Diện tích đất một đằng, cấp sổ một nẻo, có được đền bù thêm?

Diện tích đất một đằng, cấp sổ một nẻo, có được đền bù thêm?

119

Đất nông nghiệp đã được cấp sổ đỏ hợp pháp. Khi địa phương làm thủ tục thu hồi đất thì diện tích đo đạc thực tế chênh lệch với diện tích trong sổ đỏ. Trong trường hợp này, đất sẽ được bồi thường theo diện tích nào?

Tôi được thừa kế thửa đất nông nghiệp và đã được cấp sổ đỏ hợp pháp. Đến nay, khi địa phương làm thủ tục thu hồi đất để làm khu công nghiệp thì kết quả đo đạc trên thực tế ghi nhận diện tích không giống như trong sổ đỏ. Xin hỏi, tôi sẽ được bồi thường theo diện tích nào? Nguyễn Minh Vỹ (xã Lai Uyên, H.Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) Dien tich dat mot dang, cap so mot neo, co duoc den bu them? (Ảnh minh hoạ) Điều 12, Nghị định 47/2014 ngày 15/5/2014 của Chính phủ có quy định về việc bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất. Theo đó, nếu diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế. Nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây, người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế. Trong trường hợp diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế Cần lưu ý, phần diện tích nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất là do lấn, chiếm mà có thì không được bồi thường. Luật gia Nguyễn Văn Khôi


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accounthợp pháp Khi

theo diện tích

Khi địa
đất nông nghiệp
đất một đằng

thực tế

được đền bù

diện tích

lệch với

bồi thường giải toả

Đất nông nghiệp đã được cấp sổ đỏ hợp pháp

đỏ Trong trường

bồi thường đất

sẽ được bồi

thì diện tích

Diện tích

tích trong sổ

thường theo

sổ đỏ hợp
hỏi đáp về bồi thường đất
địa phương làm

có được

chênh lệch
hồi đất thì
này đất

theo diện

thu hồi đất

Khi địa phương làm thủ tục thu hồi đất thì diện tích đo đạc thực tế chênh lệch với diện tích trong sổ đỏ

thu hồi đất
bù thêm? Đất

sẽ được

trường hợp

đất thì diện

một đằng cấp

lệch với diện

thu hồi

tích nào?

một đằng

diện tích

pháp Khi

đã được
đã được cấp
một nẻo
tích đất một
cấp sổ

sổ một nẻo

đền bù

được đền

thường theo diện

đất một

nghiệp đã
Đất nông nghiệp

hợp này

được bồi thường
Tin Ngày

đất sẽ được

tích trong

làm thủ tục

thì diện

Diện tích

cấp sổ

này đất sẽ

sổ đỏ

có được đền

đạc thực
thu hồi đất

nông nghiệp đã

bồi thường giải toả

thủ tục

một nẻo có

đằng cấp sổ

Đất nông
thủ tục thu
bồi thường đất
Khi địa phương
đỏ hợp
đo đạc
bù thêm?

phương làm

đất một
trường hợp này

nẻo có

hỏi đáp về bồi thường đất
đền bù

được cấp sổ

cấp sổ một

làm thủ

Diện tích đất một đằng, cấp sổ một nẻo, có được đền bù thêm?

bù thêm?
thêm? Đất
được cấp

được bồi

tế chênh
hồi đất
đất nông nghiệp

đằng cấp

nông nghiệp
tích đất
cấp sổ
diện tích nào?
nẻo có
hợp pháp

bồi thường

Diện tích đất

đất thì

tích đo

đỏ hợp pháp

đạc thực tế

hợp này đất
đằng cấp
được đền
thực tế chênh

sổ một

diện tích đo

đất sẽ

một nẻo

diện tích trong

sổ đỏ Trong

Trong trường

trong sổ

Trong trường hợp
phương làm thủ

đền bù thêm?

sổ đỏ

tích đất

Diện tích đất một đằng, cấp sổ một nẻo, có được đền bù thêm? - Điểm Tin Ngày

trong sổ đỏ

Điểm Tin

tế chênh lệch

nẻo có được

với diện

địa phương

chênh lệch với
sổ một

tục thu hồi

đo đạc thực
có được

cấp sổ đỏ

tục thu

tích đo đạc

thêm? Điểm

Trong trường hợp này, đất sẽ được bồi thường theo diện tích nào?

bồi thường theo

với diện tích

một đằng
đỏ Trong

nghiệp đã được

thêm? Đất nông

diện tích

pháp Khi địa

j
(0.03 giây)