Quà Giáng sinh của bạn nghèo

309

Bạn nghèo tặng món quà mà khiến tôi nghĩ mãi...

Noel ở ta, lại ở tầng lớp lao động quần quật, thường không có quà cáp hộp to hộp nhỏ, bất ngờ nọ kia cho nhau. Ngày 23 hỏi bạn có đi siêu thị chưa, nghe nói Noel bày đẹp lắm, đang giảm giá ào ạt nữa, bạn bảo bán ngoài chợ mờ cả mắt, đi lúc nào, vả lại đang nợ đìa ra, khéo phải bán nhà, mua cái gì… Bạn rất nghèo, làm gì thua đấy, cuộc sống cả gia đình gần như chỉ là căn bản ngày ba bữa, không ăn vặt, không ăn quán, không mời khách, không xem phim, không mua sách. Vợ chồng bạn chỉ biết lấy công ra làm quà. Hôm chăm hộ người ốm, lúc theo giúp làm nhà… “Nhưng mà tao cũng có quà Noel cho mày” - bạn nói, lôi từ giỏ xe ra một cái bọc rất to, nhũn nhẽo, chảy nước ròng ròng rất tanh. Ra là đầu cá bạn xin bạn hàng cá ngoài chợ. “Đưa tao cái bay” - bạn nói, rồi đi ra những thùng trồng rau nhỏ, dùng cái bay trộn hồ đào lỗ, vùi đống đầu cá xuống, phần còn lại bạn bón cho chậu hoa nhài, chậu quất… Bạn về rồi, buổi chiều con chó con lao vào bới ra, tanh tưởi. Vừa đi vùi đất lại vừa cảm động quá, chẳng còn thấy hôi. Muốn nhắn cho bạn rằng, quà Noel này tao rất quý, nhưng thể nào cũng bị mắng là học đòi cảm ơn khách sáo, nên thôi. Mạch Nha


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountbạn nghèo

Bạn nghèo tặng món quà mà khiến tôi nghĩ mãi

nghèo Điểm
quà Giáng sinh
Bạn nghèo
người nghèo
tôi nghĩ
người nghèo
nghèo tặng
của bạn
quà mà
quà mà khiến

sinh của

nghĩ mãi
tình cảm quà Giáng sinh
Quà Giáng

sinh của bạn

Giáng sinh

tặng món

bạn nghèo
của bạn

khiến tôi nghĩ

Quà Giáng sinh của bạn nghèo - Điểm Tin Ngày

món quà mà

Bạn nghèo tặng

Quà Giáng

mà khiến

mà khiến tôi

của bạn nghèo

Giáng sinh

tặng món quà

tình cảm

Quà Giáng sinh

bạn nghèo Bạn
nghèo tặng món

Quà Giáng sinh của bạn nghèo

Tin Ngày

nghèo Bạn nghèo
nghèo Bạn

khiến tôi

tôi nghĩ mãi

Điểm Tin

Giáng sinh của

món quà

sinh của

j
(3.91 giây)