Trao 53 suất học bổng cho trẻ em ngoại thành

Trao 53 suất học bổng cho trẻ em ngoại thành

26

Học bổng Nguyễn Thị Minh Khai được duy trì hàng năm đã góp sức cho nhiều trẻ em, học sinh nghèo hiếu học có thêm điều kiện, động lực thực hiện ước mơ.

53 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai dành cho học sinh nghèo hiếu học ở các bậc học phổ thông và đại học vừa được Hội LHPN huyện Củ Chi trao tặng chiều ngày 12/8. Tùy theo cấp học, mỗi suất học bổng trị giá từ 1,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Trao 53 suat hoc bong cho tre em ngoai thanh Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Trao 53 suat hoc bong cho tre em ngoai thanh Tại lễ trao học bổng, Hội LHPN huyện Củ Chi tổ chức sân chơi để các em tham gia tìm hiểu Luật Trẻ em, các hành vi được coi là xâm hại trẻ em và các vấn đề liên quan đến phân loại rác thải tại nguồn, bảo vệ môi trường… DIỄM TRANG


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountlực thực
cho trẻ em
học bổng

Trao 53

Thị Minh

hiện ước mơ

lực thực hiện
thành Điểm
cho nhiều
hiếu học

Trao 53 suất học bổng cho trẻ em ngoại thành

nhiều trẻ

trẻ em học
học sinh nghèo
năm đã góp

học có thêm

học bổng cho
trẻ em ngoại
học sinh nghèo
Nguyễn Thị Minh

53 suất học

thêm điều kiện

Khai được duy

thành Học bổng
Tin Ngày

trì hàng năm

53 suất

hiện ước

Học bổng
được duy

trẻ em

đã góp

góp sức cho

sức cho

Minh Khai

động lực thực

Thị Minh Khai
hàng năm đã
cho trẻ
học bổng
Khai được
điều kiện
em ngoại

ngoại thành

nghèo hiếu
bổng cho

thực hiện

học sinh

ước mơ

bổng cho trẻ

động lực

góp sức

em học

Trao 53 suất học bổng cho trẻ em ngoại thành - Điểm Tin Ngày

sinh nghèo

sinh nghèo hiếu

hiếu học
nhiều trẻ em
Trao 53

bổng Nguyễn Thị

ngoại thành Học

53 suất

cho trẻ

Học bổng Nguyễn Thị Minh Khai được duy trì hàng năm đã góp sức cho nhiều trẻ em, học sinh nghèo hiếu học có thêm điều kiện, động lực thực hiện ước mơ

suất học

học sinh nghèo

Nguyễn Thị

thêm điều

trẻ em

học có
em ngoại thành

năm đã

được duy trì
bổng Nguyễn
thành Học

bổng cho

em học sinh

cho nhiều trẻ

học bổng

trẻ em

ngoại thành
Học bổng Nguyễn

duy trì hàng

kiện động
thực hiện ước
có thêm điều
Nguyễn Thị Minh Khai
Điểm Tin

kiện động lực

hiếu học có
trì hàng

hiếu học

điều kiện động
đã góp sức
suất học bổng
hàng năm
nghèo hiếu học

Minh Khai được

sức cho nhiều
Nguyễn Thị Minh Khai
duy trì

Trao 53 suất

suất học

em ngoại

học bổng

có thêm

j
(0.04 giây)