Chuyển dự án Khu nhà ở cao cấp Phú Nhuận sang Thanh tra TP.HCM

Chuyển dự án Khu nhà ở cao cấp Phú Nhuận sang Thanh tra TP.HCM

4

Ngày 11/9, thông tin từ UBND TP.HCM cho biết, vừa chuyển Thanh tra TP.HCM thanh tra làm rõ dấu hiệu sai phạm của dự án Khu nhà ở cao cấp Phú Nhuận (243A Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Đây là dự án do Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận làm chủ đầu tư, có dấu hiệu xây dựng không phù hợp quy hoạch 1/500 do cơ quan chức năng phê duyệt. Trước đó, ông Lê Văn Tuyến (số 221 đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, quận Bình Thạnh) và một số hộ dân ở cạnh chung cư 243A Nguyễn Văn Đậu đã gửi đơn đến UBND TP.HCM phản ánh, Sở Xây dựng TP.HCM cấp Giấy phép xây dựng cho Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận (Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận) không phù hợp quy hoạch 1/500 do cơ quan chức năng phê duyệt. Dự án xây dựng không chừa khoảng lùi 2m theo quy hoạch chung đã khiến hệ thống thoát nước mưa và nước thải của khu dân cư nằm lọt cả trong ranh quy hoạch của dự án chung cư. Chuyen du an Khu nha o cao cap Phu Nhuan sang Thanh tra TP.HCM Phải chăng UBND quận Bình Thạnh điều chỉnh quy hoạch để hợp thức hóa sai phạm cho chủ đầu tư? Cụ thể, UBND quận Bình Thạnh đã ban hành quyết định số 10234/QĐ ngày 4/8/2015 điều chỉnh quy hoạch giảm khoảng lùi sau cho hai lô A14 và A15 của dự án, làm lợi cho chủ đầu tư được tăng thêm mật độ xây dựng dự án. Đến ngày 15/2/2017, UBND quận Bình Thạnh lại tiếp tục hào phóng ban hành tiếp quyết định số 1304/QĐ điều chỉnh quy hoạch tiếp cho lô B1 của dự án bằng cách giảm khoảng lùi sau, lùi bên hông nhằm tăng thêm mật độ xây dựng cho dự án. Giải thích vấn đề này, ông Lê Trần Kiên - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho rằng, dự án khu chung cư thuộc thẩm quyền thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của UBND Q.Bình Thạnh. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng TP. Tuy nhiên, tại thời điểm xin phép xây dựng, chủ đầu tư đã triển khai xây dựng xong một số hạng mục công trình của dự án gồm một khối chung cư cao tầng và chín căn nhà liên kế. Trong quá trình thực hiện hồ sơ cấp phép dự án, chủ đầu tư đã xin điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/500 của các lô nhà ở và được UBND quận Bình Thạnh đồng ý. Cụ thể, UBND quận Bình Thạnh đã ban hành quyết định số 10234/QĐ ngày 4/8/2015 điều chỉnh quy hoạch giảm khoảng lùi sau cho hai lô A14 và A15 của dự án, làm lợi cho chủ đầu tư được tăng thêm mật độ xây dựng dự án. Đến ngày 15/2/2017, UBND quận Bình Thạnh lại tiếp tục hào phóng ban hành tiếp quyết định số 1304/QĐ điều chỉnh quy hoạch tiếp cho lô B1 của dự án bằng cách giảm khoảng lùi sau, lùi bên hông nhằm tăng thêm mật độ xây dựng cho dự án. Phan Trí


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountsang Thanh tra

tra TP
ở cao
chuyển Thanh tra

Nguyễn Thượng Hiền

chuyển Thanh
Bình Thạnh TP

nhà ở

quận Bình

ở cao

Nhuận sang Thanh

án Khu

cao cấp Phú

HCM thanh tra

làm rõ dấu

Khu nhà ở
Công ty quản lý và kinh doanh nhà Phú Nhuận

Thanh tra

Thạnh TP HCM)
Chuyển dự

TP HCM

tin từ UBND

11/9 thông

dấu hiệu sai

cao cấp

Khu nhà

HCM thanh

Khu nhà

Chuyển dự án

cấp Phú

Nhuận sang
cho biết

tra TP

cấp Phú Nhuận

6 quận

HCM)

tin từ

TP HCM

(243A Nguyễn

Công ty kinh doanh nhà Phú Nhuận

Chuyển dự án Khu nhà ở cao cấp Phú Nhuận sang Thanh tra TP

UBND TP

Khu nhà ở

chung cư 243A Nguyễn Thượng Hiền

tra làm rõ

Thượng Hiền phường

ở cao

từ UBND TP

biết vừa chuyển

nhà ở cao
243 Nguyễn Thượng Hiền
cao cấp
vừa chuyển Thanh

thông tin từ

nhà ở
6 quận Bình
Phú Nhuận
án Khu nhà

hiệu sai

Hiền phường 6
phường 6 quận

tra TP HCM

UBND TP HCM

Nhuận (243A Nguyễn
từ UBND

sai phạm của

Thanh tra

phạm của

cấp Phú Nhuận
Phú Nhuận sang

Khu nhà

rõ dấu hiệu

Chuyển dự án Khu nhà ở cao cấp Phú Nhuận sang Thanh tra TP.HCM - Điểm Tin Ngày

dự án

TP HCM)

HCM Điểm

243 Nguyễn Thượng Hiền
phạm của dự
Phú Nhuận

TP HCM

hiệu sai phạm
của dự
cao cấp

cấp Phú

HCM thanh tra làm rõ dấu hiệu sai phạm của dự án Khu nhà ở cao cấp Phú Nhuận (243A Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, quận Bình Thạnh, TP

HCM Ngày 11/9
sai phạm

HCM

Công ty kinh doanh nhà Phú Nhuận

Nguyễn Thượng

sang Thanh

TP HCM Ngày

cấp Phú

thông tin

Bình Thạnh

của dự án

Ngày 11/9

Thanh tra TP

Hiền phường

làm rõ

tra làm

TP HCM thanh

tra TP

ở cao cấp

án Khu

Thượng Hiền

quận Bình Thạnh
Nhuận sang

HCM Ngày

HCM cho

(243A Nguyễn Thượng

sang Thanh

Thạnh TP

biết vừa

TP HCM

Ngày 11/9, thông tin từ UBND TP

Phú Nhuận

TP HCM cho
phường 6

án Khu

dấu hiệu

thanh tra làm

dự án Khu
Nhuận (243A

HCM cho biết, vừa chuyển Thanh tra TP

tra TP HCM

án Khu nhà

HCM cho biết

Thanh tra
nhà ở cao

dự án

chung cư 243A Nguyễn Thượng Hiền
Tin Ngày
cho biết vừa

ở cao cấp

dự án
vừa chuyển
cao cấp Phú
Phú Nhuận (243A

nhà ở

Công ty quản lý và kinh doanh nhà Phú Nhuận

Thanh tra TP

Ngày 11/9 thông

11/9 thông tin

Điểm Tin

dự án Khu
thanh tra

Chuyển dự

rõ dấu

j
(0.06 giây)