Phòng, chống đuối nước cho trẻ em: Quạt hoa truyền thông của TP.HCM đạt giải khuyến khích

Phòng, chống đuối nước cho trẻ em: Quạt hoa truyền thông của TP.HCM đạt giải khuyến khích

186

Đó là thông điệp của cuộc thi sáng kiến phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2019 Hội LHPN Việt Nam tổ chức.

Ngày 24/12, 12 sản phẩm, ý tưởng lọt vào chung kết cuộc thi sáng kiến phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2019 đã được Hội LHPN Việt Nam tổ chức đánh giá và trao giải. Cuộc thi được phát động trên toàn quốc từ tháng 10/2019 và nhận được 631 ý tưởng, giải pháp và sản phẩm truyền thông của các tập thể, cá nhân trong cả nước. TP.HCM có 1 tác phẩm vào chung kết là quạt truyền thông của chị Trần Thiện Bảo Khang- Chủ tịch Hội LHPN P.19, Q. Bình Thạnh, và đạt giải khuyến khích. Phong, chong duoi nuoc cho tre em: Quat hoa truyen thong cua TP.HCM dat giai khuyen khich Chị Trần Thiện Bảo Khang- Chủ tịch Hội LHPN P.19, Q. Bình Thạnh, TP.HCM giới thiệu sản phẩm quạt truyền thông phòng, chống đuối nước tại diễn đàn. Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em chết đuối, cao gấp 10 lần so với các nước phát triển, gấp 5 lần so với các nước trong khu vực ASEAN. ​ Thông điệp của cuộc thi là: dạy bơi cho trẻ vô cùng cần thiết, cấp bách nhưng không phải là giải pháp duy nhất, vì những kỹ năng an toàn, thoát hiểm dưới nước, ao hồ, sông suối cũng quan trọng không kém. Quan trọng hơn nữa còn là ý thức trách nhiệm của người lớn, cộng đồng trong việc bảo vệ con em trước nguy cơ tai nạn này. Người lớn phải xây dựng và đảm bảo cho trẻ một môi trường sống, vui chơi, học tập, an toàn. Hạnh Chi - Mỹ Trinh


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accounttai nạn thương tích
khích Đó là
nước cho
đuối nước

khuyến khích Đó

phòng chống

cho trẻ

điệp của cuộc

đuối nước cho
Đó là thông

LHPN Việt

đạt giải

trẻ em:

hoa truyền

thông của

Điểm Tin

LHPN Việt Nam

thi sáng kiến

Phòng, chống đuối nước cho trẻ em: Quạt hoa truyền thông của TP

cho trẻ
là thông

TP HCM

cuộc thi
TP HCM

truyền thông của

Quạt hoa
em: Quạt
thiệt mạng
em: Quạt
khuyến khích

Nam tổ chức

kiến phòng chống
tai nạn trẻ em

Đó là thông điệp của cuộc thi sáng kiến phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2019 Hội LHPN Việt Nam tổ chức

em: Quạt hoa

thông của TP

2019 Hội LHPN

Đó là

Việt Nam tổ

Hội LHPN

đuối nước trẻ

em năm 2019

trẻ em:

chống đuối

cuộc thi sáng

trẻ em

chống đuối nước

HCM đạt giải khuyến khích

sáng kiến phòng
thiệt mạng

của TP HCM

là thông điệp
hoa truyền thông
chống đuối nước

trẻ em năm

em năm

Việt Nam

sáng kiến
đuối nước
thông điệp

nước cho

Tin Ngày

đạt giải
giải khuyến
phòng chống đuối
Phòng chống

nước trẻ em

Phòng, chống đuối nước cho trẻ em: Quạt hoa truyền thông của TP.HCM đạt giải khuyến khích - Điểm Tin Ngày

Hội LHPN Việt

2019 Hội

Quạt hoa

dạy bơi

truyền thông

năm 2019 Hội

của TP
khuyến khích

của cuộc thi

tổ chức

dạy bơi
HCM đạt giải
đuối nước
chống đuối
đuối nước
tai nạn trẻ em

giải khuyến khích

truyền thông

của TP

năm 2019

Phòng chống đuối

TP HCM đạt
khích Đó

của cuộc

tai nạn thương tích
khích Điểm
đuối nước

nước cho trẻ

hoa truyền
chống đuối

thông điệp của

đạt giải khuyến

HCM đạt

điệp của

thi sáng
giải khuyến

nước trẻ

trẻ em: Quạt

cho trẻ em:

Phòng chống
HCM đạt
Nam tổ
Quạt hoa truyền

kiến phòng

thông của
j
(0.05 giây)