Hiệu trưởng không dạy vẫn hưởng phụ cấp ưu đãi

Hiệu trưởng không dạy vẫn hưởng phụ cấp ưu đãi

24

Kết luận thanh tra tháng 8/2019 của Sở GD-ĐT TP.HCM cho thấy từ năm 2015-2019, hiệu trưởng Trường THPT An Lạc (Q.Bình Tân) có nhiều sai phạm liên quan đến công tác tổ chức, quản lý nhà trường.

Theo tố cáo của giáo viên, từ năm 2015, khi lên làm hiệu trưởng, ông Kiều Tấn Tiệp đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn bổ nhiệm các chức vụ khác nhau trong trường: tổ trưởng tổ toán, tổ trưởng tổ văn và tổ trưởng tổ văn phòng. Kết luận của thanh tra Sở GD-ĐT TP.HCM cho thấy, việc hiệu trưởng Kiều Tấn Tiệp bổ nhiệm những chức vụ trên nhưng không thông qua sự giới thiệu của tổ chuyên môn là không đúng tại điểm 1, điều 16 của Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011. Kết luận thanh tra cũng làm rõ việc hiệu trưởng Kiều Tấn Tiệp không đứng lớp giảng dạy từ tháng 8/2015 đến tháng 9/2018 nhưng vẫn nhận tiền phụ cấp ưu đãi, đồng thời xét đánh giá thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cụ thể, từ tháng 4/2015 đến tháng 7/2017, ông Tiệp không thực hiện việc đứng lớp giảng dạy nhưng vẫn hưởng phụ cấp ưu đãi với tổng số tiền là 82.717.640 đồng. Hieu truong khong day van huong phu cap uu dai Hiệu trưởng Trường THPT An Lạc có nhiều sai phạm về quản lý Trong nội dung này, ông Kiều Tấn Tiệp có tờ trình ngày 12/6/2019, rằng từ tháng 4/2015 đến hết tháng 7/2017, ông có thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh. Tuy nhiên, ông Tiệp không cung cấp được minh chứng cụ thể về việc mình có tham gia hoạt động giảng dạy như thời khóa biểu, bảng phân công công tác giảng dạy, sổ đầu bài. Ngoài ra, không thực hiện việc đứng lớp giảng dạy đối với các tiết nghĩa vụ nhưng ông Tiệp tự đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở quý II và quý III năm 2018. Điều này không đúng quy định tại Nghị quyết 03/2018 của Hội đồng nhân dân TP.HCM. Liên quan đến việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo Nghị quyết 03/2018 của Hội đồng nhân dân TP.HCM, một số giáo viên trường đã gửi đơn đến Sở GD-ĐT TP.HCM phản ánh việc ông Tiệp không tổ chức họp hội đồng sư phạm phổ biến các tiêu chí đánh giá, xếp loại, qua đó, có dấu hiệu trù dập trong việc đánh giá, xếp loại giáo viên ở quý II, III/2018. Theo biên bản đối thoại ngày 28/5/2019 giữa đoàn thanh tra với các bên khiếu nại và đại diện ban giám hiệu nhà trường, ông Tống Văn Tạo, Phó hiệu trưởng Trường THPT An Lạc, giải trình rằng: “Nhà trường đã lấy kết quả năm học 2017-2018 để đánh giá quý II/2018”; đồng thời “có phổ biến các tiêu chí chấm thi đua cho các tổ, nhiệm vụ các tổ phải triển khai cho tổ”. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ, đoàn thanh tra Sở GD-ĐT chỉ ra một số điểm chưa đúng trong việc đánh giá, xếp loại của nhà trường. Cụ thể, “trong năm 2017-2018, giáo viên được xét loại A và được danh hiệu Lao động tiên tiến thì đánh giá quý II phải là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chứ không như đánh giá của hiệu trưởng là không hoàn thành nhiệm vụ…”. Sở GD-ĐT TP.HCM đã yêu cầu hiệu trưởng Trường THPT An Lạc hủy bỏ toàn bộ quyết định về việc đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc ở quý II và quý III năm 2018 đối với những giáo viên đã khiếu nại; đồng thời tiến hành đánh giá, xếp loại viên chức và thực hiện giải quyết khiếu nại của viên chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Với hàng loạt sai phạm trên của ông Kiều Tấn Tiệp, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo thực hiện kiến nghị của đoàn thanh tra: kiểm điểm trách nhiệm ông Kiều Tấn Tiệp trong công tác quản lý, điều hành; đồng thời chấn chỉnh các sai sót trong việc thực hiện quản lý tài chính, thực hiện chính sách thi đua, bổ nhiệm nhân sự; thu hồi số tiền ông Tiệp không đứng lớp giảng dạy từ tháng 4/2015 đến tháng 9/2018 nhưng hưởng phụ cấp ưu đãi là 82.717.640 đồng; truy thu số tiền thu nhập tăng thêm trong quý II và quý III năm 2018 mà ông Tiệp đã nhận. Đồng thời, chỉ đạo việc thực hiện hủy bỏ danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của ông Kiều Tấn Tiệp từ năm 2015 đến nay. Thu Lê


