Niềm vui của phụ nữ nghèo trong ngày hội phụ nữ

Niềm vui của phụ nữ nghèo trong ngày hội phụ nữ

14

Trên những gương mặt khắc khổ ấy hiện rõ niềm vui, các dì, chị được trao tặng phương tiện sinh kế, tổ chức bữa ăn dinh dưỡng, tặng quà và còn được tầm soát bệnh, khám chữa bệnh.

Mời xem clip: Niềm vui của phụ nữ nghèo trong ngày hội phụ nữ Ngày hội phụ nữ hướng đến cộng đồng, mang thông điệp trao yêu thương, chia sẻ niềm vui, lan tỏa hạnh phúc, với nhiều hoạt động an sinh xã hội cũng như các hoạt động theo chủ đề “Chung tay bảo vệ môi trường”. Sáng nay, trên những gương mặt khắc khổ ấy hiện rõ niềm vui, các dì, chị được trao tặng phương tiện sinh kế, tổ chức bữa ăn dinh dưỡng, tặng quà và còn được tầm soát và khám chữa bệnh. Ngày hội thêm phần rộn ràng với các gian hàng “Trao yêu thương”, cửa hàng 0 đồng “Ai dư đến cho, ai thiếu đến lấy”, trưng bày và bán các sản phẩm thân thiện với môi trường. Thực hiện:


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountđược trao tặng
rõ niềm

còn được tầm

nghèo trong ngày

kế tổ

ngày hội phụ

mặt khắc

quà và

phụ nữ nghèo

phương tiện

rõ niềm vui
ấy hiện
Tin Ngày

Niềm vui của phụ nữ nghèo trong ngày hội phụ nữ - Điểm Tin Ngày

nữ Trên

soát bệnh

hội phụ
khổ ấy
các dì chị

ngày hội

gương mặt khắc

kế tổ chức

khắc khổ ấy

bữa ăn

vui các

trong ngày hội

trong ngày

ăn dinh dưỡng

bữa ăn dinh dưỡng
phụ nữ
những gương mặt
trong ngày
tổ chức bữa

phụ nữ

chức bữa ăn

vui của

bữa ăn dinh
phụ nữ vì cộng đồng

chị được trao

nữ Trên những

Trên những gương mặt khắc khổ ấy hiện rõ niềm vui, các dì, chị được trao tặng phương tiện sinh kế, tổ chức bữa ăn dinh dưỡng, tặng quà và còn được tầm soát bệnh, khám chữa bệnh

xã hội từ thiện
tiện sinh

trao tặng phương

và còn
hiện rõ niềm
xã hội từ thiện

tầm soát bệnh

chăm lo cho phụ nữ

dưỡng tặng

dì chị

hội phụ nữ

quà và còn

tặng phương tiện sinh kế

khắc khổ

dưỡng tặng quà

Trên những gương

ấy hiện rõ
tặng phương tiện sinh kế

dì chị được

niềm vui
bữa ăn dinh dưỡng

phụ nữ Trên

nữ nghèo
chị được
hiện rõ

mặt khắc khổ

vui của phụ

vui các dì

Điểm Tin
được trao

sinh kế tổ

soát bệnh khám

Niềm vui của phụ nữ nghèo trong ngày hội phụ nữ

niềm vui các
tặng quà và

bệnh khám

nghèo trong
gương mặt
Niềm vui

Trên những

của phụ nữ
chức bữa
hội phụ
tặng quà

phụ nữ

Niềm vui
tiện sinh kế
khổ ấy hiện
được tầm

khám chữa bệnh

tặng phương
nữ nghèo
chăm lo cho phụ nữ
Niềm vui của
bệnh khám chữa
trao tặng

và còn được

các dì

phụ nữ vì cộng đồng
nghèo trong
còn được
vui của

được tầm soát

ngày hội

tổ chức

tặng phương tiện

chữa bệnh

dinh dưỡng tặng

khám chữa
nữ nghèo trong
của phụ
của phụ
tầm soát

những gương

nữ Điểm

phụ nữ

sinh kế
phương tiện sinh

ăn dinh

dinh dưỡng

j
(0.06 giây)