Dự án Phú Gia Huy chính thức bàn giao sổ đỏ cho khách hàng

Dự án Phú Gia Huy chính thức bàn giao sổ đỏ cho khách hàng

61

Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh vừa tổ chức bàn giao 329 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho khách hàng thuộc dự án khu nhà ở thương mại Phú Gia Huy.

Dự án có tổng diện tích 37.822,2 m2 tại khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương được khởi công vào 2/2019. Đến nay cơ sở hạ tầng đã được hoàn thành. Dự án được kết nối đầy đủ tiện ích như: trung tâm thương mại, trường học, chợ, bệnh viện... Du an Phu Gia Huy chinh thuc ban giao so do cho khach hang Đại diện các khách hàng nhận sổ đỏ của các nền dự án Bà Phạm Thị Hường - Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Hồng Thịnh khẳng định: Công ty đã tuân thủ nghiêm túc quy định, đầu tư đồng bộ đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, trường học với mật độ lên đến 50% trên tổng diện tích dự án nên đã được ra giấy chủ quyền đúng tiến độ”. Bích Trần


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountsổ đỏ

Phú Gia

nhận quyền

dụng đất (sổ

chính thức
Phú Gia Huy

đất (sổ

Tin Ngày

đỏ cho khách

Phú Hồng Thịnh
Huy chính thức

khách hàng

Điểm Tin
Công ty bất động sản Phú Hồng Thịnh

hàng thuộc dự

tổ chức

quyền sử dụng

nhà ở thương
Phú Gia Huy
dự án Phú Gia Huy

vừa tổ

khu nhà

mại Phú

đất (sổ đỏ)

đỏ) cho khách

thức bàn giao

Gia Huy

sử dụng đất
Dự án Phú
nhà ở

cho khách

khách hàng

Huy chính
thuộc dự

Dự án Phú Gia Huy chính thức bàn giao sổ đỏ cho khách hàng

dụng đất
án Phú

thương mại

TNHH Bất

Thịnh vừa tổ

bàn giao sổ

ở thương

chức bàn

329 giấy
giao sổ

sản Phú

đỏ cho

án Phú Gia

Huy chính
khách hàng Công
án khu

thuộc dự án

Phú Hồng Thịnh

tổ chức bàn

giấy chứng nhận

Dự án

khách hàng thuộc

vừa tổ chức

Thịnh vừa

động sản Phú

Hồng Thịnh vừa

bàn giao 329

ở thương mại

Gia Huy

TNHH Bất động

giao 329

đỏ cho
sổ đỏ

Phú Gia

cho khách

giấy chứng

án khu nhà

cho khách hàng
dự án Phú Gia Huy

cho khách hàng

đỏ) cho

bàn giao

bàn giao

ty TNHH

động sản

Hồng Thịnh

(sổ đỏ) cho

nhận quyền sử

sổ đỏ cho
sử dụng

Bất động

cho khách

khách hàng

Công ty TNHH

khu nhà ở

giao 329 giấy

mại Phú Gia

bàn giao

hàng Điểm

ty TNHH Bất

giao sổ
hàng thuộc

Dự án Phú Gia Huy chính thức bàn giao sổ đỏ cho khách hàng - Điểm Tin Ngày

chứng nhận

Công ty bất động sản Phú Hồng Thịnh

chính thức bàn

chính thức

giao sổ đỏ

Gia Huy chính

thức bàn

hàng Công ty

Công ty

chức bàn giao

thương mại Phú

Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh vừa tổ chức bàn giao 329 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho khách hàng thuộc dự án khu nhà ở thương mại Phú Gia Huy

Dự án
dự án
sản Phú Hồng
329 giấy chứng
Phú Gia

quyền sử

(sổ đỏ)
Phú Hồng Thịnh

án Phú

Bất động sản
hàng Công

chứng nhận quyền

Phú Hồng

thức bàn

Gia Huy
dự án khu
j
(0.03 giây)