Phòng GD-ĐT quận Tân Phú: Trước khi có clip bằng chứng, giáo viên không thừa nhận có đánh học sinh

Phòng GD-ĐT quận Tân Phú: Trước khi có clip bằng chứng, giáo viên không thừa nhận có đánh học sinh

128

Ngày 9/10, Sở GD-ĐT TP.HCM có văn bản báo cáo UBND TP.HCM về việc cô N.H.H, giáo viên Trường tiểu học Phan Chu Trinh (Q.Tân Phú) bạo hành học sinh, đồng thời đề nghị quận nhanh chóng xử lý vụ việc một cách nghiêm khắc.

Theo ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đây là hành vi bạo hành trẻ, không phù hợp môi trường sư phạm, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tâm lý học sinh và uy tín của ngành. Sở này đề nghị quận Tân Phú nhanh chóng xử lý vụ việc một cách nghiêm khắc. Còn theo báo cáo của Phòng GD-ĐT quận Tân Phú gửi đến Sở GD-ĐT, từ ngày 9/9, Phòng GD-ĐT đã nhận đơn tố cáo của phụ huynh về việc cô N.H.H, giáo viên chủ nhiệm lớp 2/11 có hành vi bạo hành học sinh. Căn cứ vào quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phòng GD-ĐT đã chuyển đơn cho Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Chu Trinh giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 10/10, hiệu trưởng mời các phụ huynh liên quan họp để thu thập thêm thông tin. Qua buổi họp, phụ huynh khẳng định mình có đủ bằng chứng về việc cô H. bạo hành nhưng không cung cấp chứng cứ. Trong bản tường trình sự việc, cô H. luôn khẳng định bản thân không có hành vi vi phạm theo như nội dung đơn tố cáo. Phong GD-DT quan Tan Phu: Truoc khi co clip bang chung, giao vien khong thua nhan co danh hoc sinh Trước khi có bằng chứng từ phụ huynh, cô H. không thừa nhận có sai phạm Sáng ngày 12/9, Hiệu trưởng trường này tiếp tục mời phụ huynh liên quan dự họp có sự tham gia của liên tịch nhà trường và đại diện Phòng GD-ĐT quận. Lúc này, phụ huynh cung cấp một đĩa DVD thời lượng khoảng 20 phút ghi hình trong quá trình lên lớp, cô H. liên tục có hành vi xúc phạm tinh thần và thân thể học sinh. Chiều cùng ngày, Hiệu trưởng mời cô H, làm việc và công bố quyết định tạm đình chỉ giảng dạy 15 ngày và phân công nhiệm vụ khác cho cô trong khi chờ kết luận giải quyết tố cáo. Ngày 19/9, phụ huynh tiếp tục cung cấp chứng cứ cho Ban tiếp công dân quận. Xét tính chất sự việc nghiêm trọng, Chủ tịch UBND quận đã chỉ đạo Thanh tra quận chủ trì các cơ quan liên quan thụ lý giải quyết. Ngày 26/9, Thanh tra quận ra quyết định thành lập tổ xác minh. Hiện nay, Trường tiểu học Phan Chu Trinh đã ra quyết định tiếp tục tạm đình chỉ giảng dạy 30 ngày và phân công nhiệm vụ khác cho cô H. trong thời gian chờ kết luận giải quyết tố cáo. Gia Tuệ


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accounttát tai học sinh
viên không thừa

TP HCM về

ĐT TP

sinh đồng

Phòng GD-ĐT quận Tân Phú: Trước khi có clip bằng chứng, giáo viên không thừa nhận có đánh học sinh

Trường tiểu
đánh học sinh trường tiểu học Phan Chu TRinh
học sinh Ngày
H H
báo cáo

bằng chứng

không thừa nhận

văn bản báo
học Phan
Phú) bạo hành

GD ĐT

cô N

có văn bản
H giáo
ĐT quận
việc một cách
Tin Ngày

TP HCM có

nhận có
GD ĐT

HCM có

bạo hành học

clip bằng chứng

đánh học

Ngày 9/10, Sở GD-ĐT TP

ĐT quận
tát tai học sinh
Phòng GD ĐT
Phòng GD
(Q Tân

TP HCM

hành học sinh

nghị quận nhanh

Trước khi

chóng xử lý

Phú: Trước khi

ĐT quận Tân

H

bản báo cáo

giáo viên không

đề nghị quận

học sinh

9/10 Sở

UBND TP HCM

Tân Phú:

bằng chứng
đánh học
quận Tân Phú:
Phú) bạo

N H H

9/10 Sở GD

quận Tân

chứng giáo

quận nhanh

GD ĐT TP

Ngày 9/10

nhanh chóng

clip bằng

chứng giáo

Phòng GD

báo cáo UBND

về việc
viên không
có clip bằng
Sở GD ĐT

Phòng GD-ĐT quận Tân Phú: Trước khi có clip bằng chứng, giáo viên không thừa nhận có đánh học sinh - Điểm Tin Ngày

ĐT TP HCM

về việc cô

thời đề

hành học

HCM về việc cô N

Sở GD

xử lý vụ

bằng chứng giáo

H giáo viên

N H

đồng thời

sinh Điểm

có đánh học

H H giáo

khi có

viên không

không thừa
cô giáo không thừa nhận đánh học sinh

nhận có đánh

TP HCM
học sinh
xử nghiêm bạo hành
việc cô

Phan Chu Trinh

nhận có

cô N H

Trước khi

cáo UBND

một cách nghiêm

tiểu học
liên tục đánh học sinh
viên Trường tiểu

HCM có văn bản báo cáo UBND TP

nhanh chóng xử
Tân Phú) bạo

cáo UBND TP

vụ việc

Ngày 9/10 Sở

giáo viên Trường
HCM có văn
quận Tân
xử nghiêm bạo hành

GD ĐT quận

có văn

Chu Trinh

HCM về
cách nghiêm

HCM về việc

cô giáo không thừa nhận đánh học sinh
Trinh (Q Tân

sinh Ngày 9/10

Điểm Tin

nghiêm khắc

việc cô N

tiểu học Phan

Trước khi có

chứng giáo viên

vụ việc một

Trường tiểu học

thừa nhận có

xử lý

bản báo

cách nghiêm khắc

sinh đồng thời
giáo viên
UBND TP

Tân Phú) bạo hành học sinh, đồng thời đề nghị quận nhanh chóng xử lý vụ việc một cách nghiêm khắc

văn bản

thừa nhận

viên Trường

Trinh (Q

bạo hành

lý vụ

có đánh
quận nhanh chóng
giáo viên
Phú: Trước
thời đề nghị
Tân Phú)

Phú: Trước

không thừa
liên tục đánh học sinh
Tân Phú:

Chu Trinh (Q

chóng xử
đánh học sinh

khi có

học sinh đồng

khi có clip

thừa nhận

có đánh
việc một
(Q Tân Phú)
giáo viên
GD ĐT
clip bằng

sinh Ngày

đề nghị

đánh học sinh trường tiểu học Phan Chu TRinh
một cách
học Phan Chu
có clip
đồng thời đề
nghị quận
có clip
lý vụ việc

Tân Phú: Trước

học sinh

Phan Chu

H, giáo viên Trường tiểu học Phan Chu Trinh (Q

j
(0.41 giây)