Sinh viên 32 trường đại học tranh tài về an toàn thông tin mạng

Sinh viên 32 trường đại học tranh tài về an toàn thông tin mạng

77

72 đội tuyển đến từ 32 trường đại học, học viện trên cả nước tranh tài tại cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019” ngày 3/11.

Vòng thi đầu tiên diễn ra đồng thời tại ba khu vực: Hà Nội (thi tại Học viện Kỹ thuật Mật mã), Đà Nẵng (Trường đại học Duy Tân) và TP.HCM (Trường đại học Quốc tế Sài Gòn). Sinh vien 32 truong dai hoc tranh tai ve an toan thong tin mang Thí sinh khu vực phía Nam làm bài online suốt tám tiếng tại Trường đại học Quốc tế Sài Gòn Cuộc thi do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD-ĐT) và Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) tổ chức. Đây là năm thứ 12 cuộc thi này được tổ chức tại Việt Nam và là lần đầu tiên mở rộng ra khu vực ASEAN. Năm nay, số đội dự thi nhiều nhất. Cụ thể, miền Bắc có 33 đội đến từ 14 trường, miền Trung có bảy đội đến từ bốn trường và miền Nam có 32 đội đến từ 14 trường. Mỗi đội thi gồm bốn thí sinh. Cả vòng sơ khảo và chung khảo đều được tổ chức thi tập trung, làm bài thực hành trực tuyến. Sinh vien 32 truong dai hoc tranh tai ve an toan thong tin mang Đề bài theo hình thức giả định tấn công và phòng thủ mạng Tại vòng sơ khảo, thí sinh sẽ làm bài thi trong thời gian tám tiếng liên tục. Nội dung bao gồm các thử thách thuộc bốn kỹ năng: khai thác lỗ hổng (web, phần mềm hệ thống), dịch ngược, điều tra số và mã hóa. Sinh vien 32 truong dai hoc tranh tai ve an toan thong tin mang Chỉ mười đội mạnh nhất sẽ tranh tài cùng sinh viên các nước ASEAN Các đội thi được cấp tài khoản và kết nối tới máy chủ có cài đặt thử thách để đưa ra đáp án. Điểm của các thử thách trong mỗi vòng thi không cố định, thay đổi linh động theo số lượng đội giải thành công thử thách đó. Có ba mức độ thử thách: dễ, trung bình và khó. Mười đội Việt Nam xuất sắc nhất sẽ tranh tài cùng các đội đại diện các nước ASEAN tại vòng chung khảo diễn ra vào 29/11 tới tại Hà Nội. Tiêu Hà


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accounttranh tài

tin mạng 72

với An toàn

an toàn

cuộc thi “Sinh

tin mạng

“Sinh viên

đội tuyển đến

viên với An

về an toàn

học tranh tài

Sinh viên
thi “Sinh

tài về an

32 trường đại
an toàn mạng

Sinh viên 32 trường đại học tranh tài về an toàn thông tin mạng - Điểm Tin Ngày

Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019

Sinh viên 32 trường đại học tranh tài về an toàn thông tin mạng

Tin Ngày

tài về

72 đội tuyển đến từ 32 trường đại học, học viện trên cả nước tranh tài tại cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019” ngày 3/11

an toàn thông

trường đại

tin mạng

trường đại

tại cuộc thi

32 trường

đại học học

toàn thông

tin ASEAN 2019”

học học viện
sinh viên thi thố
đội tuyển

trên cả

tin ASEAN

từ 32 trường

tranh tài

trường đại

72 đội tuyển

2019” ngày
tài về

mạng 72

an toàn thông tin
nước tranh

đến từ

thông tin mạng

mạng 72 đội

ngày 3/11

tài tại

an toàn mạng
Điểm Tin
trên cả nước
thông tin ASEAN

32 trường đại

tranh tài về
Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019

đại học

toàn thông tin

về an

Sinh viên

mạng Điểm

học viện
viên với

đại học

viên 32 trường

đại học tranh
tranh tài
về an
sinh viên thi thố
học tranh
32 trường

đại học

tranh tài tại

thông tin

2019” ngày 3/11

tuyển đến

ASEAN 2019” ngày

trường đại học

thi “Sinh viên

32 trường
tài tại cuộc
tại cuộc

viện trên cả

an toàn

cả nước tranh

“Sinh viên với

từ 32

toàn thông

an toàn thông tin

toàn thông tin

viên 32

ASEAN 2019”
trường đại học

đến từ 32

nước tranh tài

tuyển đến từ

72 đội
thông tin
Sinh viên 32
An toàn
thông tin
toàn thông
viên 32
với An

học tranh

cả nước

cuộc thi

An toàn thông

học học
viện trên

học viện trên

j
(0.01 giây)