Sinh viên 32 trường đại học tranh tài về an toàn thông tin mạng

Sinh viên 32 trường đại học tranh tài về an toàn thông tin mạng

67

72 đội tuyển đến từ 32 trường đại học, học viện trên cả nước tranh tài tại cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019” ngày 3/11.

Vòng thi đầu tiên diễn ra đồng thời tại ba khu vực: Hà Nội (thi tại Học viện Kỹ thuật Mật mã), Đà Nẵng (Trường đại học Duy Tân) và TP.HCM (Trường đại học Quốc tế Sài Gòn). Sinh vien 32 truong dai hoc tranh tai ve an toan thong tin mang Thí sinh khu vực phía Nam làm bài online suốt tám tiếng tại Trường đại học Quốc tế Sài Gòn Cuộc thi do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD-ĐT) và Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) tổ chức. Đây là năm thứ 12 cuộc thi này được tổ chức tại Việt Nam và là lần đầu tiên mở rộng ra khu vực ASEAN. Năm nay, số đội dự thi nhiều nhất. Cụ thể, miền Bắc có 33 đội đến từ 14 trường, miền Trung có bảy đội đến từ bốn trường và miền Nam có 32 đội đến từ 14 trường. Mỗi đội thi gồm bốn thí sinh. Cả vòng sơ khảo và chung khảo đều được tổ chức thi tập trung, làm bài thực hành trực tuyến. Sinh vien 32 truong dai hoc tranh tai ve an toan thong tin mang Đề bài theo hình thức giả định tấn công và phòng thủ mạng Tại vòng sơ khảo, thí sinh sẽ làm bài thi trong thời gian tám tiếng liên tục. Nội dung bao gồm các thử thách thuộc bốn kỹ năng: khai thác lỗ hổng (web, phần mềm hệ thống), dịch ngược, điều tra số và mã hóa. Sinh vien 32 truong dai hoc tranh tai ve an toan thong tin mang Chỉ mười đội mạnh nhất sẽ tranh tài cùng sinh viên các nước ASEAN Các đội thi được cấp tài khoản và kết nối tới máy chủ có cài đặt thử thách để đưa ra đáp án. Điểm của các thử thách trong mỗi vòng thi không cố định, thay đổi linh động theo số lượng đội giải thành công thử thách đó. Có ba mức độ thử thách: dễ, trung bình và khó. Mười đội Việt Nam xuất sắc nhất sẽ tranh tài cùng các đội đại diện các nước ASEAN tại vòng chung khảo diễn ra vào 29/11 tới tại Hà Nội. Tiêu Hà


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountđến từ
an toàn mạng

thi “Sinh

tin mạng

học viện trên
về an

tài tại cuộc

tranh tài

nước tranh

cuộc thi “Sinh

32 trường

trên cả nước
tin mạng
ASEAN 2019” ngày
tranh tài
ASEAN 2019”

viên 32

tại cuộc

viên với

từ 32

tài về an

tranh tài
tuyển đến
tuyển đến từ
32 trường

thi “Sinh viên

72 đội

thông tin ASEAN

thông tin

viện trên cả

mạng 72

về an toàn

72 đội tuyển

tài về

Sinh viên 32 trường đại học tranh tài về an toàn thông tin mạng

trường đại học

thông tin

tài về

2019” ngày 3/11

tranh tài về

toàn thông

với An toàn

toàn thông

tin mạng 72
đến từ 32
đại học học

2019” ngày

với An
an toàn
viện trên

từ 32 trường

tranh tài tại

tài tại

học tranh tài

đội tuyển

trường đại

Sinh viên
đại học

tin ASEAN 2019”

“Sinh viên với

mạng 72 đội

trường đại học

“Sinh viên

trường đại

an toàn thông tin Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019

ngày 3/11

32 trường đại

thông tin mạng

viên với An
Sinh viên 32
đại học
toàn thông tin
an toàn thông tin

an toàn thông

cả nước

về an

học tranh

sinh viên thi thố
thông tin
đội tuyển đến

32 trường

học học viện
an toàn mạng

32 trường đại

Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019

Điểm Tin

toàn thông tin
tin ASEAN
đại học

An toàn thông

toàn thông

Sinh viên 32 trường đại học tranh tài về an toàn thông tin mạng - Điểm Tin Ngày

trường đại
đại học tranh
Sinh viên
tại cuộc thi
cả nước tranh

viên 32

học tranh
sinh viên thi thố
an toàn

viên 32 trường

học học

học viện
nước tranh tài

72 đội tuyển đến từ 32 trường đại học, học viện trên cả nước tranh tài tại cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019” ngày 3/11

Tin Ngày
mạng Điểm

An toàn

trên cả

cuộc thi
j
(0.02 giây)