Phòng, chống đuối nước cho trẻ em: Quạt hoa truyền thông của TP.HCM đạt giải khuyến khích

Phòng, chống đuối nước cho trẻ em: Quạt hoa truyền thông của TP.HCM đạt giải khuyến khích

131

Đó là thông điệp của cuộc thi sáng kiến phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2019 Hội LHPN Việt Nam tổ chức.

Ngày 24/12, 12 sản phẩm, ý tưởng lọt vào chung kết cuộc thi sáng kiến phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2019 đã được Hội LHPN Việt Nam tổ chức đánh giá và trao giải. Cuộc thi được phát động trên toàn quốc từ tháng 10/2019 và nhận được 631 ý tưởng, giải pháp và sản phẩm truyền thông của các tập thể, cá nhân trong cả nước. TP.HCM có 1 tác phẩm vào chung kết là quạt truyền thông của chị Trần Thiện Bảo Khang- Chủ tịch Hội LHPN P.19, Q. Bình Thạnh, và đạt giải khuyến khích. Phong, chong duoi nuoc cho tre em: Quat hoa truyen thong cua TP.HCM dat giai khuyen khich Chị Trần Thiện Bảo Khang- Chủ tịch Hội LHPN P.19, Q. Bình Thạnh, TP.HCM giới thiệu sản phẩm quạt truyền thông phòng, chống đuối nước tại diễn đàn. Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em chết đuối, cao gấp 10 lần so với các nước phát triển, gấp 5 lần so với các nước trong khu vực ASEAN. ​ Thông điệp của cuộc thi là: dạy bơi cho trẻ vô cùng cần thiết, cấp bách nhưng không phải là giải pháp duy nhất, vì những kỹ năng an toàn, thoát hiểm dưới nước, ao hồ, sông suối cũng quan trọng không kém. Quan trọng hơn nữa còn là ý thức trách nhiệm của người lớn, cộng đồng trong việc bảo vệ con em trước nguy cơ tai nạn này. Người lớn phải xây dựng và đảm bảo cho trẻ một môi trường sống, vui chơi, học tập, an toàn. Hạnh Chi - Mỹ Trinh


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accounttổ chức

khích Đó là

chống đuối nước

thông điệp

Quạt hoa

cho trẻ em:

đuối nước

điệp của cuộc
dạy bơi

của TP

hoa truyền

Đó là thông điệp của cuộc thi sáng kiến phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2019 Hội LHPN Việt Nam tổ chức

thông của

trẻ em năm

em: Quạt
dạy bơi
HCM đạt giải

Tin Ngày

cho trẻ

thông của TP
cuộc thi
đạt giải khuyến
Phòng chống đuối
trẻ em:
đạt giải
em năm
đuối nước

LHPN Việt

đạt giải

Phòng chống
là thông
thông điệp của
nước cho

của TP

nước cho trẻ

năm 2019
hoa truyền thông
thiệt mạng
Đó là thông

giải khuyến

nước trẻ

Việt Nam

điệp của

2019 Hội
TP HCM đạt
hoa truyền
Điểm Tin
chống đuối
kiến phòng chống

Phòng, chống đuối nước cho trẻ em: Quạt hoa truyền thông của TP

đuối nước trẻ

HCM đạt

truyền thông của

tai nạn trẻ em
của cuộc thi
trẻ em: Quạt

chống đuối

Phòng, chống đuối nước cho trẻ em: Quạt hoa truyền thông của TP.HCM đạt giải khuyến khích - Điểm Tin Ngày

tai nạn trẻ em

khuyến khích

phòng chống đuối

nước trẻ em

Hội LHPN
đuối nước
khích Điểm

Đó là

trẻ em:

cuộc thi sáng

là thông điệp

phòng chống

sáng kiến phòng

Phòng chống

Quạt hoa truyền

HCM đạt giải khuyến khích

đuối nước cho
tai nạn thương tích

LHPN Việt Nam

2019 Hội LHPN

năm 2019 Hội
Quạt hoa
giải khuyến khích
sáng kiến
truyền thông
em: Quạt

khích Đó

khuyến khích Đó

trẻ em
tai nạn thương tích
thông của
TP HCM

TP HCM

HCM đạt

em: Quạt hoa

nước cho

chống đuối

Việt Nam tổ

thi sáng

khuyến khích

thi sáng kiến

cho trẻ
của TP HCM

Nam tổ chức

giải khuyến
chống đuối nước

đuối nước

của cuộc

đuối nước
Nam tổ
kiến phòng
Hội LHPN Việt
thiệt mạng
em năm 2019

truyền thông

j
(0.03 giây)