Chuyển dự án Khu nhà ở cao cấp Phú Nhuận sang Thanh tra TP.HCM

Chuyển dự án Khu nhà ở cao cấp Phú Nhuận sang Thanh tra TP.HCM

18

Ngày 11/9, thông tin từ UBND TP.HCM cho biết, vừa chuyển Thanh tra TP.HCM thanh tra làm rõ dấu hiệu sai phạm của dự án Khu nhà ở cao cấp Phú Nhuận (243A Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Đây là dự án do Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận làm chủ đầu tư, có dấu hiệu xây dựng không phù hợp quy hoạch 1/500 do cơ quan chức năng phê duyệt. Trước đó, ông Lê Văn Tuyến (số 221 đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, quận Bình Thạnh) và một số hộ dân ở cạnh chung cư 243A Nguyễn Văn Đậu đã gửi đơn đến UBND TP.HCM phản ánh, Sở Xây dựng TP.HCM cấp Giấy phép xây dựng cho Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận (Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận) không phù hợp quy hoạch 1/500 do cơ quan chức năng phê duyệt. Dự án xây dựng không chừa khoảng lùi 2m theo quy hoạch chung đã khiến hệ thống thoát nước mưa và nước thải của khu dân cư nằm lọt cả trong ranh quy hoạch của dự án chung cư. Chuyen du an Khu nha o cao cap Phu Nhuan sang Thanh tra TP.HCM Phải chăng UBND quận Bình Thạnh điều chỉnh quy hoạch để hợp thức hóa sai phạm cho chủ đầu tư? Cụ thể, UBND quận Bình Thạnh đã ban hành quyết định số 10234/QĐ ngày 4/8/2015 điều chỉnh quy hoạch giảm khoảng lùi sau cho hai lô A14 và A15 của dự án, làm lợi cho chủ đầu tư được tăng thêm mật độ xây dựng dự án. Đến ngày 15/2/2017, UBND quận Bình Thạnh lại tiếp tục hào phóng ban hành tiếp quyết định số 1304/QĐ điều chỉnh quy hoạch tiếp cho lô B1 của dự án bằng cách giảm khoảng lùi sau, lùi bên hông nhằm tăng thêm mật độ xây dựng cho dự án. Giải thích vấn đề này, ông Lê Trần Kiên - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho rằng, dự án khu chung cư thuộc thẩm quyền thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của UBND Q.Bình Thạnh. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng TP. Tuy nhiên, tại thời điểm xin phép xây dựng, chủ đầu tư đã triển khai xây dựng xong một số hạng mục công trình của dự án gồm một khối chung cư cao tầng và chín căn nhà liên kế. Trong quá trình thực hiện hồ sơ cấp phép dự án, chủ đầu tư đã xin điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/500 của các lô nhà ở và được UBND quận Bình Thạnh đồng ý. Cụ thể, UBND quận Bình Thạnh đã ban hành quyết định số 10234/QĐ ngày 4/8/2015 điều chỉnh quy hoạch giảm khoảng lùi sau cho hai lô A14 và A15 của dự án, làm lợi cho chủ đầu tư được tăng thêm mật độ xây dựng dự án. Đến ngày 15/2/2017, UBND quận Bình Thạnh lại tiếp tục hào phóng ban hành tiếp quyết định số 1304/QĐ điều chỉnh quy hoạch tiếp cho lô B1 của dự án bằng cách giảm khoảng lùi sau, lùi bên hông nhằm tăng thêm mật độ xây dựng cho dự án. Phan Trí


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountphường 6
Công ty quản lý và kinh doanh nhà Phú Nhuận

Thanh tra

nhà ở

sai phạm
Thanh tra TP
sang Thanh
chung cư 243A Nguyễn Thượng Hiền

ở cao cấp

cao cấp
nhà ở cao
Công ty kinh doanh nhà Phú Nhuận
Chuyển dự

dấu hiệu

cho biết vừa

TP HCM thanh

Chuyển dự án Khu nhà ở cao cấp Phú Nhuận sang Thanh tra TP.HCM - Điểm Tin Ngày

Phú Nhuận (243A
cấp Phú

HCM thanh tra

làm rõ dấu
Khu nhà ở

TP HCM Ngày

chuyển Thanh

cao cấp

(243A Nguyễn Thượng
dấu hiệu sai

tra làm

án Khu nhà

Phú Nhuận

cấp Phú Nhuận
Công ty kinh doanh nhà Phú Nhuận

cao cấp Phú

Công ty quản lý và kinh doanh nhà Phú Nhuận

TP HCM cho

TP HCM

Nhuận sang
Thạnh TP

ở cao

HCM thanh tra làm rõ dấu hiệu sai phạm của dự án Khu nhà ở cao cấp Phú Nhuận (243A Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, quận Bình Thạnh, TP

từ UBND

HCM thanh

Ngày 11/9

Hiền phường 6
243 Nguyễn Thượng Hiền

án Khu nhà

rõ dấu hiệu

Tin Ngày

Chuyển dự án

án Khu
sai phạm của
11/9 thông
6 quận Bình

Phú Nhuận

của dự án

thông tin
cấp Phú

Nhuận (243A Nguyễn

cấp Phú Nhuận

biết vừa chuyển

Thượng Hiền
dự án

HCM cho biết

phạm của

ở cao cấp

HCM Điểm

làm rõ

Ngày 11/9 thông

hiệu sai phạm

TP HCM

quận Bình Thạnh
thông tin từ
Phú Nhuận sang
thanh tra

hiệu sai

Chuyển dự án Khu nhà ở cao cấp Phú Nhuận sang Thanh tra TP

tin từ

cao cấp

UBND TP
phường 6 quận

tra TP

dự án Khu
Hiền phường

ở cao

Khu nhà ở
Chuyển dự

Thanh tra

sang Thanh tra

Khu nhà

TP HCM)

chuyển Thanh tra

UBND TP HCM
tin từ UBND
6 quận

Khu nhà

tra TP HCM
Khu nhà

án Khu

tra TP

Ngày 11/9, thông tin từ UBND TP

Phú Nhuận

cao cấp Phú

tra TP

HCM cho biết, vừa chuyển Thanh tra TP

TP HCM
HCM Ngày 11/9

biết vừa

Thượng Hiền phường

Bình Thạnh TP
từ UBND TP
11/9 thông tin
nhà ở
nhà ở

tra TP HCM

vừa chuyển Thanh
Nhuận sang
HCM Ngày
rõ dấu

Bình Thạnh

dự án Khu

phạm của dự

HCM cho

thanh tra làm

Thanh tra

243 Nguyễn Thượng Hiền

HCM

Nguyễn Thượng

cấp Phú

vừa chuyển

HCM)

Thanh tra TP

nhà ở cao
Nguyễn Thượng Hiền
TP HCM

quận Bình

của dự

án Khu

Nhuận (243A

tra làm rõ

Thạnh TP HCM)

cho biết

dự án

Điểm Tin

chung cư 243A Nguyễn Thượng Hiền
(243A Nguyễn

dự án

ở cao
Nhuận sang Thanh
sang Thanh
j
(0.04 giây)