Ngày 23/8, tòa tiếp tục xử kín vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô

Ngày 23/8, tòa tiếp tục xử kín vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô

6

Ngày 23/8, TAND quận 4 sẽ mở phiên tòa xử kín, xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” đối với bị cáo Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP. Đà Nẵng).

Chủ tọa phiên tòa là bà Nguyễn Thị Thanh Thảo (Phó chánh án TAND quận 4) – người thay cho Chủ tọa Nguyễn Hải Nam trong phiên sơ thẩm lần 1. Bào chữa cho bị cáo Linh là luật sư Trần Bá Học. Ngay 23/8, toa tiep tuc xu kin vu Nguyen Huu Linh dam o Bị cáo Nguyễn Hữu Linh trong phiên xử sơ thẩm lần 1 Trong phiên xét xử sơ thẩm lần 1 ngày 25/6, tòa đã trả hồ sơ và yêu cầu giám định bàn tay trái của ông Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước của bị hại hay không. Tuy nhiên, trong kết luận giám định nêu rằng không đủ cơ sở để khẳng định bàn tay trái ông Linh có chạm vào người cháu bé hay không. Đồng thời, cơ quan điều tra Công an quận 4 tiếp tục ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố ông Linh. Sau đó, Viện KSND quận 4 ra cáo trạng truy tố ông Linh tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Tội danh này có khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù. B.T.Q.


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your AccountHữu Linh (61
vụ án “dâm
2 vụ

người dưới

Nguyễn Hữu Linh

với người

tòa tiếp

23/8 tòa

với người dưới

tiếp tục xử
ô Ngày 23/8

ô đối

sẽ mở phiên

đối với
nguyễn hữu linh

2 vụ án

đối với người

23/8 tòa

lần 2 vụ
TP Đà Nẵng)

Ngày 23/8, TAND quận 4 sẽ mở phiên tòa xử kín, xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” đối với bị cáo Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP

16 tuổi” đối

TAND quận 4
Ngày 23/8 tòa

tòa tiếp tục

xử sơ thẩm
quận 4
Ngày 23/8
vụ Nguyễn
kín vụ
23/8 TAND

“dâm ô đối

dâm ô

tiếp tục

Nguyễn Hữu

4 sẽ mở

Linh dâm
Viện KSND TP
quận 4 sẽ
quận 4

tòa xử kín

phiên tòa

xử kín vụ

cáo Nguyễn Hữu

TP Đà

ô đối với

4 sẽ
(61 tuổi
Nguyễn Hữu

kín xét xử

Nguyễn Hữu Linh

với bị cáo

Linh dâm

xử kín

phiên tòa xử

tục xử

người dưới 16

Hữu Linh dâm

16 tuổi”

vụ Nguyễn

thẩm lần

tục xử kín

KSND TP Đà

Ngày 23/8, tòa tiếp tục xử kín vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô

Linh (61

thẩm lần 2

tục xử

chung cư galaxy

Hữu Linh

TAND quận
Phó viện trưởng
nguyễn hữu linh xử kín
dưới 16
Ngày 23/8
Phó viện
vụ án
nguyên Phó viện
tòa xử
xử kín

Đà Nẵng)

Linh (61 tuổi

tuổi” đối

trưởng Viện

tuổi” đối với

Nguyễn Hữu

tuổi nguyên Phó

dâm ô Ngày
cáo Nguyễn
vụ Nguyễn Hữu
Đà Nẵng)
xét xử sơ
ô Điểm
viện trưởng

Linh dâm ô

KSND TP

xử sơ

bị cáo

kín vụ Nguyễn

dâm ô

tuổi nguyên
trưởng Viện KSND

Tin Ngày

mở phiên tòa
án “dâm ô
Hữu Linh
dưới 16 tuổi”

Hữu Linh

sơ thẩm

dâm ô

Ngày 23/8 TAND

tòa tiếp
xử kín dâm ô
lần 2
chung cư galaxy
Viện KSND

đối với

Ngày 23/8
đối với bị
23/8 TAND quận
xử kín
sơ thẩm lần
“dâm ô

sẽ mở

quận 4

bị cáo Nguyễn
mở phiên

(61 tuổi nguyên

kín xét
viện trưởng Viện

xử kín xét

án “dâm

23/8 tòa tiếp

nguyên Phó

Ngày 23/8, tòa tiếp tục xử kín vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô - Điểm Tin Ngày

kín vụ

Điểm Tin

xét xử

ô Ngày

tiếp tục
với bị
j
(0.02 giây)