Trao 53 suất học bổng cho trẻ em ngoại thành

Trao 53 suất học bổng cho trẻ em ngoại thành

15

Học bổng Nguyễn Thị Minh Khai được duy trì hàng năm đã góp sức cho nhiều trẻ em, học sinh nghèo hiếu học có thêm điều kiện, động lực thực hiện ước mơ.

53 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai dành cho học sinh nghèo hiếu học ở các bậc học phổ thông và đại học vừa được Hội LHPN huyện Củ Chi trao tặng chiều ngày 12/8. Tùy theo cấp học, mỗi suất học bổng trị giá từ 1,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Trao 53 suat hoc bong cho tre em ngoai thanh Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Trao 53 suat hoc bong cho tre em ngoai thanh Tại lễ trao học bổng, Hội LHPN huyện Củ Chi tổ chức sân chơi để các em tham gia tìm hiểu Luật Trẻ em, các hành vi được coi là xâm hại trẻ em và các vấn đề liên quan đến phân loại rác thải tại nguồn, bảo vệ môi trường… DIỄM TRANG


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountước mơ

bổng cho trẻ

trẻ em

suất học

học có

bổng Nguyễn Thị

Nguyễn Thị Minh Khai
em ngoại thành
điều kiện động
góp sức cho

Thị Minh Khai

cho trẻ

thành Học bổng

được duy trì

sức cho

cho trẻ em

kiện động lực

Trao 53

Nguyễn Thị Minh

Trao 53 suất

động lực

trẻ em học

Tin Ngày

hiếu học

học bổng

suất học

học bổng

Trao 53

Khai được duy
trẻ em ngoại
bổng cho
thực hiện

nghèo hiếu

duy trì hàng

góp sức
ngoại thành

bổng cho

học sinh

thành Điểm

Trao 53 suất học bổng cho trẻ em ngoại thành

thêm điều
thành Học
học sinh nghèo học bổng
Học bổng Nguyễn
hiếu học
hiện ước
hiếu học

có thêm

trẻ em

học có thêm

hiếu học có

53 suất

cho nhiều trẻ

53 suất

Điểm Tin

học bổng
hàng năm đã

lực thực

em ngoại
lực thực hiện
suất học bổng

Nguyễn Thị

năm đã góp

được duy

học sinh nghèo

đã góp sức

em ngoại
duy trì
động lực thực

em học sinh

trì hàng năm
Học bổng

cho trẻ

53 suất học

nhiều trẻ

thực hiện ước

năm đã

Trao 53 suất học bổng cho trẻ em ngoại thành - Điểm Tin Ngày

hiện ước mơ
học bổng cho
ngoại thành
Minh Khai

Minh Khai được

trẻ em
đã góp

Thị Minh

nhiều trẻ em

trì hàng

có thêm điều
Nguyễn Thị Minh Khai

sinh nghèo hiếu

sinh nghèo

em học
kiện động

Khai được

điều kiện

bổng Nguyễn

Học bổng Nguyễn Thị Minh Khai được duy trì hàng năm đã góp sức cho nhiều trẻ em, học sinh nghèo hiếu học có thêm điều kiện, động lực thực hiện ước mơ

thêm điều kiện

cho nhiều

nghèo hiếu học

sức cho nhiều

học sinh nghèo

ngoại thành Học

hàng năm

j
(0.05 giây)