Phòng GD-ĐT quận Tân Phú: Trước khi có clip bằng chứng, giáo viên không thừa nhận có đánh học sinh

Phòng GD-ĐT quận Tân Phú: Trước khi có clip bằng chứng, giáo viên không thừa nhận có đánh học sinh

156

Ngày 9/10, Sở GD-ĐT TP.HCM có văn bản báo cáo UBND TP.HCM về việc cô N.H.H, giáo viên Trường tiểu học Phan Chu Trinh (Q.Tân Phú) bạo hành học sinh, đồng thời đề nghị quận nhanh chóng xử lý vụ việc một cách nghiêm khắc.

Theo ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đây là hành vi bạo hành trẻ, không phù hợp môi trường sư phạm, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tâm lý học sinh và uy tín của ngành. Sở này đề nghị quận Tân Phú nhanh chóng xử lý vụ việc một cách nghiêm khắc. Còn theo báo cáo của Phòng GD-ĐT quận Tân Phú gửi đến Sở GD-ĐT, từ ngày 9/9, Phòng GD-ĐT đã nhận đơn tố cáo của phụ huynh về việc cô N.H.H, giáo viên chủ nhiệm lớp 2/11 có hành vi bạo hành học sinh. Căn cứ vào quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phòng GD-ĐT đã chuyển đơn cho Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Chu Trinh giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 10/10, hiệu trưởng mời các phụ huynh liên quan họp để thu thập thêm thông tin. Qua buổi họp, phụ huynh khẳng định mình có đủ bằng chứng về việc cô H. bạo hành nhưng không cung cấp chứng cứ. Trong bản tường trình sự việc, cô H. luôn khẳng định bản thân không có hành vi vi phạm theo như nội dung đơn tố cáo. Phong GD-DT quan Tan Phu: Truoc khi co clip bang chung, giao vien khong thua nhan co danh hoc sinh Trước khi có bằng chứng từ phụ huynh, cô H. không thừa nhận có sai phạm Sáng ngày 12/9, Hiệu trưởng trường này tiếp tục mời phụ huynh liên quan dự họp có sự tham gia của liên tịch nhà trường và đại diện Phòng GD-ĐT quận. Lúc này, phụ huynh cung cấp một đĩa DVD thời lượng khoảng 20 phút ghi hình trong quá trình lên lớp, cô H. liên tục có hành vi xúc phạm tinh thần và thân thể học sinh. Chiều cùng ngày, Hiệu trưởng mời cô H, làm việc và công bố quyết định tạm đình chỉ giảng dạy 15 ngày và phân công nhiệm vụ khác cho cô trong khi chờ kết luận giải quyết tố cáo. Ngày 19/9, phụ huynh tiếp tục cung cấp chứng cứ cho Ban tiếp công dân quận. Xét tính chất sự việc nghiêm trọng, Chủ tịch UBND quận đã chỉ đạo Thanh tra quận chủ trì các cơ quan liên quan thụ lý giải quyết. Ngày 26/9, Thanh tra quận ra quyết định thành lập tổ xác minh. Hiện nay, Trường tiểu học Phan Chu Trinh đã ra quyết định tiếp tục tạm đình chỉ giảng dạy 30 ngày và phân công nhiệm vụ khác cho cô H. trong thời gian chờ kết luận giải quyết tố cáo. Gia Tuệ


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountmột cách

sinh đồng thời

hành học sinh

việc cô N

bản báo cáo

học Phan Chu

viên Trường

GD ĐT quận

Tân Phú) bạo

tát tai học sinh

ĐT quận

GD ĐT

cô N

về việc cô
cô giáo không thừa nhận đánh học sinh
thừa nhận có
GD ĐT

clip bằng

Trinh (Q

văn bản

đánh học sinh trường tiểu học Phan Chu TRinh
HCM có
bằng chứng giáo

Sở GD

vụ việc một

nhận có đánh

Chu Trinh
cô giáo không thừa nhận đánh học sinh
TP HCM về
N H

không thừa nhận

viên không

chứng giáo

học sinh

quận nhanh chóng

giáo viên

cáo UBND TP

không thừa

HCM có văn bản báo cáo UBND TP

H H

giáo viên

xử lý

báo cáo

xử nghiêm bạo hành
học sinh Ngày
học sinh đồng
có clip

Tân Phú) bạo hành học sinh, đồng thời đề nghị quận nhanh chóng xử lý vụ việc một cách nghiêm khắc

nghị quận nhanh

cô N H
Phòng GD

sinh Điểm

lý vụ

Trước khi
Phú) bạo
nhanh chóng

Phú: Trước

Sở GD ĐT

báo cáo UBND
Phan Chu

khi có

viên Trường tiểu

9/10 Sở

Ngày 9/10

liên tục đánh học sinh
ĐT TP HCM

thừa nhận

vụ việc
Trước khi có
có đánh
có clip bằng

ĐT quận Tân

viên không

sinh Ngày

Trường tiểu học

quận Tân Phú:
nhận có

(Q Tân Phú)

bằng chứng

Ngày 9/10, Sở GD-ĐT TP

đánh học sinh trường tiểu học Phan Chu TRinh

đề nghị

có đánh học

nghị quận
bạo hành học

chứng giáo

HCM về việc
Tân Phú)
quận nhanh

Điểm Tin

tiểu học

cách nghiêm

đồng thời
giáo viên Trường
Phòng GD ĐT

9/10 Sở GD

Phan Chu Trinh

Phòng GD-ĐT quận Tân Phú: Trước khi có clip bằng chứng, giáo viên không thừa nhận có đánh học sinh - Điểm Tin Ngày

Phú: Trước khi

chóng xử

clip bằng

về việc

quận Tân

một cách nghiêm

liên tục đánh học sinh
việc một cách

đánh học sinh

lý vụ việc

H

thời đề nghị

xử lý vụ

thời đề

việc một

Ngày 9/10 Sở

nhận có

Phú: Trước

có văn

clip bằng chứng
cách nghiêm khắc
đề nghị quận

không thừa

H H giáo

có clip

quận Tân

UBND TP

Trinh (Q Tân

HCM về việc cô N

sinh đồng

học Phan

GD ĐT TP
H giáo viên

GD ĐT

Trường tiểu

ĐT TP

tát tai học sinh

việc cô

học sinh

giáo viên không

đánh học

Chu Trinh (Q

nghiêm khắc

nhanh chóng xử

đồng thời đề

khi có clip

viên không thừa

Phú) bạo hành

Phòng GD-ĐT quận Tân Phú: Trước khi có clip bằng chứng, giáo viên không thừa nhận có đánh học sinh

N H H

xử nghiêm bạo hành
bản báo
Tân Phú:

Trước khi

đánh học

Tin Ngày

khi có

HCM có văn

(Q Tân
Phòng GD
UBND TP HCM
bạo hành
TP HCM

HCM về

học sinh

ĐT quận

văn bản báo

Tân Phú:

có đánh

cáo UBND
bằng chứng
H giáo

chứng giáo viên

chóng xử lý

thừa nhận

TP HCM

có văn bản

tiểu học Phan

sinh Ngày 9/10

Tân Phú: Trước

TP HCM có

hành học

giáo viên

H, giáo viên Trường tiểu học Phan Chu Trinh (Q

j
(0.02 giây)