Khai mạc Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo lần 10

Khai mạc Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo lần 10

67

Sáng 9/11, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1), Thành Đoàn TPHCM đã khai mạc Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo lần 10 - năm 2019.

Liên hoan diễn ra trong hai ngày từ 9 và 10/11/2019 với sự tham gia của 30 gian hàng, 49 đơn vị. Ngày khai mạc đã thu hút hàng ngàn lượt người đến tham quan. Có nhiều hoạt động giúp các bạn trẻ giao lưu, học hỏi như: triển lãm các sản phẩm, mô hình, ý tưởng, giải pháp kỹ thuật về sáng tạo, khoa học công nghệ của thanh thiếu niên thành phố; giới thiệu trưng bày các sản phẩm nông nghiệp của thanh niên nông thôn; cuộc thi robotic; ngày hội khoa học vũ trụ… Khai mac Lien hoan Tuoi tre Sang tao lan 10 Một trong những mô hình thu hút sự chú ý của các bạn trẻ tại Liên hoan Khai mac Lien hoan Tuoi tre Sang tao lan 10 Cùng cài đặt ứng dụng và nhận quà từ chương trình. Khai mac Lien hoan Tuoi tre Sang tao lan 10 H.Chi


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Account10 Sáng

10 năm
Tuổi trẻ

Thanh niên TPHCM

lần 10

thanh thiếu niên

Tin Ngày

niên TPHCM (số

trẻ Sáng tạo

hoan Tuổi trẻ

tuổi trẻ sáng tạo
1) Thành Đoàn
mạc Liên
Sáng tạo

đã khai

năm 2019

Văn hóa Thanh

Thạch Quận

tạo lần

(số 4 Phạm

Nhà Văn hóa Thanh niên

Ngọc Thạch Quận

Liên hoan

Khai mạc Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo lần 10 - Điểm Tin Ngày

Thành Đoàn TPHCM

mạc Liên
tại Nhà

Văn hóa

Nhà Văn hóa Thanh niên

Tuổi trẻ

khai mạc
Phạm Ngọc

đã khai mạc

10 năm 2019
hóa Thanh

TPHCM đã

Quận 1)

9/11 tại
lần 10
tạo lần 10
Điểm Tin
trẻ Sáng
Quận 1) Thành
mạc Liên hoan

niên TPHCM

Đoàn TPHCM

Nhà Văn

khai mạc Liên

Sáng 9/11, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1), Thành Đoàn TPHCM đã khai mạc Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo lần 10

Tuổi trẻ

mạc Liên

Sáng tạo
hoan Tuổi
tạo lần
mạc Liên hoan

Sáng tạo

tại Nhà Văn
10 Sáng 9/11
trẻ Sáng

hoan Tuổi trẻ

Sáng tạo lần
Khai mạc

Liên hoan Tuổi

Thành Đoàn

Liên hoan

lần 10
tuổi trẻ sáng tạo
(số 4
Đoàn TPHCM đã

Liên hoan

Phạm Ngọc Thạch

10 Điểm

Khai mạc Liên

Khai mạc Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo lần 10

Ngọc Thạch
TPHCM (số 4
Sáng 9/11 tại

tạo lần

tạo lần 10
hoan Tuổi
lần 10 Sáng

1) Thành

TPHCM đã khai

Thạch Quận 1)

Sáng 9/11

trẻ Sáng tạo

Sáng tạo lần

4 Phạm

năm 2019

trẻ Sáng

9/11 tại Nhà
Khai mạc
Tuổi trẻ Sáng

lần 10 năm

TPHCM (số
hóa Thanh niên
4 Phạm Ngọc
thanh thiếu niên
Tuổi trẻ Sáng
hoan Tuổi
Thanh niên
Liên hoan Tuổi
Nhà Văn hóa
j
(0.08 giây)