Bình Định siết chặt hoạt động kinh doanh bất động sản

Bình Định siết chặt hoạt động kinh doanh bất động sản

26

Ngày 10/9, thông tin từ UBND tỉnh Bình Định cho biết, vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, nghiêm cấm các hành vi lách luật, không tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện việc xây dựng, báo cáo dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Hạn chế tối đa việc tham mưu đề xuất thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở, nhất là đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở gần trung tâm đô thị, khu vực có yêu cầu cao về cảnh quan, kiến trúc. Xem xét kỹ về năng lực tài chính, kinh nghiệm của nhà đầu tư khi chấp thuận chủ trương đầu tư để đảm bảo khi triển khai dự án sẽ đạt yêu cầu quy hoạch kiến trúc đô thị và mẫu nhà ở. Chỉ chấp thuận những dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy mô diện tích phù hợp, tránh việc đầu tư manh mún, thiếu đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Binh Dinh siet chat hoat dong kinh doanh bat dong san UBND tỉnh Bình Định yêu cầu chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc về công tác quản lý trên lĩnh vực kinh doanh bất động sản Nghiêm cấm các hình thức lách luật, không tuân thủ pháp luật về kinh doanh bất động sản trong việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án. Đồng thời, UBND tỉnh Bình Định cũng đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Bình Định kiểm tra, rà soát, thông tin danh sách các dự án nhà ở chủ đầu tư đã thế chấp ngân hàng (nếu có), thực hiện bảo lãnh của ngân hàng để có cơ sở đề xuất điều kiện đưa bất động sản hình thành trong tương lai vào kinh doanh theo quy định. Giao Sở Xây dựng tỉnh Bình Bịnh tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý nhà ở, thị trường bất động sản. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh. Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Bình Định đã có văn bản gửi Ban Quản lý khu kinh tế Nhơn Hội đề nghị chấn chỉnh các hoạt động có dấu hiệu kinh doanh bất động sản trái phép của Công ty cổ phần bất động sản Phát Đạt đối với dự án Nhơn Hội New City. Được biết đây là dự án bán nhà nhưng hiện có dấu hiệu cho thấy chủ đầu tư đang nhận cọc, giữ chỗ để bán đất. Bích Trần


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountsiết chặt

cường công

pháp luật trong

hoạt động

các hành vi

Bình Định

doanh bất động

quan tăng

kinh doanh bất

Ngày 10/9 thông

kinh doanh

cầu các

các hành

văn bản yêu

động kinh

tăng cường

động sản

vừa có văn

hành vi

động kinh doanh
Siết chặt thị trường bất động sản Bình Định
doanh bất

không tuân

sản Điểm
doanh bất

hoạt động

ngành liên

Định siết chặt

tăng cường công

Bình Định

Định cho
tác quản lý

tuân thủ

văn bản
siết chặt

nghiêm cấm các

luật không tuân

ngành liên quan

kinh doanh

sở ngành

vi lách luật

UBND tỉnh Bình

động kinh
liên quan tăng
Định cho biết
từ UBND
hoạt động kinh
lý nghiêm cấm
nghiêm cấm
công tác
quản lý nghiêm

kinh doanh

bản yêu

động kinh
Dự án Nhơn Hội New City

pháp luật

yêu cầu
liên quan
các sở ngành

bất động sản

các sở

bản yêu cầu

thủ pháp

sản Ngày 10/9

Định siết
thị trường bất động sản bình định
kinh doanh bất

quan tăng cường

sở ngành liên

động kinh doanh

tin từ UBND

bất động sản

tỉnh Bình

động sản

tỉnh Bình Định
bất động
vi lách
luật không
bất động

vừa có

quản lý

UBND tỉnh Bình Định Ngiêm cấm các dự án kinh doanh không đúng quy định
động sản Ngày
cấm các
sản Ngày

trong hoạt

Ngày 10/9
thủ pháp luật
siết chặt hoạt
UBND tỉnh

chặt hoạt động

cầu các sở

Ngiêm cấm các dự án kinh doanh không đúng quy định

chặt hoạt

hoạt động

cường công tác

biết vừa

thông tin từ

Bình Định cho

có văn bản

doanh bất

Bình Định siết chặt hoạt động kinh doanh bất động sản

tác quản

lách luật không

Ngày 10/9, thông tin từ UBND tỉnh Bình Định cho biết, vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, nghiêm cấm các hành vi lách luật, không tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản

trong hoạt động

tin từ

Tin Ngày

cho biết

chặt hoạt

Bình Định siết
Định siết
luật trong hoạt

tuân thủ pháp

có văn

hoạt động kinh

công tác quản

cấm các hành

10/9 thông

từ UBND tỉnh
Siết chặt thị trường bất động sản Bình Định

biết vừa có

Bình Định

Bình Định siết chặt hoạt động kinh doanh bất động sản - Điểm Tin Ngày

10/9 thông tin

động sản

thông tin

lý nghiêm

yêu cầu các

thị trường bất động sản bình định

lách luật

hành vi lách
UBND tỉnh Bình Định
cho biết vừa

doanh bất động

không tuân thủ
Dự án Nhơn Hội New City
Điểm Tin
luật trong

bất động

j
(0.04 giây)