Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Muốn kêu gọi đối tác công - tư, chúng ta phải có Luật PPP để bảo vệ họ'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Muốn kêu gọi đối tác công - tư, chúng ta phải có Luật PPP để bảo vệ họ'

25

Thủ tướng nhận định, khi chưa có luật pháp bảo vệ thì người dân chưa bỏ tiền ra đầu tư, dù nguồn lực trong dân còn rất lớn. Đây là lý do cấp bách cần thúc đẩy luật PPP ra đời.

Ngày 11/11, trong buổi thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cho đến nay, Đảng và Quốc hội đều thấy cần phải xã hội hóa, song các nhà đầu tư đều hỏi: "Ông muốn chúng tôi làm vậy, có luật pháp gì không?" Theo Thủ tướng, trước đây chúng ta mới đề cập đến PPP ở cấp nghị định, song nhà đầu tư không tin nghị định mà chỉ tin luật. Do đó, người đứng đầu Chính phủ đặt vấn đề cần phải có luật thì các nhà đầu tư mới đầu tư và kêu gọi được tư nhân, bởi luật bảo vệ cho họ. Thủ tướng cũng cho rằng, vai trò của Nhà nước trong một số lĩnh vực cần phải hạ thấp xuống và đề cao vai trò của tư nhân trong một số lĩnh vực không cần thiết đầu tư công. Do đó, việc xây dựng luật PPP để kêu gọi nhiều nguồn lực phát triển đất nước là một hướng đi hết sức cần thiết. Thu tuong Nguyen Xuan Phuc: 'Muon keu goi doi tac cong - tu, chung ta phai co Luat PPP de bao ve ho' Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc “Tôi đi các địa phương, người dân rất bức xúc về đầu tư, công trình, dự án từ to đến nhỏ. Các nước phát triển người ta đầu tư xong rồi, chỉ còn hưởng lợi thôi. Mình vừa sản xuất kinh doanh, vừa đầu tư hạ tầng, hàng loạt vấn đề đặt ra”, Thủ tướng cho biết. Nguyên tắc quy định tại dự thảo luật phải là hai bên - nhà nước và tư nhân - đều phải có lợi. Hướng như vậy mới có thể kêu gọi người dân, các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư. Theo Thủ tướng, hướng giải quyết là phải nhanh về thủ tục, thuận lợi trong quản lý và phải minh bạch, khách quan. "Chúng ta muốn Nhà nước và tư nhân cùng làm, trừ những việc mà Nhà nước phải nắm yết hầu của nền kinh tế như tiền tệ, quốc phòng, an ninh… còn nói chung là nên huy động vốn tư nhân", Thủ tướng khẳng định. Dẫn ví dụ Luật Điện lực quy định nhà nước độc quyền truyền tải điện, nhưng thực tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp tư nhân cũng muốn làm và có thể làm. Thủ tướng lưu ý: “Chúng ta độc quyền quản lý thôi chứ độc quyền cả đầu tư thì làm sao được. Tập đoàn Điện lực không có tiền, vay quá hạn mức rồi. Chúng ta ngồi đây không hiểu hết, tính hết sự đa dạng đó thì sau này cụ thể hóa sẽ vướng mắc và khó khăn”. Từ lý do đó, Thủ tướng đề nghị luật này chỉ nên quy định những nguyên tắc quan trọng để nhà đầu tư yên tâm, còn lại giao cho Chính phủ quy định những việc khác cho thông thoáng. Ngoài ra, ông cũng đề nghị Quốc hội, ưu tiên cho những vùng xa xôi, khó khăn, hướng vào vùng khó khăn để thu hút đầu tư theo phương thức đối tác công tư cho vùng khó khăn. An Vũ


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountđịnh khi chưa
gọi đối

PPP để bảo

ra đầu tư
tướng Nguyễn
cấp bách cần

bảo vệ

Xuân Phúc:
đầu tư dù
pháp bảo vệ

là lý do

PPP để

Tin Ngày

tướng nhận định
thì người
ra đời

do cấp

định khi
vệ họ

dù nguồn

bỏ tiền ra

Thủ tướng

tướng Nguyễn Xuân

tác công

vệ họ

thì người dân

nguồn lực

cấp bách

chưa bỏ

người dân chưa
tư chúng
có luật pháp

lý do cấp

để bảo vệ

pháp bảo
ra đầu
Nguyễn Xuân Phúc:
Thủ tướng Chính Phủ

kêu gọi

gọi đối

tác công
Luật PPP

tiền ra đầu

vệ thì

dân còn

lớn Đây

thảo luận tổ

đẩy luật

trong dân

Thủ tướng

tư dù nguồn
ta phải có

PPP ra

đối tác
Thủ tướng nhận
Muốn kêu
kỳ họp thứ 8
tư dù
lớn Đây là

Phúc: Muốn kêu

chưa bỏ tiền

kêu gọi
do cấp bách
Luật Đầu tư PPP
nhận định
họ Thủ

họ Thủ tướng

dân chưa bỏ

luật pháp bảo

Nguyễn Xuân

lý do

luật PPP

phải có Luật

còn rất
dù nguồn lực
công tư

Đây là

bảo vệ họ

rất lớn

Điểm Tin

tác công tư
bảo vệ thì
chưa có luật

bách cần thúc

kỳ họp thứ 8

Thủ tướng nhận định, khi chưa có luật pháp bảo vệ thì người dân chưa bỏ tiền ra đầu tư, dù nguồn lực trong dân còn rất lớn

tiền ra

chúng ta

để bảo

phải có
nguồn lực trong

Nguyễn Xuân

Đầu tư PPP Đầu tư PPP

trong dân còn

khi chưa

Luật Đầu tư PPP

Phúc: Muốn

cần thúc đẩy

Xuân Phúc: Muốn

ta phải

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng Chính Phủ

Đây là lý

tư, chúng ta phải có Luật PPP để bảo vệ họ'

thúc đẩy

có luật

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Muốn kêu gọi đối tác công

rất lớn Đây
Xuân Phúc:
Phúc: Muốn

Thủ tướng

đối tác

lực trong dân

PPP để
phải có

luật pháp

bỏ tiền

cần thúc

để bảo
thảo luận tổ
kêu gọi đối

chưa có

gọi đối tác

dân chưa

đẩy luật PPP

tư chúng

họ Điểm

khi chưa có

Đây là lý do cấp bách cần thúc đẩy luật PPP ra đời

đầu tư

Quốc hội khóa XIV
tướng nhận

là lý

nhận định khi

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Muốn kêu gọi đối tác công - tư, chúng ta phải có Luật PPP để bảo vệ họ' - Điểm Tin Ngày

bách cần

Muốn kêu

đối tác công
Luật PPP

bảo vệ

chúng ta

Thủ tướng Nguyễn

thúc đẩy luật

lực trong

vệ thì người

Muốn kêu gọi
có Luật
có Luật PPP
còn rất lớn
vệ họ Thủ

tướng Nguyễn

ta phải
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

chúng ta phải

bảo vệ
dân còn rất

công tư

Luật PPP để

có Luật

tư chúng ta

luật PPP ra

PPP ra đời

người dân
Quốc hội khóa XIV

công tư chúng

j
(0.03 giây)