Thêm 6 trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 6 trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

12

Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và đào tạo cho biết vừa có thông báo gửi đến sáu trường đại học về việc phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng CNTT.

Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và đào tạo vừa cho biết cục đã có văn bản số 1131 thông báo danh sách các đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, có bốn trường đại học phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin: Trường đại học Trần Đại Nghĩa, Trường đại học Nguyễn Tất Thành, Trường đại học Công nghiệp Vinh và Trường đại học Kinh tế Nghệ An. Them 6 truong dai hoc phai dung cap chung chi ngoai ngu, tin hoc Thêm 6 trướng phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học Các trường đại học phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (chứng chỉ A, B, C): Trường đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Trần Đại Nghĩa, Trường đại học Công nghiệp Vinh, Trường đại học Công nghệ Vạn Xuân và Trường đại học Kinh tế Nghệ An. Trước đó, Bộ Giáo dục và đào tạo cũng đã ban hành thông báo số 973 về việc dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với một số đơn vị. Theo thông báo này, có bảy đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin và 42 đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (chứng chỉ A, B, C). B.Thanh


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountvừa có
chứng chỉ ngoại ngử

chỉ ngoại

ngữ tin học
hạch cấp chứng

Cục Quản lý

tổ chức

ngữ tin

dục và
ứng dụng
đào tạo cho
tin học

tổ chức kiểm

dừng cấp

Giáo dục và

dừng cấp chứng

và đào tạo

tra sát
tạo cho biết

thông báo gửi

Quản lý

vừa có thông

chức kiểm
dục và đào
cấp chứng
đến sáu trường

đại học về

việc phải dừng

chứng chỉ ứng

Thêm 6 trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học - Điểm Tin Ngày

Thêm 6 trường

phải dừng tổ

chỉ ngoại

Giáo dục
phải dừng cấp

học phải

trường đại học
có thông

phải dừng

đại học phải

và đào

sát hạch

dừng cấp
kiểm tra

Thêm 6

Quản lý chất

và chứng chỉ

dừng tổ chức

tin học

chỉ ngoại ngữ

trường đại học
có thông báo

sát hạch cấp

chứng chỉ ngoại ngử
cấp chứng chỉ

học phải dừng

thông báo

trường đại học

chứng chỉ

ngoại ngữ tin

6 trường đại

chất lượng Bộ

học về

phải dừng
tin học Cục
đại học

cấp chứng

đến sáu

cho biết
chức kiểm tra

chỉ ứng

Tin Ngày

Thêm 6 trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

chất lượng

tạo cho
cấp chứng
cấp chứng chỉ

chỉ ứng dụng

đại học
kiểm tra sát

học về việc

báo gửi

lượng Bộ

Cục Quản
biết vừa
học Cục

chứng chỉ

việc phải

và chứng
chứng chỉ ngoại
báo gửi đến

6 trường

dụng CNTT

trường đại

trường đại

gửi đến

Điểm Tin

trường đại

học phải

Bộ Giáo

dừng tổ

Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và đào tạo cho biết vừa có thông báo gửi đến sáu trường đại học về việc phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng CNTT

ngoại ngữ

ngữ và

Thêm 6

hạch cấp

chứng chỉ

Bộ Giáo dục
lượng Bộ Giáo
sáu trường

ngoại ngữ

trường đại học

về việc phải
chứng chỉ tin học

ngữ tin

chứng chỉ tin học
chứng chỉ
đại học

đào tạo

học Cục Quản

học Điểm

ngoại ngữ

ngữ và chứng

ngoại ngữ và

sáu trường đại

chỉ ngoại ngữ

lý chất

cho biết vừa

chứng chỉ ngoại

chỉ ngoại

lý chất lượng

tra sát hạch

ứng dụng CNTT

phải dừng

về việc

6 trường

biết vừa có

gửi đến sáu

j
(0.02 giây)