Người dân huyện Nhà Bè hớn hở rủ nhau đi “siêu thị” 0 đồng.

Người dân huyện Nhà Bè hớn hở rủ nhau đi “siêu thị” 0 đồng.

66

Lần đầu tiên, người dân trên địa bàn huyện Nhà Bè, TP.HCM được đi mua sắm, lựa chọn các vật dụng, đồ dùng trong gia đình nhưng không phải trả tiền.

Bước đi khập khiểng bên cây gậy chống, bà cụ thỏ thẻ nói: “Để bà đi một vòng xem qua nha con, vui quá con ơi”. Các gian hàng được bố trí san sát nhau, chất đầy hàng hóa với nhiều mặt hàng gia dụng như chén bát, ly tách, quần áo, xà bông, bàn chải, nón bảo hiểm, giày dép… Các gian hàng mua sắm hôm nay khá đặc biệt, tất cả sản phẩm đều là đồ mới nhưng lại trị giá 0 đồng. Mời xem clip: Người dân huyện Nhà Bè rộn ràng lựa chọn, mua sắm mua đồ dùng trong gia đình với mức giá 0 đồng. P.V


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your AccountNhà Bè

HCM được

huyện Nhà

lựa chọn các

TP HCM được

hở rủ
đi mua sắm không mất tiền

không phải trả

hở rủ

huyện Nhà Bè
dụng đồ dùng
đi mua sắm

trên địa

đình nhưng

trả tiền

huyện Nhà Bè

hớn hở

đầu tiên

Người dân huyện Nhà Bè hớn hở rủ nhau đi “siêu thị” 0 đồng

đồng Lần đầu

đồng Điểm
đồng Lần

chọn các vật

Bè hớn hở

huyện Nhà

tiên người
0 đồng
bàn huyện
tiên người dân

0 đồng

dụng đồ

bàn huyện Nhà

Lần đầu tiên, người dân trên địa bàn huyện Nhà Bè, TP

đi “siêu thị”
huyện Nhà Bè

Bè TP

trong gia
Điểm Tin

người dân

người dân trên
đi siêu thị 0 đồng

nhau đi

rủ nhau đi

được đi mua
Lần đầu tiên

mua sắm

HCM được đi mua sắm, lựa chọn các vật dụng, đồ dùng trong gia đình nhưng không phải trả tiền

dùng trong gia

vật dụng

rủ nhau

ngày hội o đồng

đồ dùng trong

thị” 0

Nhà Bè hớn

đình nhưng không

hớn hở rủ

Nhà Bè
đi “siêu
nhau đi “siêu
đồ dùng
hở rủ nhau
nhau đi
Nhà Bè TP

“siêu thị”

hớn hở

dân huyện Nhà
huyện Nhà

gia đình

trong gia đình
Tin Ngày
huyện Nhà Bè

Người dân huyện Nhà Bè hớn hở rủ nhau đi “siêu thị” 0 đồng. - Điểm Tin Ngày

“siêu thị”

dân huyện

các vật dụng

nhưng không phải

thị” 0 đồng

Người dân huyện

dân trên địa

phải trả tiền

lựa chọn

đi mua sắm không mất tiền

không phải

thị” 0

sắm lựa chọn

nhưng không
rủ nhau

địa bàn

TP HCM

mua sắm lựa

Người dân

được đi
đi siêu thị 0 đồng

Nhà Bè

đầu tiên người

đi mua

trên địa bàn

Lần đầu

HCM được đi

“siêu thị” 0

gia đình nhưng

Bè TP HCM
dân trên
các vật

Bè hớn

địa bàn huyện

chọn các

0 đồng Lần

dân huyện

phải trả

dùng trong

sắm lựa
ngày hội o đồng
Người dân
vật dụng đồ

đi “siêu

Bè hớn

j
(0.01 giây)