Bình Định siết chặt hoạt động kinh doanh bất động sản

Bình Định siết chặt hoạt động kinh doanh bất động sản

11

Ngày 10/9, thông tin từ UBND tỉnh Bình Định cho biết, vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, nghiêm cấm các hành vi lách luật, không tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện việc xây dựng, báo cáo dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Hạn chế tối đa việc tham mưu đề xuất thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở, nhất là đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở gần trung tâm đô thị, khu vực có yêu cầu cao về cảnh quan, kiến trúc. Xem xét kỹ về năng lực tài chính, kinh nghiệm của nhà đầu tư khi chấp thuận chủ trương đầu tư để đảm bảo khi triển khai dự án sẽ đạt yêu cầu quy hoạch kiến trúc đô thị và mẫu nhà ở. Chỉ chấp thuận những dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy mô diện tích phù hợp, tránh việc đầu tư manh mún, thiếu đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Binh Dinh siet chat hoat dong kinh doanh bat dong san UBND tỉnh Bình Định yêu cầu chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc về công tác quản lý trên lĩnh vực kinh doanh bất động sản Nghiêm cấm các hình thức lách luật, không tuân thủ pháp luật về kinh doanh bất động sản trong việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án. Đồng thời, UBND tỉnh Bình Định cũng đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Bình Định kiểm tra, rà soát, thông tin danh sách các dự án nhà ở chủ đầu tư đã thế chấp ngân hàng (nếu có), thực hiện bảo lãnh của ngân hàng để có cơ sở đề xuất điều kiện đưa bất động sản hình thành trong tương lai vào kinh doanh theo quy định. Giao Sở Xây dựng tỉnh Bình Bịnh tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý nhà ở, thị trường bất động sản. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh. Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Bình Định đã có văn bản gửi Ban Quản lý khu kinh tế Nhơn Hội đề nghị chấn chỉnh các hoạt động có dấu hiệu kinh doanh bất động sản trái phép của Công ty cổ phần bất động sản Phát Đạt đối với dự án Nhơn Hội New City. Được biết đây là dự án bán nhà nhưng hiện có dấu hiệu cho thấy chủ đầu tư đang nhận cọc, giữ chỗ để bán đất. Bích Trần


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountcường công tác
trong hoạt

cấm các

quan tăng
vi lách
Định siết
các hành vi
thủ pháp

doanh bất động

hành vi

Bình Định siết chặt hoạt động kinh doanh bất động sản - Điểm Tin Ngày

động kinh doanh

siết chặt hoạt
bất động sản
Dự án Nhơn Hội New City
10/9 thông
Ngiêm cấm các dự án kinh doanh không đúng quy định thị trường bất động sản bình định
biết vừa
động kinh
Bình Định cho

lý nghiêm

tăng cường

pháp luật

Bình Định

thông tin

luật trong hoạt

bất động
bản yêu cầu

vừa có văn

động kinh
quản lý nghiêm
sản Ngày 10/9

tác quản

nghiêm cấm các

luật không
ngành liên

kinh doanh

bất động sản

công tác quản

sở ngành

doanh bất

doanh bất

lách luật

bất động
siết chặt
cầu các sở

lý nghiêm cấm

Ngày 10/9, thông tin từ UBND tỉnh Bình Định cho biết, vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, nghiêm cấm các hành vi lách luật, không tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản

động sản

hoạt động kinh
Bình Định siết

có văn

văn bản

tuân thủ
sản Điểm
cho biết vừa
doanh bất động
kinh doanh bất

cho biết

văn bản yêu

Tin Ngày
hoạt động

động kinh

tỉnh Bình

doanh bất

Định cho
ngành liên quan
thị trường bất động sản bình định

chặt hoạt động

tin từ
Ngiêm cấm các dự án kinh doanh không đúng quy định
Định siết chặt

tăng cường công

cấm các hành

công tác

sản Ngày
các sở ngành

Định siết

không tuân thủ

có văn bản

hành vi lách

Ngày 10/9

yêu cầu

quản lý

sở ngành liên

thủ pháp luật

tỉnh Bình Định

tuân thủ pháp
bản yêu
các sở
UBND tỉnh Bình Định
hoạt động
bất động

các hành

kinh doanh bất

hoạt động
UBND tỉnh Bình Định
không tuân
10/9 thông tin

Định cho biết

vừa có
biết vừa có
Bình Định
Siết chặt thị trường bất động sản Bình Định

động sản Ngày

luật trong

Ngày 10/9 thông
Dự án Nhơn Hội New City
quan tăng cường

động sản

lách luật không
cường công

UBND tỉnh

tác quản lý

Điểm Tin

chặt hoạt
kinh doanh

Bình Định siết chặt hoạt động kinh doanh bất động sản

luật không tuân

tin từ UBND

trong hoạt động

liên quan

Bình Định

kinh doanh
thông tin từ

liên quan tăng

cầu các

động kinh doanh

từ UBND
Siết chặt thị trường bất động sản Bình Định

vi lách luật

UBND tỉnh Bình
chặt hoạt
nghiêm cấm

pháp luật trong

yêu cầu các

từ UBND tỉnh

hoạt động kinh

siết chặt

động sản
j
(0.03 giây)