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accounttác tổ

THPT An Lạc

sai phạm liên
GD ĐT

Kết luận thanh

HCM cho thấy từ năm 2015-2019, hiệu trưởng Trường THPT An Lạc (Q

Bình Tân) có
từ năm 2015

trưởng không

trưởng không

thanh tra tháng

thấy từ

công tác tổ

quản lý

8/2019 của Sở

vẫn hưởng

Tin Ngày

ưu đãi

quan đến
của Sở
có nhiều

ĐT TP

vẫn hưởng

Lạc (Q

của Sở GD

HCM cho thấy

ưu đãi

THPT An

vẫn hưởng phụ
cho thấy từ

nhiều sai phạm

Trường THPT

không dạy vẫn

2019 hiệu
phụ cấp đứng lớp

Sở GD

(Q Bình Tân)

phụ cấp
2019 hiệu trưởng
hưởng phụ cấp

(Q Bình

chức quản

cấp ưu đãi

luận thanh tra

tra tháng

phụ cấp đứng lớp

ĐT TP HCM

danh hiệu thi đua
năm 2015 2019

tác tổ chức

Sở GD ĐT
phạm liên quan

Bình Tân) có nhiều sai phạm liên quan đến công tác tổ chức, quản lý nhà trường

Hiệu trưởng không

Hiệu trưởng không dạy vẫn hưởng phụ cấp ưu đãi

Hiệu trưởng không dạy vẫn hưởng phụ cấp ưu đãi - Điểm Tin Ngày

phạm liên
dạy vẫn

tháng 8/2019

dạy vẫn

dạy vẫn hưởng

trưởng không dạy

đến công tác

luận thanh
Điểm Tin

cho thấy

GD ĐT TP

tra tháng 8/2019

trưởng Trường THPT

tổ chức quản

HCM cho
trưởng Trường

phụ cấp ưu

hưởng phụ
Trường THPT An Lạc

quan đến công

quản lý nhà

hiệu trưởng
chức quản lý

Kết luận thanh tra tháng 8/2019 của Sở GD-ĐT TP

đến công

có nhiều sai

2015 2019
Hiệu trưởng

đãi Điểm

liên quan

từ năm

không dạy
Bình Tân)
TP HCM

TP HCM cho

An Lạc (Q

tháng 8/2019 của

Tân) có
đãi Kết luận

cấp ưu

lý nhà
danh hiệu thi đua
sai phạm
Kết luận
Trường THPT An Lạc
cấp ưu

Lạc (Q Bình

Trường THPT An
Hiệu trưởng
lý nhà trường
năm 2015

phụ cấp

thấy từ năm
đãi Kết

nhiều sai

ưu đãi Kết

Tân) có nhiều

hiệu trưởng Trường

nhà trường

liên quan đến

hưởng phụ

không dạy

thanh tra
8/2019 của

tổ chức

An Lạc

công tác

2015 2019 hiệu
j
(0.02 giây)