Ngày 23/8, tòa tiếp tục xử kín vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô

Ngày 23/8, tòa tiếp tục xử kín vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô

20

Ngày 23/8, TAND quận 4 sẽ mở phiên tòa xử kín, xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” đối với bị cáo Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP. Đà Nẵng).

Chủ tọa phiên tòa là bà Nguyễn Thị Thanh Thảo (Phó chánh án TAND quận 4) – người thay cho Chủ tọa Nguyễn Hải Nam trong phiên sơ thẩm lần 1. Bào chữa cho bị cáo Linh là luật sư Trần Bá Học. Ngay 23/8, toa tiep tuc xu kin vu Nguyen Huu Linh dam o Bị cáo Nguyễn Hữu Linh trong phiên xử sơ thẩm lần 1 Trong phiên xét xử sơ thẩm lần 1 ngày 25/6, tòa đã trả hồ sơ và yêu cầu giám định bàn tay trái của ông Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước của bị hại hay không. Tuy nhiên, trong kết luận giám định nêu rằng không đủ cơ sở để khẳng định bàn tay trái ông Linh có chạm vào người cháu bé hay không. Đồng thời, cơ quan điều tra Công an quận 4 tiếp tục ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố ông Linh. Sau đó, Viện KSND quận 4 ra cáo trạng truy tố ông Linh tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Tội danh này có khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù. B.T.Q.


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your AccountTAND quận

xử kín vụ
với bị

thẩm lần

sơ thẩm

23/8 tòa

16 tuổi”
Phó viện

vụ án “dâm

kín xét xử
4 sẽ

phiên tòa xử

xét xử sơ

xử sơ thẩm

(61 tuổi

xử kín

tòa tiếp

cáo Nguyễn

Ngày 23/8

Ngày 23/8

quận 4

Hữu Linh

chung cư galaxy
Viện KSND TP
tòa tiếp
quận 4

Ngày 23/8, TAND quận 4 sẽ mở phiên tòa xử kín, xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” đối với bị cáo Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP

Đà Nẵng)

dâm ô Ngày

23/8 tòa tiếp

xử kín xét

quận 4 sẽ

bị cáo Nguyễn

(61 tuổi nguyên

tiếp tục

vụ Nguyễn

với bị cáo

ô Điểm
phiên tòa
đối với người
4 sẽ mở
viện trưởng
nguyễn hữu linh
Phó viện trưởng

án “dâm

tòa xử kín
xử kín
sẽ mở
tiếp tục
23/8 TAND
Linh dâm ô

tục xử

nguyên Phó

sơ thẩm lần

đối với

tuổi” đối với
đối với bị

TP Đà Nẵng)

với người

tiếp tục xử

23/8 tòa
KSND TP Đà

dưới 16 tuổi”

Linh (61

Ngày 23/8, tòa tiếp tục xử kín vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô

tuổi nguyên Phó

ô đối với

người dưới 16

kín vụ Nguyễn

tòa tiếp tục

Ngày 23/8, tòa tiếp tục xử kín vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô - Điểm Tin Ngày

dâm ô
Nguyễn Hữu

trưởng Viện

dâm ô
Hữu Linh dâm
Nguyễn Hữu
Nguyễn Hữu Linh
Ngày 23/8

thẩm lần 2

lần 2 vụ

“dâm ô

sẽ mở phiên

xử sơ

trưởng Viện KSND

Nguyễn Hữu

quận 4

đối với

kín xét
vụ Nguyễn
tuổi” đối

kín vụ

2 vụ án

tục xử

TP Đà

người dưới

với người dưới

“dâm ô đối

cáo Nguyễn Hữu

Linh (61 tuổi

xử kín

Đà Nẵng)

bị cáo

dưới 16
Nguyễn Hữu Linh

KSND TP

Hữu Linh

vụ án

Linh dâm
dâm ô

Ngày 23/8 TAND

mở phiên tòa
Linh dâm
Tin Ngày

nguyên Phó viện

ô Ngày 23/8

nguyễn hữu linh

vụ Nguyễn Hữu

16 tuổi” đối
xét xử
tòa xử

tuổi nguyên

xử kín

kín vụ
Hữu Linh

tục xử kín

Điểm Tin

Viện KSND
ô Ngày
ô đối
án “dâm ô
chung cư galaxy

dâm ô

Hữu Linh (61

viện trưởng Viện
lần 2
Ngày 23/8 tòa
xử kín
23/8 TAND quận

mở phiên

2 vụ

TAND quận 4

j
(0.04 giây)