ngành

hai Hội

thuộc hai

khoa học

người đạt

428 người
428 người
đã tổ chức

giáo sư

giáo sư

viên thuộc hai

viên thuộc

để xét đạt

chức danh giáo

năm 2019

Hội đồng Giáo

sư năm 2019

tiêu chuẩn chức
Giáo sư

Giáo sư nhà

đồng Giáo

các ứng viên
sư ngành khoa

đạt tiêu

giáo sư

lần thứ

thứ tư
chuẩn giáo
giáo sư
phó giáo sư

sư nhà

428 người đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2019 - Điểm Tin Ngày

và khoa học
428 người đạt

ngành khoa

đạt tiêu

an ninh

sư nhà nước

giáo sư

khoa học quân
tiêu chuẩn giáo

hai Hội đồng

j
(0.02 giây)