Dự án Phú Gia Huy chính thức bàn giao sổ đỏ cho khách hàng

Dự án Phú Gia Huy chính thức bàn giao sổ đỏ cho khách hàng

37

Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh vừa tổ chức bàn giao 329 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho khách hàng thuộc dự án khu nhà ở thương mại Phú Gia Huy.

Dự án có tổng diện tích 37.822,2 m2 tại khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương được khởi công vào 2/2019. Đến nay cơ sở hạ tầng đã được hoàn thành. Dự án được kết nối đầy đủ tiện ích như: trung tâm thương mại, trường học, chợ, bệnh viện... Du an Phu Gia Huy chinh thuc ban giao so do cho khach hang Đại diện các khách hàng nhận sổ đỏ của các nền dự án Bà Phạm Thị Hường - Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Hồng Thịnh khẳng định: Công ty đã tuân thủ nghiêm túc quy định, đầu tư đồng bộ đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, trường học với mật độ lên đến 50% trên tổng diện tích dự án nên đã được ra giấy chủ quyền đúng tiến độ”. Bích Trần


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountquyền sử
cho khách
đất (sổ đỏ)

thuộc dự án

TNHH Bất động

thương mại

giấy chứng nhận
Công ty TNHH

nhận quyền sử

Phú Gia Huy

khách hàng

chức bàn

chứng nhận quyền

Phú Gia

dự án Phú Gia Huy
án Phú
sử dụng
bàn giao

cho khách hàng

đỏ cho khách

dự án khu

Dự án

hàng thuộc dự

giao 329 giấy

Công ty bất động sản Phú Hồng Thịnh

động sản

hàng Công ty

thức bàn

Phú Hồng

vừa tổ

Dự án

Phú Hồng Thịnh
Bất động sản

Phú Gia Huy

chính thức bàn
bàn giao

Tin Ngày

động sản Phú

đỏ cho

sổ đỏ cho
329 giấy chứng
án Phú

Gia Huy chính

sổ đỏ

Huy chính

chính thức

Bất động

ty TNHH Bất

dụng đất

Hồng Thịnh vừa

khách hàng

nhận quyền

chứng nhận

dụng đất (sổ
chính thức
ở thương

giấy chứng

thức bàn

Thịnh vừa

án khu
nhà ở thương

đất (sổ

giao 329

khách hàng

ở thương mại

bàn giao 329
khu nhà
khách hàng thuộc

thuộc dự

hàng Điểm

329 giấy

Gia Huy

Phú Gia

đỏ) cho khách

thương mại Phú

giao sổ

sổ đỏ

nhà ở

hàng Công

mại Phú

Dự án Phú Gia Huy chính thức bàn giao sổ đỏ cho khách hàng - Điểm Tin Ngày

Dự án Phú

tổ chức

Phú Gia

thức bàn giao

Dự án Phú Gia Huy chính thức bàn giao sổ đỏ cho khách hàng

cho khách

mại Phú Gia

bàn giao sổ

Huy chính thức

Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh vừa tổ chức bàn giao 329 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho khách hàng thuộc dự án khu nhà ở thương mại Phú Gia Huy

hàng thuộc
đỏ) cho

quyền sử dụng

Thịnh vừa tổ

ty TNHH
tổ chức bàn

Gia Huy

Huy chính

Phú Hồng Thịnh dự án Phú Gia Huy

vừa tổ chức

khu nhà ở
Công ty bất động sản Phú Hồng Thịnh

Hồng Thịnh

án Phú Gia

giao sổ đỏ

(sổ đỏ)

sản Phú Hồng
dự án

TNHH Bất

(sổ đỏ) cho

cho khách hàng

cho khách

sử dụng đất

chức bàn giao
Phú Hồng Thịnh

sản Phú

Gia Huy

bàn giao

giao sổ

Điểm Tin

khách hàng Công

đỏ cho

án khu nhà
Công ty
j
(0.09 giây)