Làm khéo, vừa đẹp nhà lại vừa có thêm thu nhập

Làm khéo, vừa đẹp nhà lại vừa có thêm thu nhập

108

Việc làm hoa voan, hoa giấy trong thời gian nhàn rỗi không chỉ giúp chị em trang trí nhà cửa, làm quà tặng mà còn có thể giúp các chị có thêm thu nhập, góp vào kinh tế gia đình.

Tối 30/10, Nhà Văn hóa Phường 14, Quận 8, lớp học làm hoa giấy cơ bản đã được khai giảng với sắc màu rực rỡ của giấy, hoa, chỉ sợi… Hai cô giáo Trần Thị Trọng và Phạm Thị Bích Ly đã giới thiệu và hướng dẫn cách làm hoa và đầu ra cho những sản phẩm. Lam kheo, vua dep nha lai vua co them thu nhap Để lớp học đạt chất lượng cao, các dì chị, vừa học, vừa thực hành ngay tại lớp. Lam kheo, vua dep nha lai vua co them thu nhap 43 học viên là hội viên, phụ nữ đang sinh hoạt ở các chị tổ Hội tham gia lớp học. Lam kheo, vua dep nha lai vua co them thu nhap Nhiều chị em bày tỏ niềm mong mỏi sau 6 buổi học sẽ có thêm một nghề “tay trái”, kiếm thêm thu nhập, góp phần vào trang trải sinh hoạt gia đình. Đặc biệt, nếu được ra nghề ngay dịp Tết sẽ là một niềm vui của không ít chị em. Chi – Lan


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountnhập Việc
nhà lại
vừa có

vừa có thêm

thể giúp các
hỗ trợ việc làm

giúp các chị

đẹp nhà

Làm khéo, vừa đẹp nhà lại vừa có thêm thu nhập

làm hoa
thoát nghèo
gia đình
khéo vừa

có thêm

vừa đẹp

góp vào kinh

mà còn

thu nhập góp

Làm khéo

nhàn rỗi không

mà còn có

em trang trí

em trang
thu nhập Việc
nhà cửa
chị có thêm
thêm thu nhập

không chỉ

vừa đẹp

đẹp nhà

rỗi không

nhập góp vào
đẹp nhà lại

lại vừa có

voan hoa giấy

có thể

còn có

lại vừa

các chị
nhập Việc làm

cửa làm

nhà cửa làm

quà tặng mà

Làm khéo, vừa đẹp nhà lại vừa có thêm thu nhập - Điểm Tin Ngày

khéo vừa
thời gian nhàn

trong thời gian

Việc làm

giấy trong thời

thêm thu

làm quà tặng

khéo vừa đẹp

thu nhập
day làm hoa vải

lại vừa

cửa làm quà

day làm hoa vải

voan hoa

thêm thu

có thêm

trong thời

trang trí nhà

nhà lại vừa

góp vào

nhàn rỗi

vừa đẹp nhà

chị em
hoa giấy trong
dạy nghề miễn phí
vừa có

có thêm thu

kinh tế gia

quà tặng

trí nhà

nhà lại

các chị có
giúp các

giúp chị

làm hoa voan

Việc làm hoa
thu nhập
Tin Ngày

thu nhập

gian nhàn

kinh tế

chị em trang

chị có

chỉ giúp

tặng mà còn

vào kinh
trang trí
thể giúp

Điểm Tin

tế gia đình

dạy nghề miễn phí
giấy trong
Làm khéo

hoa voan

có thể giúp
rỗi không chỉ
hoa voan

Việc làm hoa voan, hoa giấy trong thời gian nhàn rỗi không chỉ giúp chị em trang trí nhà cửa, làm quà tặng mà còn có thể giúp các chị có thêm thu nhập, góp vào kinh tế gia đình

thêm thu
nhập Điểm
trí nhà cửa

có thêm thu

có thêm

hoa voan hoa

gian nhàn rỗi

không chỉ giúp

giúp chị em

thoát nghèo

tặng mà

nhập góp

chỉ giúp chị

thời gian
thêm thu nhập

vào kinh tế

hỗ trợ việc làm
làm quà
Làm khéo vừa
tế gia

hoa giấy

còn có thể
hoa voanj
(0.09 giây)