Cùng giữ màu xanh cho huyện đảo Cần Giờ

Cùng giữ màu xanh cho huyện đảo Cần Giờ

22

Không chỉ là nơi sinh sống của hàng chục ngàn con người, Cần Giờ hôm nay còn là điểm du lịch sinh thái. Cho nên, việc giữ màu xanh cho khu dự trữ sinh quyển này đang là một sứ mệnh của hội viên, phụ nữ.

Ngày 7/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cần Giờ phối hợp tổ chức tập huấn tuyên truyền viên chống rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn cho hơn 100 cán bộ Hội, lực lượng tuyên truyền viên, thành viên CLB phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường của các xã, thị trấn. Cung giu mau xanh cho huyen dao Can Gio Tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Việt Hà - Phó ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế - Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đã chia sẻ các giải pháp ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu, phân loại rác tại nguồn, giảm rác thải nhựa, bảo vệ môi trường kênh rạch... Được biết, hoạt động bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu là cộng việc mà Hội LHPN huyện Cần Giờ làm nhiều năm qua. Tại huyện đảo hiện có 7 CLB phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, sinh hoạt định kỳ hàng quý và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như giữ xanh, sạch, đẹp cho tuyến đường Rừng Sác và nhiều đường giao thông nông thôn, xây dựng nhiều tuyến hẻm không rác, tổ chức thu gom và bán ve chai gây quỹ giúp hội viên khó khăn… Cung giu mau xanh cho huyen dao Can Gio Quét, dọn, thu gom rác thải trên các tuyến đường, con hẻm là hình ảnh thường thấy của thành viên các CLB Phụ nữ bảo vệ môi trường ở Cần Giờ Cung giu mau xanh cho huyen dao Can Gio Các dì, chị ở thị trấn Cần Thạnh tham gia thi tìm hiểu về rừng ngập mặn - Hội thi cũng là một trong những giải pháp tuyên truyền về giá trị của môi trường huyện đảo để người dân ý thức gìn giữ và bảo vệ. Lớp tập huấn góp thêm cho chị em kiến thức, kỹ năng cách ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng ý thức sống thân thiện và bảo vệ môi trường trong cán bộ hội viên phụ nữ. TINH CHÂU - NGỌC HÂN


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your AccountCùng giữ

Giờ Không chỉ

Cùng giữ màu
của hội
còn là điểm

sứ mệnh

sống của hàng

hôm nay còn

cho huyện

sinh quyển

hàng chục

mệnh của hội

là điểm

màu xanh

còn là

Cần Giờ Không

Cùng giữ màu xanh cho huyện đảo Cần Giờ

cho khu dự

việc giữ màu

xanh cho
khu dự trữ

trữ sinh

đảo Cần Giờ

là nơi sinh

đảo Cần

Cho nên, việc giữ màu xanh cho khu dự trữ sinh quyển này đang là một sứ mệnh của hội viên, phụ nữ

sứ mệnh của

du lịch sinh

thái Cho
huyện đảo

là một

Giờ Không

màu xanh

chỉ là nơi

người Cần Giờ

này đang là

nơi sinh

là điểm du
nên việc

của hội viên

quyển này

cho huyện đảo

nay còn

xanh cho

một sứ

du lịch

người Cần

viên phụ nữ

hôm nay

sinh quyển này

nay còn là

Giờ hôm

viên phụ

đang là

Cần Giờ

khu dự

huyện đảo Cần

lịch sinh thái
Cần Giờ

chục ngàn

hội viên
chống biến đổi khí hậu

giữ màu

này đang

đang là một
Không chỉ là
huyện đảo Cần Giờ]
ngàn con người
cho khu

Giờ Điểm

sinh thái Cho

một sứ mệnh

trữ sinh quyển
màu xanh cho
màu xanh cho
huyện đảo Cần Giờ]
Cần Giờ
Tin Ngày
phụ nữ

quyển này đang

Không chỉ là nơi sinh sống của hàng chục ngàn con người, Cần Giờ hôm nay còn là điểm du lịch sinh thái

giữ màu xanh

là một sứ

nên việc giữ

Cho nên
ngàn con

của hàng

sinh sống
cho huyện

lịch sinh

chỉ là

Cần Giờ hôm

giữ màu xanh

điểm du

huyện đảo

Giờ hôm nay

Cùng giữ

mệnh của

Cùng giữ màu xanh cho huyện đảo Cần Giờ - Điểm Tin Ngày

sống của

xanh cho huyện
sinh thái
của hàng chục
sinh sống của

hàng chục ngàn

việc giữ

chục ngàn con

đảo Cần

màu xanh
phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường
nơi sinh sống
xanh cho
phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường
xanh cho khu
Không chỉ
là nơi

con người

Cho nên việc

giữ màu

Điểm Tin

con người Cần

chống biến đổi khí hậu
dự trữ sinh

thái Cho nên

giữ màu
dự trữ
hội viên phụ

điểm du lịch

j
(0.04 giây)