NSƯT Vũ Luân: Mỗi lần cúng Tổ lại nhớ nghệ sĩ Bạch Long

NSƯT Vũ Luân: Mỗi lần cúng Tổ lại nhớ nghệ sĩ Bạch Long

19

Nhớ về ngày đầu trong vai trò ông bầu gánh hát, NSƯT Vũ Luân kể mình không biết cúng giỗ Tổ nghề như thế nào, nếu không có nghệ sĩ Bạch Long chỉ dạy, anh còn nhiều thiếu sót.

Diễm Mi - Chung Thu Hương


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your AccountVũ Luân

Mỗi lần cúng
Long chỉ dạy

kể mình

dạy anh còn

mình không biết
sĩ Bạch Long

Nhớ về ngày

thiếu sót
nhớ nghệ sĩ

cúng Tổ

dạy anh

nghệ sĩ Bạch
Tin Ngày

về ngày đầu

có nghệ
cúng Tổ

cúng giỗ

gánh hát NSƯT

sĩ Bạch

cúng giỗ Tổ
lần cúng

sĩ Bạch

Long Nhớ

thế nào nếu

ngày đầu

chỉ dạy anh
sĩ Bạch Long
Nghệ sĩ Bạch Long
Vũ Luân:

Tổ lại nhớ

Long Điểm

không có nghệ

lần cúng Tổ

đầu trong vai
Tổ lại

sĩ Bạch

nghề như
nào nếu không

hát NSƯT Vũ

ông bầu gánh hát Vũ Luân

Vũ Luân:

Mỗi lần

Bạch Long chỉ
NSƯT Vũ Luân
trò ông
nghệ sĩ

NSƯT Vũ Luân: Mỗi lần cúng Tổ lại nhớ nghệ sĩ Bạch Long

Nghệ sĩ Bạch Long

giỗ Tổ nghề

Bạch Long
vai trò

Tổ lại

biết cúng giỗ

nghề như thế

Luân kể

như thế

ngày đầu trong

Long chỉ

Bạch Long Nhớ

trò ông bầu
đầu trong

còn nhiều

nhớ nghệ

có nghệ sĩ

giỗ Tổ nghề
anh còn
lại nhớ
kể mình không

nếu không

nhớ nghệ

ông bầu gánh

NSƯT Vũ Luân

giỗ Tổ

thế nào

cúng Tổ lại

Luân: Mỗi

Vũ Luân: Mỗi
trong vai trò
nếu không có

hát NSƯT

Bạch Long
Luân: Mỗi lần
nào nếu
không biết

Nhớ về ngày đầu trong vai trò ông bầu gánh hát, NSƯT Vũ Luân kể mình không biết cúng giỗ Tổ nghề như thế nào, nếu không có nghệ sĩ Bạch Long chỉ dạy, anh còn nhiều thiếu sót

nghệ sĩ

bầu gánh hát

ông bầu gánh hát Vũ Luân
anh còn nhiều
lần cúng

Mỗi lần

lại nhớ
nhiều thiếu sót

gánh hát

nghệ sĩ
không có
giỗ Tổ nghề

không biết cúng

như thế nào

ông bầu

Tổ nghề như

còn nhiều thiếu
mình không

chỉ dạy

vai trò ông
nhiều thiếu
NSƯT Vũ
NSƯT Vũ
NSƯT Vũ Luân

Luân: Mỗi

Luân kể mình

NSƯT Vũ Luân:

Vũ Luân kể

bầu gánh
trong vai

Long Nhớ về

biết cúng

NSƯT Vũ Luân: Mỗi lần cúng Tổ lại nhớ nghệ sĩ Bạch Long - Điểm Tin Ngày

Nhớ về

lại nhớ nghệ

Bạch Long

nghệ sĩ Bạch
NSƯT Vũ
Tổ nghề

về ngày

Điểm Tin

j
(0.02 giây)