Quà Giáng sinh của bạn nghèo

224

Bạn nghèo tặng món quà mà khiến tôi nghĩ mãi...

Noel ở ta, lại ở tầng lớp lao động quần quật, thường không có quà cáp hộp to hộp nhỏ, bất ngờ nọ kia cho nhau. Ngày 23 hỏi bạn có đi siêu thị chưa, nghe nói Noel bày đẹp lắm, đang giảm giá ào ạt nữa, bạn bảo bán ngoài chợ mờ cả mắt, đi lúc nào, vả lại đang nợ đìa ra, khéo phải bán nhà, mua cái gì… Bạn rất nghèo, làm gì thua đấy, cuộc sống cả gia đình gần như chỉ là căn bản ngày ba bữa, không ăn vặt, không ăn quán, không mời khách, không xem phim, không mua sách. Vợ chồng bạn chỉ biết lấy công ra làm quà. Hôm chăm hộ người ốm, lúc theo giúp làm nhà… “Nhưng mà tao cũng có quà Noel cho mày” - bạn nói, lôi từ giỏ xe ra một cái bọc rất to, nhũn nhẽo, chảy nước ròng ròng rất tanh. Ra là đầu cá bạn xin bạn hàng cá ngoài chợ. “Đưa tao cái bay” - bạn nói, rồi đi ra những thùng trồng rau nhỏ, dùng cái bay trộn hồ đào lỗ, vùi đống đầu cá xuống, phần còn lại bạn bón cho chậu hoa nhài, chậu quất… Bạn về rồi, buổi chiều con chó con lao vào bới ra, tanh tưởi. Vừa đi vùi đất lại vừa cảm động quá, chẳng còn thấy hôi. Muốn nhắn cho bạn rằng, quà Noel này tao rất quý, nhưng thể nào cũng bị mắng là học đòi cảm ơn khách sáo, nên thôi. Mạch Nha


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountmà khiến tôi

nghèo Bạn nghèo

quà mà

Quà Giáng sinh của bạn nghèo - Điểm Tin Ngày

nghèo Điểm
bạn nghèo
Giáng sinh của

sinh của bạn

bạn nghèo
người nghèo

nghèo Bạn

Quà Giáng

Điểm Tin
quà Giáng sinh

sinh của

quà mà khiến
của bạn nghèo
Quà Giáng

tôi nghĩ

Giáng sinh

Bạn nghèo
Giáng sinh
nghèo tặng

tặng món quà

tình cảm
tặng món

khiến tôi nghĩ

nghèo tặng món

tình cảm
món quà mà
Quà Giáng sinh

nghĩ mãi

khiến tôi

sinh của

Tin Ngày

Quà Giáng sinh của bạn nghèo

của bạn

tôi nghĩ mãi

Bạn nghèo tặng món quà mà khiến tôi nghĩ mãi

món quà
mà khiến

bạn nghèo Bạn

quà Giáng sinh người nghèo

của bạn

Bạn nghèo tặng

j
(0.02 giây)