Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc mắt ở lứa tuổi học đường

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc mắt ở lứa tuổi học đường

202

Việt Nam có khoảng 3 triệu trẻ em độ tuổi từ 0 - 15 mắc các tật khúc xạ phải đeo kính.

Một nghiên cứu của Đại học Y Hà Nội khảo sát 250 bệnh nhân từ 5 - 18 tuổi cũng cho thấy, tỷ lệ xuất hiện tật cận thị cao nhất là ở học sinh tiểu học, chiếm 55,2%.Ngoài nguyên nhân di truyền như có hơn 24 gen có liên quan đến việc tăng nguy cơ phát triển cận thị thì phần lớn trẻ em Việt Nam bị suy giảm thị lực do ngồi sai tư thế khi học, học tập cường độ cao, dùng thiết bị điện tử quá nhiều và không có thói quen khám mắt định kỳ.Để giúp các bậc cha mẹ hiểu rõ hơn về các tật khúc xạ ở mắt, lúc 9g sáng 30/8 (thứ Sáu), Báo điện tử Phụ Nữ TP.HCM - http://www.phunuonline.com.vn tổ chức buổi giao lưu trực tuyến: “Chăm sóc mắt ở lứa tuổi học đường” với sự tư vấn của ThS.BS Tăng Ngọc Anh - Khoa Mắt, Bệnh viện quận Thủ Đức TP.HCM.Mời bạn đọc tham gia đặt câu hỏi tại đây Báo Phụ Nữ


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accounttuổi từ

khúc xạ

từ 0

Giao lưu trực tuyến
Giao lưu

có khoảng 3

đeo kính

trẻ em độ
phải đeo

lứa tuổi học

Chăm sóc

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc mắt ở lứa tuổi học đường

sóc mắt

Chăm sóc

3 triệu

ở lứa

Tin Ngày

tuyến: Chăm sóc

học đường

độ tuổi từ

Việt Nam

Chăm sóc mắt ở lứa tuổi học đường
ở lứa tuổi
mắc các tật
triệu trẻ

khoảng 3 triệu

lưu trực tuyến:

trực tuyến:

Giao lưu trực tuyến

lưu trực

xạ phải

15 mắc

tật khúc

Giao lưu

Chăm sóc mắt ở lứa tuổi học đường

triệu trẻ em

em độ tuổi

mắt ở

tuyến: Chăm

các tật

có khoảng

Điểm Tin

trẻ em

các tật khúc

xạ phải đeo

phải đeo kính

sóc mắt ở

mắc các

tuyến: Chăm

ở lứa
đường Việt
từ 0 15
Nam có khoảng

lứa tuổi

0 15 mắc

khoảng 3
3 triệu trẻ

tuổi từ 0

học đường Việt
em độ
trực tuyến: Chăm
Giao lưu trực
0 15
tuổi học
đường Điểm

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc mắt ở lứa tuổi học đường - Điểm Tin Ngày

15 mắc các tật khúc xạ phải đeo kính

tật khúc xạ
tuổi học đường
mắt ở
Bệnh viện quận Thủ Đức
lưu trực
Bệnh viện quận Thủ Đức

trực tuyến:

15 mắc các

mắt ở lứa

Nam có

độ tuổi

lứa tuổi

đường Việt Nam

khúc xạ phải

tuổi học

Việt Nam có khoảng 3 triệu trẻ em độ tuổi từ 0

Chăm sóc mắt

học đường

sóc mắt

Việt Nam có

j
(0.02 giây)