Diện tích đất một đằng, cấp sổ một nẻo, có được đền bù thêm?

Diện tích đất một đằng, cấp sổ một nẻo, có được đền bù thêm?

192

Đất nông nghiệp đã được cấp sổ đỏ hợp pháp. Khi địa phương làm thủ tục thu hồi đất thì diện tích đo đạc thực tế chênh lệch với diện tích trong sổ đỏ. Trong trường hợp này, đất sẽ được bồi thường theo diện tích nào?

Tôi được thừa kế thửa đất nông nghiệp và đã được cấp sổ đỏ hợp pháp. Đến nay, khi địa phương làm thủ tục thu hồi đất để làm khu công nghiệp thì kết quả đo đạc trên thực tế ghi nhận diện tích không giống như trong sổ đỏ. Xin hỏi, tôi sẽ được bồi thường theo diện tích nào? Nguyễn Minh Vỹ (xã Lai Uyên, H.Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) Dien tich dat mot dang, cap so mot neo, co duoc den bu them? (Ảnh minh hoạ) Điều 12, Nghị định 47/2014 ngày 15/5/2014 của Chính phủ có quy định về việc bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất. Theo đó, nếu diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế. Nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây, người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế. Trong trường hợp diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế Cần lưu ý, phần diện tích nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất là do lấn, chiếm mà có thì không được bồi thường. Luật gia Nguyễn Văn Khôi


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountsổ đỏ Trong

diện tích trong

bồi thường giải toả
đền bù
đất nông nghiệp
bồi thường
thu hồi đất

đỏ Trong

bồi thường theo
nẻo có
này đất

trường hợp

tích đo
nẻo có

làm thủ

hỏi đáp về bồi thường đất
một nẻo
lệch với
đạc thực tế

có được đền

chênh lệch với
đất nông nghiệp

đất một đằng

đền bù

một đằng

một đằng cấp
pháp Khi
đền bù thêm?
sổ đỏ

bù thêm?

tục thu hồi

tích đất

đạc thực

hồi đất thì

nẻo có được

đo đạc
thêm? Đất nông

diện tích đo

làm thủ tục
trường hợp này
bồi thường đất
Đất nông

Trong trường hợp này, đất sẽ được bồi thường theo diện tích nào?

tục thu

hợp pháp

đằng cấp

Khi địa phương

thực tế
thu hồi đất
được đền
thêm? Điểm

Trong trường hợp

đất một
Diện tích
Điểm Tin
đằng cấp
hỏi đáp về bồi thường đất
tích đất

thực tế chênh

bồi thường giải toả

thêm? Đất

bồi thường đất
cấp sổ

hợp pháp Khi

tế chênh lệch

phương làm

nông nghiệp

này đất sẽ
được bồi thường
diện tích

được bồi

phương làm thủ

bù thêm? Đất

sổ đỏ

tích đất một

trong sổ đỏ

chênh lệch

cấp sổ một

lệch với diện

tế chênh
có được
theo diện

sổ đỏ hợp

tích đo đạc
đất sẽ
Tin Ngày

được đền

Khi địa

thủ tục
thì diện tích

thì diện

nông nghiệp đã

đỏ hợp

diện tích

sổ một

Khi địa phương làm thủ tục thu hồi đất thì diện tích đo đạc thực tế chênh lệch với diện tích trong sổ đỏ

tích trong

sẽ được

đất thì diện

đã được cấp

được đền bù
đất thì

nghiệp đã

nghiệp đã được

diện tích

bù thêm?

có được

đất sẽ được

một đằng

thường theo

sổ một

đất một

cấp sổ
địa phương
đo đạc thực
cấp sổ
thường theo diện
Trong trường
theo diện tích

cấp sổ đỏ

đã được

thu hồi đất

hồi đất

thu hồi

diện tích nào?

trong sổ

hợp này

sẽ được bồi

thủ tục thu

với diện tích

Diện tích đất

đỏ Trong trường
đỏ hợp pháp
Diện tích
một nẻo có

Đất nông nghiệp

một nẻo

tích nào?

hợp này đất

Diện tích đất một đằng, cấp sổ một nẻo, có được đền bù thêm?

đằng cấp sổ
được cấp sổ
sổ một nẻo
địa phương làm

pháp Khi địa

Đất nông nghiệp đã được cấp sổ đỏ hợp pháp

với diện

tích trong sổ
được cấp

Diện tích đất một đằng, cấp sổ một nẻo, có được đền bù thêm? - Điểm Tin Ngày

j
(0.03 giây)