Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Muốn kêu gọi đối tác công - tư, chúng ta phải có Luật PPP để bảo vệ họ'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Muốn kêu gọi đối tác công - tư, chúng ta phải có Luật PPP để bảo vệ họ'

50

Thủ tướng nhận định, khi chưa có luật pháp bảo vệ thì người dân chưa bỏ tiền ra đầu tư, dù nguồn lực trong dân còn rất lớn. Đây là lý do cấp bách cần thúc đẩy luật PPP ra đời.

Ngày 11/11, trong buổi thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cho đến nay, Đảng và Quốc hội đều thấy cần phải xã hội hóa, song các nhà đầu tư đều hỏi: "Ông muốn chúng tôi làm vậy, có luật pháp gì không?" Theo Thủ tướng, trước đây chúng ta mới đề cập đến PPP ở cấp nghị định, song nhà đầu tư không tin nghị định mà chỉ tin luật. Do đó, người đứng đầu Chính phủ đặt vấn đề cần phải có luật thì các nhà đầu tư mới đầu tư và kêu gọi được tư nhân, bởi luật bảo vệ cho họ. Thủ tướng cũng cho rằng, vai trò của Nhà nước trong một số lĩnh vực cần phải hạ thấp xuống và đề cao vai trò của tư nhân trong một số lĩnh vực không cần thiết đầu tư công. Do đó, việc xây dựng luật PPP để kêu gọi nhiều nguồn lực phát triển đất nước là một hướng đi hết sức cần thiết. Thu tuong Nguyen Xuan Phuc: 'Muon keu goi doi tac cong - tu, chung ta phai co Luat PPP de bao ve ho' Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc “Tôi đi các địa phương, người dân rất bức xúc về đầu tư, công trình, dự án từ to đến nhỏ. Các nước phát triển người ta đầu tư xong rồi, chỉ còn hưởng lợi thôi. Mình vừa sản xuất kinh doanh, vừa đầu tư hạ tầng, hàng loạt vấn đề đặt ra”, Thủ tướng cho biết. Nguyên tắc quy định tại dự thảo luật phải là hai bên - nhà nước và tư nhân - đều phải có lợi. Hướng như vậy mới có thể kêu gọi người dân, các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư. Theo Thủ tướng, hướng giải quyết là phải nhanh về thủ tục, thuận lợi trong quản lý và phải minh bạch, khách quan. "Chúng ta muốn Nhà nước và tư nhân cùng làm, trừ những việc mà Nhà nước phải nắm yết hầu của nền kinh tế như tiền tệ, quốc phòng, an ninh… còn nói chung là nên huy động vốn tư nhân", Thủ tướng khẳng định. Dẫn ví dụ Luật Điện lực quy định nhà nước độc quyền truyền tải điện, nhưng thực tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp tư nhân cũng muốn làm và có thể làm. Thủ tướng lưu ý: “Chúng ta độc quyền quản lý thôi chứ độc quyền cả đầu tư thì làm sao được. Tập đoàn Điện lực không có tiền, vay quá hạn mức rồi. Chúng ta ngồi đây không hiểu hết, tính hết sự đa dạng đó thì sau này cụ thể hóa sẽ vướng mắc và khó khăn”. Từ lý do đó, Thủ tướng đề nghị luật này chỉ nên quy định những nguyên tắc quan trọng để nhà đầu tư yên tâm, còn lại giao cho Chính phủ quy định những việc khác cho thông thoáng. Ngoài ra, ông cũng đề nghị Quốc hội, ưu tiên cho những vùng xa xôi, khó khăn, hướng vào vùng khó khăn để thu hút đầu tư theo phương thức đối tác công tư cho vùng khó khăn. An Vũ


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountcó luật pháp

gọi đối

kỳ họp thứ 8
kêu gọi
Quốc hội khóa XIV Thủ tướng Chính Phủ
lớn Đây
Quốc hội khóa XIV

dân chưa

ra đầu

Luật PPP

người dân chưa

định khi

lực trong dân

phải có

nguồn lực trong
công tư chúng
PPP để bảo

họ Thủ tướng

họ Thủ
chưa có luật

thì người

để bảo vệ

tướng nhận định

công tư
ra đầu tư
Luật Đầu tư PPP
là lý
Luật PPP để

lớn Đây là

dù nguồn lực

Điểm Tin

Xuân Phúc: Muốn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Muốn kêu gọi đối tác công

tư dù

cấp bách cần

có Luật

trong dân còn
thảo luận tổ
tướng Nguyễn

Đây là lý do cấp bách cần thúc đẩy luật PPP ra đời

Đầu tư PPP

bảo vệ thì

Nguyễn Xuân

PPP để

Xuân Phúc:

tiền ra đầu

bách cần

tư chúng ta

đối tác

chúng ta

Phúc: Muốn

để bảo

tư, chúng ta phải có Luật PPP để bảo vệ họ'

đối tác

dân còn rất

ta phải

vệ họ

do cấp

họ Điểm

định khi chưa

có Luật PPP

đầu tư

ta phải có
tướng Nguyễn Xuân
để bảo
thảo luận tổ

có luật

kêu gọi

Phúc: Muốn

gọi đối

bỏ tiền
tướng nhận
gọi đối tác

chúng ta phải

ta phải
phải có Luật
nhận định
Muốn kêu
Đầu tư PPP
tiền ra
người dân
còn rất lớn
vệ họ

bỏ tiền ra

luật PPP

luật PPP ra

luật pháp bảo
dù nguồn
Luật Đầu tư PPP
cấp bách
kêu gọi đối
Tin Ngày

dân còn

Thủ tướng
chưa có

có Luật

nguồn lực

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

luật pháp

còn rất
Thủ tướng

thì người dân

tư chúng

tư dù nguồn

khi chưa
PPP ra đời

tác công tư

kỳ họp thứ 8 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Muốn kêu

pháp bảo

tướng Nguyễn

trong dân

Phúc: Muốn kêu

Muốn kêu gọi

cần thúc đẩy
vệ thì
nhận định khi

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Muốn kêu gọi đối tác công - tư, chúng ta phải có Luật PPP để bảo vệ họ' - Điểm Tin Ngày

rất lớn

tác công

do cấp bách

PPP ra
lực trong

tác công

khi chưa có
Thủ tướng Chính Phủ

dân chưa bỏ

bảo vệ
Thủ tướng nhận
Đây là
chúng ta

bảo vệ

là lý do

lý do cấp

Thủ tướng Nguyễn

Xuân Phúc:

thúc đẩy

Luật PPP
phải có

Nguyễn Xuân Phúc:

đối tác công

Nguyễn Xuân

ra đời

PPP để
đẩy luật PPP

Thủ tướng nhận định, khi chưa có luật pháp bảo vệ thì người dân chưa bỏ tiền ra đầu tư, dù nguồn lực trong dân còn rất lớn

đầu tư dù

chưa bỏ tiền
tư chúng
rất lớn Đây
lý do

chưa bỏ

vệ thì người

thúc đẩy luật
Thủ tướng
đẩy luật
pháp bảo vệ
bảo vệ

công tư

bảo vệ họ

Đây là lý

bách cần thúc

cần thúc

vệ họ Thủ
j
(0.01 giây)