Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định tự mượn hóa chất xét nghiệm không qua nhập kho

Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định tự mượn hóa chất xét nghiệm không qua nhập kho

35

Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định không trúng thầu mặt hàng hóa chất Creatinine, nhưng tự ý mượn hóa chất xét nghiệm này của một công ty để thực hiện xét nghiệm cho bệnh nhân, không tiến hành nhập kho, không thông qua tài chính kế toán.

Ngày 9/10, Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết vừa thanh tra công tác quản lý và sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định. Benh vien Mat tinh Binh Dinh tu muon hoa chat xet nghiem khong qua nhap kho Năm 2018, bệnh viện này có 43 mặt hàng hóa chất, vật tư y tế trúng thầu được phân bổ theo thỏa thuận khung năm 2018. Kết quả kiểm tra cho thấy, bệnh viện thực hiện được một số nhiệm vụ trong quản lý theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho điều trị và các nhu cầu đột xuất; bảo đảm cung ứng thuốc đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại trong thực hiện Thông tư 22/2011/TT-BYT quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện. Đáng chú ý, việc lập kế hoạch mua thuốc chưa sát với thực tế, dẫn đến nhiều thuốc trúng thầu chưa nhập kho, chưa sử dụng; chưa thành lập hội đồng kiểm kê tại khoa của khoa Dược; việc kiểm kê thuốc, hóa chất chưa đúng quy định. Đặc biệt, Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định không trúng thầu mặt hàng hóa chất Creatinine, nhưng tự ý mượn hóa chất xét nghiệm này của một công ty để thực hiện dịch vụ xét nghiệm cho bệnh nhân, không tiến hành nhập kho, không thông qua bộ phận tài chính kế toán. Việc quản lý, sử dụng hóa chất theo quy chế bệnh viện chưa đảm bảo. Với kết quả kiểm tra, Sở Y tế yêu cầu bệnh viện tổ chức kiểm điểm, đề xuất hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với các cá nhân liên quan. Quy Hưng


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountqua tài chính

ý mượn

tỉnh Bình
bệnh nhân
Điểm Tin

tiến hành

xét nghiệm

ý mượn hóa

chất xét nghiệm

Mắt tỉnh Bình

công ty

tự ý mượn

không qua

mượn hóa chất

xét nghiệm không

thầu mặt hàng
hàng hóa
nghiệm cho

Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định không trúng thầu mặt hàng hóa chất Creatinine, nhưng tự ý mượn hóa chất xét nghiệm này của một công ty để thực hiện xét nghiệm cho bệnh nhân, không tiến hành nhập kho, không thông qua tài chính kế toán

Định tự mượn

trúng thầu

không thông qua

cho bệnh

hiện xét nghiệm
tỉnh Bình
kho Bệnh

tỉnh Bình

chất xét

hóa chất

nghiệm không
tài chính kế

thực hiện xét

qua nhập kho

mượn hóa chất xét nghiệm
Mắt tỉnh
chất Creatinine nhưng
Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định
tài chính

mượn hóa

kho không thông

mượn hóa chất xét nghiệm
Bình Định
không thông qua kế toán
qua nhập
hóa chất xét

Định không trúng

Bệnh viện Mắt

mượn hóa

kho Bệnh viện

một công

nhập kho không

không tiến

hóa chất
kho không
thực hiện
nhân không tiến
qua nhập

tự mượn hóa

nghiệm này
để thực
viện Mắt
thông qua tài
xét nghiệm này

qua tài

Mắt tỉnh Bình
Bệnh viện Mắt
hàng hóa chất

nhưng tự ý

ty để thực
tiến hành nhập
chính kế toán
Tin Ngày
chính kế

nhập kho Bệnh

không qua

trúng thầu mặt

viện Mắt

Bình Định không

xét nghiệm

tự mượn
nghiệm cho bệnh
xét nghiệm

viện Mắt

mượn hóa

tự mượn

Creatinine nhưng tự
mặt hàng hóa
công ty để
Định tự

Bệnh viện

tỉnh Bình Định

chất xét nghiệm

chất xét

không thông qua kế toán

ty để

xét nghiệm

hành nhập

thầu mặt

Bệnh viện
hóa chất Creatinine
nhưng tự

viện Mắt tỉnh

Bình Định

kho Điểm

hóa chất

hành nhập kho

mặt hàng

nhập kho

Mắt tỉnh

Creatinine nhưng

Định tự

Định không
hiện xét

mượn hóa chất

cho bệnh nhân

không thông
hóa chất
Bệnh viện
này của

thông qua

nhập kho

không trúng thầu

để thực hiện

nhập kho

Mắt tỉnh

hóa chất Creatinine

nghiệm này của

Bình Định tự

một công ty

nhân không

Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định

không trúng

không qua nhập
nghiệm không

viện Mắt tỉnh

xét nghiệm cho
hóa chất Creatinine
không tiến hành

chất xét

hóa chất xét

của một công

kế toán

Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định tự mượn hóa chất xét nghiệm không qua nhập kho - Điểm Tin Ngày

bệnh nhân không

Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định tự mượn hóa chất xét nghiệm không qua nhập kho

chất Creatinine

Bình Định

này của một
của một

nghiệm không qua

tỉnh Bình Định

tự ý

j
(0.02 giây)