Vì sao không nên súc miệng sau khi tập thể dục?

Vì sao không nên súc miệng sau khi tập thể dục?

8

Khi bạn tập thể dục, cơ thể tích lũy oxit nitric làm tăng đường kính của các mạch máu. Quá trình này thường biết đến như hiện tượng giãn mạch, giúp tăng lưu thông máu giàu ô-xy đến các cơ hoạt động.

Trong thí nghiệm công bố trên tạp chí Free Radical Biology and Medicine, nhóm các nhà khoa học từ Anh và Tây Ban Nha chỉ ra rằng, sử dụng nước súc miệng sau khi tập thể dục có thể xóa bỏ một trong những lợi ích quan trọng của việc tập thể dục là giảm huyết áp. Vi sao khong nen suc mieng sau khi tap the duc? Khi bạn tập thể dục, cơ thể tích lũy oxit nitric làm tăng đường kính của các mạch máu. Quá trình này thường biết đến như hiện tượng giãn mạch, giúp tăng lưu thông máu giàu ô-xy đến các cơ hoạt động. Trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, hoạt động tuần hoàn vẫn ở mức cao (đồng nghĩa mức huyết áp thấp) ngay cả sau khi tập thể dục nhờ vào cách vi khuẩn tương tác với một hợp chất gọi là nitrat, hình thành khi oxit nitric phân hủy. Khi nitrat được vi khuẩn trong khoang miệng sản xuất và nuốt trôi theo nước bọt, nó sẽ tham gia vào lưu thông máu rồi biến trở lại thành oxit nitric, giúp giữ cho các mạch máu mở rộng và giảm huyết áp. Nhưng theo nghiên cứu mới, cơ chế sinh học này có thể bị gián đoạn đáng kể nếu sử dụng nước súc miệng chống vi khuẩn sau tập thể dục. Kết quả thí nghiệm cho thấy, việc sử dụng nước súc miệng kháng khuẩn (0,2% chlorhexidine) khiến tác động giảm huyết áp tâm thu do tập luyện ít hiệu quả hơn 60%. Vào hai giờ sau buổi tập trên máy chạy bộ, nhóm đối tượng sử dụng nước súc miệng hoàn toàn không còn dấu hiệu giảm huyết áp từ bài tập. Ngọc Hạ (theo Science Alert)


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountmạch giúp tăng

bạn tập

các mạch máu

tập thể dục

tập thể

khi tập

khi tập

hoạt động
như hiện

Khi bạn tập thể dục, cơ thể tích lũy oxit nitric làm tăng đường kính của các mạch máu

súc miệng

thể dục cơ

Điểm Tin

không nên

đến các cơ

thể dục?
Vì sao

bạn tập thể

Vì sao

dục? Khi bạn

Vì sao không nên súc miệng sau khi tập thể dục?

dục cơ

sau khi
lưu thông

trình này thường

của các mạch

máu giàu ô

lưu thông máu
tăng lưu thông

sao không

nitric làm
mạch giúp

lũy oxit nitric

thường biết

cơ thể tích

đường kính

Vì sao không nên súc miệng sau khi tập thể dục? - Điểm Tin Ngày

tượng giãn mạch

giãn mạch
Tin Ngày
của các
kính của các
mạch máu Quá

giãn mạch giúp

nên súc
làm tăng đường

tích lũy oxit

đường kính của

miệng sau

tập thể dục?

này thường

xy đến

đến như hiện

lũy oxit
dục? Điểm

súc miệng

ô xy đến

thể dục? Khi

các mạch
biết đến như

máu Quá trình

hiện tượng
mạch máu

tập thể

mạch máu

tích lũy
giúp tăng lưu
tăng đường
miệng sau khi

thường biết đến

cơ hoạt động

không nên súc

Quá trình này thường biết đến như hiện tượng giãn mạch, giúp tăng lưu thông máu giàu ô-xy đến các cơ hoạt động

không nên

giúp tăng

các cơ hoạt

nên súc miệng
tập thể dục

cơ hoạt

thông máu

máu giàu

thể tích lũy

thể tích
tăng đường kính
súc miệng sau
súc miệng
tượng giãn
giàu ô xy

kính của

thông máu giàu

ô xy

oxit nitric làm

sao không

tập thể dục
các cơ
mạch máu
hiện tượng giãn
trình này

dục cơ thể

này thường biết

sau khi
như hiện tượng

dục? Khi

sau khi tập
thể dục

oxit nitric

Quá trình
nên súc

sao không nên

giàu ô

làm tăng

biết đến

máu Quá

miệng sau

khi tập thể

Vì sao không

Quá trình này

nitric làm tăng

đến các

tăng lưu
Khi bạn tập
đến như

cơ thể

tập thể

súc miệng

thể dục?

Khi bạn

xy đến các

j
(0.02 giây)