Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc mắt ở lứa tuổi học đường

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc mắt ở lứa tuổi học đường

115

Việt Nam có khoảng 3 triệu trẻ em độ tuổi từ 0 - 15 mắc các tật khúc xạ phải đeo kính.

Một nghiên cứu của Đại học Y Hà Nội khảo sát 250 bệnh nhân từ 5 - 18 tuổi cũng cho thấy, tỷ lệ xuất hiện tật cận thị cao nhất là ở học sinh tiểu học, chiếm 55,2%.Ngoài nguyên nhân di truyền như có hơn 24 gen có liên quan đến việc tăng nguy cơ phát triển cận thị thì phần lớn trẻ em Việt Nam bị suy giảm thị lực do ngồi sai tư thế khi học, học tập cường độ cao, dùng thiết bị điện tử quá nhiều và không có thói quen khám mắt định kỳ.Để giúp các bậc cha mẹ hiểu rõ hơn về các tật khúc xạ ở mắt, lúc 9g sáng 30/8 (thứ Sáu), Báo điện tử Phụ Nữ TP.HCM - http://www.phunuonline.com.vn tổ chức buổi giao lưu trực tuyến: “Chăm sóc mắt ở lứa tuổi học đường” với sự tư vấn của ThS.BS Tăng Ngọc Anh - Khoa Mắt, Bệnh viện quận Thủ Đức TP.HCM.Mời bạn đọc tham gia đặt câu hỏi tại đây Báo Phụ Nữ


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accounttật khúc

trẻ em độ

Chăm sóc

lứa tuổi học

học đường Việt

Giao lưu trực tuyến
Điểm Tin
Chăm sóc mắt ở lứa tuổi học đường
trực tuyến:

15 mắc các

15 mắc các tật khúc xạ phải đeo kính

em độ

lứa tuổi

có khoảng 3

ở lứa

lưu trực

lứa tuổi

Giao lưu trực tuyến
triệu trẻ em
tuổi từ
0 15 mắc
Chăm sóc mắt ở lứa tuổi học đường
sóc mắt ở
từ 0

từ 0 15

trực tuyến:
Giao lưu

3 triệu

Việt Nam có

Việt Nam

3 triệu trẻ

Bệnh viện quận Thủ Đức
các tật khúc

mắc các tật

Nam có khoảng

tuổi học đường

mắc các

khoảng 3
độ tuổi
đường Việt Nam

Tin Ngày

sóc mắt
Bệnh viện quận Thủ Đức

các tật

ở lứa tuổi
xạ phải

phải đeo

độ tuổi từ
tuổi học

tuổi từ 0

phải đeo kính

em độ tuổi

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc mắt ở lứa tuổi học đường

lưu trực tuyến:

đường Việt

sóc mắt

Giao lưu

học đường
trực tuyến: Chăm

tật khúc xạ

mắt ở
Nam có
tuổi học
Chăm sóc

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc mắt ở lứa tuổi học đường - Điểm Tin Ngày

đeo kính

học đường

15 mắc

có khoảng
Chăm sóc mắt

0 15

lưu trực

khoảng 3 triệu

tuyến: Chăm

khúc xạ phải

triệu trẻ

ở lứa

trẻ em

mắt ở lứa

xạ phải đeo

tuyến: Chăm

đường Điểm

Việt Nam có khoảng 3 triệu trẻ em độ tuổi từ 0

Giao lưu trực

tuyến: Chăm sóc

mắt ở
khúc xạ
j
(0.01 giây)