Cùng giữ màu xanh cho huyện đảo Cần Giờ

Cùng giữ màu xanh cho huyện đảo Cần Giờ

30

Không chỉ là nơi sinh sống của hàng chục ngàn con người, Cần Giờ hôm nay còn là điểm du lịch sinh thái. Cho nên, việc giữ màu xanh cho khu dự trữ sinh quyển này đang là một sứ mệnh của hội viên, phụ nữ.

Ngày 7/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cần Giờ phối hợp tổ chức tập huấn tuyên truyền viên chống rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn cho hơn 100 cán bộ Hội, lực lượng tuyên truyền viên, thành viên CLB phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường của các xã, thị trấn. Cung giu mau xanh cho huyen dao Can Gio Tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Việt Hà - Phó ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế - Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đã chia sẻ các giải pháp ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu, phân loại rác tại nguồn, giảm rác thải nhựa, bảo vệ môi trường kênh rạch... Được biết, hoạt động bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu là cộng việc mà Hội LHPN huyện Cần Giờ làm nhiều năm qua. Tại huyện đảo hiện có 7 CLB phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, sinh hoạt định kỳ hàng quý và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như giữ xanh, sạch, đẹp cho tuyến đường Rừng Sác và nhiều đường giao thông nông thôn, xây dựng nhiều tuyến hẻm không rác, tổ chức thu gom và bán ve chai gây quỹ giúp hội viên khó khăn… Cung giu mau xanh cho huyen dao Can Gio Quét, dọn, thu gom rác thải trên các tuyến đường, con hẻm là hình ảnh thường thấy của thành viên các CLB Phụ nữ bảo vệ môi trường ở Cần Giờ Cung giu mau xanh cho huyen dao Can Gio Các dì, chị ở thị trấn Cần Thạnh tham gia thi tìm hiểu về rừng ngập mặn - Hội thi cũng là một trong những giải pháp tuyên truyền về giá trị của môi trường huyện đảo để người dân ý thức gìn giữ và bảo vệ. Lớp tập huấn góp thêm cho chị em kiến thức, kỹ năng cách ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng ý thức sống thân thiện và bảo vệ môi trường trong cán bộ hội viên phụ nữ. TINH CHÂU - NGỌC HÂN


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountsinh thái Cho

là một

khu dự

Cần Giờ Không

là nơi

là nơi sinh

Không chỉ là

người Cần Giờ
xanh cho
Không chỉ

Cùng giữ màu xanh cho huyện đảo Cần Giờ - Điểm Tin Ngày

lịch sinh

sứ mệnh

giữ màu

điểm du

cho huyện đảo

là điểm du

dự trữ

thái Cho nên

Giờ Không chỉ

sinh sống

nơi sinh sống

nơi sinh

hội viên phụ

của hàng

là điểm

phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường
đảo Cần

Cùng giữ màu xanh cho huyện đảo Cần Giờ

sinh thái

Giờ hôm nay

này đang

Cần Giờ

giữ màu

sinh sống của

còn là điểm

một sứ

hàng chục ngàn
đang là một
xanh cho huyện
chỉ là

màu xanh

Cùng giữ màu

Cùng giữ

đảo Cần Giờ

viên phụ

mệnh của

Điểm Tin

Cho nên, việc giữ màu xanh cho khu dự trữ sinh quyển này đang là một sứ mệnh của hội viên, phụ nữ

du lịch sinh
nên việc giữ
đang là
phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường
Tin Ngày

thái Cho

Giờ Không

con người

trữ sinh quyển

Cần Giờ hôm
màu xanh cho
màu xanh cho
còn là

sống của hàng

Cần Giờ

là một sứ

quyển này đang

màu xanh

huyện đảo Cần
màu xanh

nên việc

cho huyện

Giờ hôm

cho khu

lịch sinh thái

xanh cho khu

hàng chục
giữ màu

nay còn là

giữ màu xanh
sinh quyển này

xanh cho

ngàn con
cho huyện

Giờ Điểm

trữ sinh

huyện đảo Cần Giờ]
mệnh của hội

chục ngàn con

khu dự trữ

con người Cần

hôm nay

quyển này

Cho nên

cho khu dự
xanh cho

Cùng giữ

đảo Cần
nay còn
của hội viên
Cần Giờ
điểm du lịch

việc giữ màu

một sứ mệnh

chục ngàn

sứ mệnh của

việc giữ

ngàn con người

Cho nên việc

dự trữ sinh

huyện đảo

Không chỉ là nơi sinh sống của hàng chục ngàn con người, Cần Giờ hôm nay còn là điểm du lịch sinh thái

viên phụ nữ

huyện đảo Cần Giờ]

người Cần

chống biến đổi khí hậu

chỉ là nơi

của hội

hôm nay còn

hội viên

giữ màu xanh

chống biến đổi khí hậu

huyện đảo

phụ nữ

du lịch

sống của

của hàng chục
sinh quyển

này đang là

j
(0.1 giây)