Vì sao không nên súc miệng sau khi tập thể dục?

Vì sao không nên súc miệng sau khi tập thể dục?

21

Khi bạn tập thể dục, cơ thể tích lũy oxit nitric làm tăng đường kính của các mạch máu. Quá trình này thường biết đến như hiện tượng giãn mạch, giúp tăng lưu thông máu giàu ô-xy đến các cơ hoạt động.

Trong thí nghiệm công bố trên tạp chí Free Radical Biology and Medicine, nhóm các nhà khoa học từ Anh và Tây Ban Nha chỉ ra rằng, sử dụng nước súc miệng sau khi tập thể dục có thể xóa bỏ một trong những lợi ích quan trọng của việc tập thể dục là giảm huyết áp. Vi sao khong nen suc mieng sau khi tap the duc? Khi bạn tập thể dục, cơ thể tích lũy oxit nitric làm tăng đường kính của các mạch máu. Quá trình này thường biết đến như hiện tượng giãn mạch, giúp tăng lưu thông máu giàu ô-xy đến các cơ hoạt động. Trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, hoạt động tuần hoàn vẫn ở mức cao (đồng nghĩa mức huyết áp thấp) ngay cả sau khi tập thể dục nhờ vào cách vi khuẩn tương tác với một hợp chất gọi là nitrat, hình thành khi oxit nitric phân hủy. Khi nitrat được vi khuẩn trong khoang miệng sản xuất và nuốt trôi theo nước bọt, nó sẽ tham gia vào lưu thông máu rồi biến trở lại thành oxit nitric, giúp giữ cho các mạch máu mở rộng và giảm huyết áp. Nhưng theo nghiên cứu mới, cơ chế sinh học này có thể bị gián đoạn đáng kể nếu sử dụng nước súc miệng chống vi khuẩn sau tập thể dục. Kết quả thí nghiệm cho thấy, việc sử dụng nước súc miệng kháng khuẩn (0,2% chlorhexidine) khiến tác động giảm huyết áp tâm thu do tập luyện ít hiệu quả hơn 60%. Vào hai giờ sau buổi tập trên máy chạy bộ, nhóm đối tượng sử dụng nước súc miệng hoàn toàn không còn dấu hiệu giảm huyết áp từ bài tập. Ngọc Hạ (theo Science Alert)


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountnên súc

hiện tượng

lưu thông

thể tích
mạch máu

đến các cơ

này thường

giúp tăng lưu

các mạch

xy đến các

tập thể dục

thường biết

súc miệng sau
đến các
nitric làm tăng
các cơ hoạt

làm tăng đường

dục cơ thể
Khi bạn
tượng giãn mạch

Khi bạn tập thể dục, cơ thể tích lũy oxit nitric làm tăng đường kính của các mạch máu

giãn mạch
giúp tăng

khi tập

không nên

nên súc miệng

lưu thông máu

mạch giúp

dục? Khi bạn

mạch máu Quá

kính của
đến như hiện

khi tập thể

tăng lưu
như hiện

thể dục?

mạch giúp tăng

máu Quá
không nên
biết đến như
súc miệng
đường kính
sau khi tập
dục? Điểm

hiện tượng giãn

thường biết đến
súc miệng

miệng sau khi

các mạch máu

giãn mạch giúp

của các
cơ thể
lũy oxit nitric

ô xy đến

giàu ô

thể dục?
Vì sao
mạch máu
đến như
cơ hoạt

thể dục cơ

lũy oxit
sau khi

Vì sao không

thể dục

nitric làm

Tin Ngày

nên súc
sao không
kính của các

Khi bạn tập

hoạt động

tăng lưu thông

của các mạch

tập thể dục?

dục cơ

Quá trình này thường biết đến như hiện tượng giãn mạch, giúp tăng lưu thông máu giàu ô-xy đến các cơ hoạt động

miệng sau
xy đến
giàu ô xy
biết đến

Quá trình này

bạn tập thể

sau khi

đường kính của

máu giàu ô

máu Quá trình

thể tích lũy

thể dục? Khi

dục? Khi

tập thể
súc miệng

này thường biết

tập thể dục

cơ hoạt động

mạch máu
bạn tập
không nên súc
khi tập
tập thể
thông máu
Quá trình
miệng sau

trình này

oxit nitric

máu giàu

ô xy

Vì sao

sao không nên
súc miệng

Vì sao không nên súc miệng sau khi tập thể dục?

tăng đường

thông máu giàu

làm tăng

như hiện tượng

tăng đường kính
tích lũy oxit

sao không

trình này thường
cơ thể tích
tập thể
các cơ
tượng giãn
oxit nitric làm
tích lũy
tập thể dục
Điểm Tin

Vì sao không nên súc miệng sau khi tập thể dục? - Điểm Tin Ngày

j
(0.02 giây)