Phòng GD-ĐT quận Tân Phú: Trước khi có clip bằng chứng, giáo viên không thừa nhận có đánh học sinh

Phòng GD-ĐT quận Tân Phú: Trước khi có clip bằng chứng, giáo viên không thừa nhận có đánh học sinh

71

Ngày 9/10, Sở GD-ĐT TP.HCM có văn bản báo cáo UBND TP.HCM về việc cô N.H.H, giáo viên Trường tiểu học Phan Chu Trinh (Q.Tân Phú) bạo hành học sinh, đồng thời đề nghị quận nhanh chóng xử lý vụ việc một cách nghiêm khắc.

Theo ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đây là hành vi bạo hành trẻ, không phù hợp môi trường sư phạm, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tâm lý học sinh và uy tín của ngành. Sở này đề nghị quận Tân Phú nhanh chóng xử lý vụ việc một cách nghiêm khắc. Còn theo báo cáo của Phòng GD-ĐT quận Tân Phú gửi đến Sở GD-ĐT, từ ngày 9/9, Phòng GD-ĐT đã nhận đơn tố cáo của phụ huynh về việc cô N.H.H, giáo viên chủ nhiệm lớp 2/11 có hành vi bạo hành học sinh. Căn cứ vào quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phòng GD-ĐT đã chuyển đơn cho Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Chu Trinh giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 10/10, hiệu trưởng mời các phụ huynh liên quan họp để thu thập thêm thông tin. Qua buổi họp, phụ huynh khẳng định mình có đủ bằng chứng về việc cô H. bạo hành nhưng không cung cấp chứng cứ. Trong bản tường trình sự việc, cô H. luôn khẳng định bản thân không có hành vi vi phạm theo như nội dung đơn tố cáo. Phong GD-DT quan Tan Phu: Truoc khi co clip bang chung, giao vien khong thua nhan co danh hoc sinh Trước khi có bằng chứng từ phụ huynh, cô H. không thừa nhận có sai phạm Sáng ngày 12/9, Hiệu trưởng trường này tiếp tục mời phụ huynh liên quan dự họp có sự tham gia của liên tịch nhà trường và đại diện Phòng GD-ĐT quận. Lúc này, phụ huynh cung cấp một đĩa DVD thời lượng khoảng 20 phút ghi hình trong quá trình lên lớp, cô H. liên tục có hành vi xúc phạm tinh thần và thân thể học sinh. Chiều cùng ngày, Hiệu trưởng mời cô H, làm việc và công bố quyết định tạm đình chỉ giảng dạy 15 ngày và phân công nhiệm vụ khác cho cô trong khi chờ kết luận giải quyết tố cáo. Ngày 19/9, phụ huynh tiếp tục cung cấp chứng cứ cho Ban tiếp công dân quận. Xét tính chất sự việc nghiêm trọng, Chủ tịch UBND quận đã chỉ đạo Thanh tra quận chủ trì các cơ quan liên quan thụ lý giải quyết. Ngày 26/9, Thanh tra quận ra quyết định thành lập tổ xác minh. Hiện nay, Trường tiểu học Phan Chu Trinh đã ra quyết định tiếp tục tạm đình chỉ giảng dạy 30 ngày và phân công nhiệm vụ khác cho cô H. trong thời gian chờ kết luận giải quyết tố cáo. Gia Tuệ


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your AccountN H H

TP HCM về

tát tai học sinh

clip bằng

đánh học
học sinh

Tân Phú) bạo

liên tục đánh học sinh
Tin Ngày

Điểm Tin

nhận có đánh

bằng chứng

báo cáo

việc một

clip bằng
Phòng GD

clip bằng chứng

thời đề

việc cô N

nhận có
GD ĐT quận

có clip

đề nghị quận

học Phan

nhanh chóng xử

HCM về việc

bằng chứng

H H giáo

thừa nhận
đồng thời đề
chóng xử lý

vụ việc

thừa nhận

quận nhanh chóng
có đánh
học sinh đồng
có văn
viên Trường tiểu

về việc

sinh đồng thời

việc một cách

viên Trường
khi có
Phan Chu

H H

cáo UBND

ĐT quận
viên không thừa

TP HCM

xử nghiêm bạo hành

Phan Chu Trinh

TP HCM

nghị quận nhanh

Phú) bạo

nhận có

Phòng GD ĐT

có đánh học

cách nghiêm khắc

đánh học

chứng giáo viên

Phòng GD-ĐT quận Tân Phú: Trước khi có clip bằng chứng, giáo viên không thừa nhận có đánh học sinh

H giáo

N H

đồng thời

học Phan Chu

không thừa

khi có

UBND TP

văn bản báo

bản báo

HCM về việc cô N

Phú: Trước khi

Trinh (Q Tân

giáo viên

lý vụ việc

Trường tiểu

ĐT quận Tân

Tân Phú: Trước

bằng chứng giáo

sinh Điểm

Chu Trinh (Q

có đánh
chứng giáo

không thừa nhận

quận nhanh
Trinh (Q

bạo hành

đánh học sinh
xử lý vụ

vụ việc một

giáo viên

9/10 Sở

có clip

cô N

viên không

về việc cô

nghiêm khắc

quận Tân

bản báo cáo

lý vụ
HCM có

Chu Trinh

không thừa

GD ĐT

Tân Phú:
đánh học sinh trường tiểu học Phan Chu TRinh

hành học

học sinh
tiểu học Phan
cô giáo không thừa nhận đánh học sinh đánh học sinh trường tiểu học Phan Chu TRinh
9/10 Sở GD
HCM có văn
ĐT quận
GD ĐT TP
UBND TP HCM

H

ĐT TP

thời đề nghị

tát tai học sinh

Phòng GD

liên tục đánh học sinh
viên không

Phú) bạo hành

giáo viên không
một cách nghiêm
quận Tân

khi có clip

cách nghiêm

Trước khi

báo cáo UBND
Tân Phú:
sinh đồng

cáo UBND TP

việc cô
chứng giáo
TP HCM có

học sinh

chóng xử

Sở GD ĐT
cô giáo không thừa nhận đánh học sinh

thừa nhận có

Phòng GD-ĐT quận Tân Phú: Trước khi có clip bằng chứng, giáo viên không thừa nhận có đánh học sinh - Điểm Tin Ngày

Trường tiểu học

Phú: Trước
đề nghị

có clip bằng

Trước khi có
văn bản
có văn bản
H giáo viên

xử lý

ĐT TP HCM

tiểu học

Sở GD

GD ĐT

Phú: Trước

bạo hành học

Ngày 9/10
(Q Tân

giáo viên

Ngày 9/10, Sở GD-ĐT TP

Ngày 9/10 Sở

GD ĐT

nhanh chóng

sinh Ngày
quận Tân Phú:

Tân Phú) bạo hành học sinh, đồng thời đề nghị quận nhanh chóng xử lý vụ việc một cách nghiêm khắc

sinh Ngày 9/10

giáo viên Trường

(Q Tân Phú)

học sinh Ngày

một cách

HCM về

HCM có văn bản báo cáo UBND TP

nghị quận

Trước khi

hành học sinh
xử nghiêm bạo hành
cô N H

H, giáo viên Trường tiểu học Phan Chu Trinh (Q

Tân Phú)

j
(0.73 giây)