Đề nghị nâng mức phạt chủ chung cư chưa nghiệm thu phòng, chữa cháy đã đưa dân vào ở

Đề nghị nâng mức phạt chủ chung cư chưa nghiệm thu phòng, chữa cháy đã đưa dân vào ở

45

Ngày 8/8, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, vừa yêu cầu Công an TP.HCM xử lý triệt để những công trình đưa vào sử dụng khi chưa hoàn tất thủ tục nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và hoàn công xây dựng.

Trong đó, Văn phòng UBND TP.HCM yêu cầu tập trung kiểm tra, giám sát trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các biện pháp PCCC; xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC; đề xuất trang bị những phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cần thiết đối với chung cư cao tầng; định kỳ khảo sát tình hình sử dụng, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ về kỹ thuật sử dụng điện an toàn cho người dân và doanh nghiệp; đề xuất nâng cao mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với chủ đầu tư sử dụng công trình khi chưa được nghiệm thu về PCCC. De nghi nang muc phat chu chung cu chua nghiem thu phong, chua chay da dua dan vao o Dự án chung cư Topaz Home chưa nghiệm thu công trình đã đưa dân vào ở. Văn phòng UBND TP.HCM đề nghị UBND quận, huyện có trách nhiệm hướng dẫn kiến thức cơ bản về phòng ngừa cháy, nổ; kỹ năng, biện pháp cần thiết để chữa cháy, thoát nạn, cứu người trong cộng đồng dân cư; ngăn chặn kịp thời những chủ đầu tư có dấu hiệu đưa công trình vào sử dụng khi chưa được nghiệm thu về PCCC và hoàn công về xây dựng. Bích Trần


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountxử lý triệt

xử lý

nghị nâng
dự án chưa nghiệm thu đã đưa dân vào ở dự án chưa nghiệm thu

hoàn tất

phạt chủ

công xây

lý triệt để

cháy (PCCC)
chưa nghiệm
mức phạt chủ
đã đưa
nghiệm thu phòng

yêu cầu

Đề nghị

vào sử dụng

Đề nghị nâng mức phạt chủ chung cư chưa nghiệm thu phòng, chữa cháy đã đưa dân vào ở

nghị nâng

phạt chủ

Đề nghị

nghiệm thu
dự án chưa nghiệm thu
chưa nghiệm thu

cháy chữa cháy

Ngày 8/8, Văn phòng UBND TP

HCM cho biết, vừa yêu cầu Công an TP

mức phạt

UBND TP HCM

vào sử

yêu cầu Công

đã đưa dân
trình đưa vào
cho biết

công xây dựng

đưa vào

chữa cháy

cầu Công
8/8 Văn
TP HCM cho
an TP HCM
để những công
chung cư

HCM cho biết

dụng khi chưa

phòng chữa cháy
dự án chưa nghiệm thu đã đưa dân vào ở
(PCCC) và hoàn
chữa cháy
Điểm Tin
vào ở
và hoàn
phòng cháy chữa cháy

cư chưa

dụng khi

cho biết vừa

đưa dân

biết vừa yêu

nâng mức phạt

HCM xử lý triệt để những công trình đưa vào sử dụng khi chưa hoàn tất thủ tục nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và hoàn công xây dựng

đưa dân

chủ chung

tục nghiệm thu

chữa cháy
tục nghiệm

về phòng cháy

thu về

phòng UBND

thu phòng chữa
an TP

nghị nâng mức

sử dụng

triệt để

công trình
sử dụng khi
chung cư

cháy đã đưa

cháy đã
ở Điểm

dân vào

nâng mức

cháy đã

Văn phòng UBND

TP HCM

vào ở

cầu Công an

phòng cháy
Tin Ngày

hoàn công xây

triệt để những

thủ tục nghiệm

khi chưa hoàn

HCM cho

trình đưa

HCM xử
(PCCC) và

TP HCM xử

hoàn tất thủ

đã đưa

thu phòng

và hoàn công

để những

về phòng
tất thủ

8/8 Văn phòng

tất thủ tục

Đề nghị nâng

Văn phòng

Ngày 8/8

mức phạt

chung cư chưa

vừa yêu

Ngày 8/8 Văn

Công an TP

công trình đưa

phòng UBND TP

ở Ngày

nâng mức

thu phòng

UBND TP

phòng chữa
biết vừa
đưa vào sử
cháy chữa
ở Ngày 8/8

đưa dân vào

xây dựng
phòng cháy chữa
vào ở Ngày
chưa hoàn

thủ tục

chủ chung
phạt chủ chung

cư chưa

chữa cháy (PCCC)

những công

phòng chữa

dân vào ở

nghiệm thu

những công trình
chung cư chưa nghiệm thu phòng cháy
Công an

vừa yêu cầu

chung cư chưa nghiệm thu phòng cháy
chưa nghiệm
lý triệt

HCM xử lý

phòng cháy chữa cháy
nghiệm thu
chữa cháy đã
cư chưa nghiệm

khi chưa

hoàn công

nghiệm thu về

cháy (PCCC) và

TP HCM

Đề nghị nâng mức phạt chủ chung cư chưa nghiệm thu phòng, chữa cháy đã đưa dân vào ở - Điểm Tin Ngày

dân vào

thu về phòng

chủ chung cư

chưa hoàn tất

j
(0.91 giây)