Khai mạc Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo lần 10

Khai mạc Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo lần 10

225

Sáng 9/11, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1), Thành Đoàn TPHCM đã khai mạc Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo lần 10 - năm 2019.

Liên hoan diễn ra trong hai ngày từ 9 và 10/11/2019 với sự tham gia của 30 gian hàng, 49 đơn vị. Ngày khai mạc đã thu hút hàng ngàn lượt người đến tham quan. Có nhiều hoạt động giúp các bạn trẻ giao lưu, học hỏi như: triển lãm các sản phẩm, mô hình, ý tưởng, giải pháp kỹ thuật về sáng tạo, khoa học công nghệ của thanh thiếu niên thành phố; giới thiệu trưng bày các sản phẩm nông nghiệp của thanh niên nông thôn; cuộc thi robotic; ngày hội khoa học vũ trụ… Khai mac Lien hoan Tuoi tre Sang tao lan 10 Một trong những mô hình thu hút sự chú ý của các bạn trẻ tại Liên hoan Khai mac Lien hoan Tuoi tre Sang tao lan 10 Cùng cài đặt ứng dụng và nhận quà từ chương trình. Khai mac Lien hoan Tuoi tre Sang tao lan 10 H.Chi


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accounttạo lần 10
thanh thiếu niên Nhà Văn hóa Thanh niên

Liên hoan

Khai mạc Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo lần 10

trẻ Sáng
Ngọc Thạch
tuổi trẻ sáng tạo
4 Phạm
10 Sáng
hoan Tuổi trẻ

tạo lần

mạc Liên

mạc Liên
Ngọc Thạch Quận

lần 10

tạo lần

trẻ Sáng
Tin Ngày
Nhà Văn hóa
Sáng tạo
TPHCM đã khai

hóa Thanh

lần 10 Sáng

tạo lần

Thành Đoàn

Sáng 9/11, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1), Thành Đoàn TPHCM đã khai mạc Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo lần 10

Quận 1)
Nhà Văn hóa Thanh niên
Khai mạc Liên
Tuổi trẻ

Thanh niên

Sáng tạo
Điểm Tin
4 Phạm Ngọc

Phạm Ngọc Thạch

lần 10

Văn hóa Thanh
trẻ Sáng

Khai mạc Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo lần 10 - Điểm Tin Ngày

hoan Tuổi

TPHCM (số

Văn hóa

9/11 tại Nhà

hoan Tuổi

niên TPHCM (số

trẻ Sáng tạo

TPHCM (số 4

TPHCM đã

khai mạc Liên
Liên hoan Tuổi

hoan Tuổi

lần 10
lần 10 năm

Khai mạc

1) Thành
10 năm

năm 2019

Thanh niên TPHCM

Liên hoan

tuổi trẻ sáng tạo

Sáng 9/11 tại

Thạch Quận 1)
mạc Liên hoan

Sáng tạo lần

Tuổi trẻ
khai mạc
(số 4 Phạm
(số 4
Nhà Văn
Tuổi trẻ
Quận 1) Thành
hóa Thanh niên

10 Sáng 9/11

trẻ Sáng tạo
hoan Tuổi trẻ
1) Thành Đoàn

năm 2019

niên TPHCM

Tuổi trẻ Sáng

Phạm Ngọc
Liên hoan

tại Nhà Văn

10 năm 2019

Đoàn TPHCM đã

9/11 tại
thanh thiếu niên

mạc Liên hoan

mạc Liên

tại Nhà
Tuổi trẻ Sáng
tạo lần 10

Sáng tạo lần

đã khai

Khai mạc

Sáng tạo

Liên hoan Tuổi

Sáng 9/11

10 Điểm

Thành Đoàn TPHCM
Đoàn TPHCM

Thạch Quận

đã khai mạc
j
(0.06 giây)