Đề nghị nâng mức phạt chủ chung cư chưa nghiệm thu phòng, chữa cháy đã đưa dân vào ở

Đề nghị nâng mức phạt chủ chung cư chưa nghiệm thu phòng, chữa cháy đã đưa dân vào ở

66

Ngày 8/8, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, vừa yêu cầu Công an TP.HCM xử lý triệt để những công trình đưa vào sử dụng khi chưa hoàn tất thủ tục nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và hoàn công xây dựng.

Trong đó, Văn phòng UBND TP.HCM yêu cầu tập trung kiểm tra, giám sát trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các biện pháp PCCC; xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC; đề xuất trang bị những phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cần thiết đối với chung cư cao tầng; định kỳ khảo sát tình hình sử dụng, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ về kỹ thuật sử dụng điện an toàn cho người dân và doanh nghiệp; đề xuất nâng cao mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với chủ đầu tư sử dụng công trình khi chưa được nghiệm thu về PCCC. De nghi nang muc phat chu chung cu chua nghiem thu phong, chua chay da dua dan vao o Dự án chung cư Topaz Home chưa nghiệm thu công trình đã đưa dân vào ở. Văn phòng UBND TP.HCM đề nghị UBND quận, huyện có trách nhiệm hướng dẫn kiến thức cơ bản về phòng ngừa cháy, nổ; kỹ năng, biện pháp cần thiết để chữa cháy, thoát nạn, cứu người trong cộng đồng dân cư; ngăn chặn kịp thời những chủ đầu tư có dấu hiệu đưa công trình vào sử dụng khi chưa được nghiệm thu về PCCC và hoàn công về xây dựng. Bích Trần


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your AccountTP HCM

vào ở Ngày
dự án chưa nghiệm thu
chữa cháy

nghị nâng

cháy (PCCC) và

chưa nghiệm thu

TP HCM xử

biết vừa
công xây

dân vào ở

TP HCM
chung cư chưa nghiệm thu phòng cháy

cháy chữa

nghiệm thu về

lý triệt để
đưa dân vào

đưa vào

Công an TP

xây dựng

cho biết vừa

nghị nâng mức

phòng chữa

hoàn tất thủ

vào sử

trình đưa vào

vừa yêu
Ngày 8/8 Văn
phòng UBND

phòng cháy chữa

thu về

đưa dân

cháy đã đưa

(PCCC) và
chữa cháy đã
công xây dựng

đã đưa

để những

vào sử dụng

nghiệm thu phòng

Ngày 8/8, Văn phòng UBND TP

sử dụng khi
phòng chữa cháy

tục nghiệm

tục nghiệm thu
về phòng

cháy (PCCC)

Đề nghị nâng mức phạt chủ chung cư chưa nghiệm thu phòng, chữa cháy đã đưa dân vào ở

công trình

HCM cho biết, vừa yêu cầu Công an TP

cư chưa

chữa cháy (PCCC)

chưa hoàn
dân vào
thu về phòng

8/8 Văn phòng

cháy đã
dự án chưa nghiệm thu đã đưa dân vào ở

phòng cháy

và hoàn công

nghiệm thu

nâng mức

triệt để những

Công an

trình đưa

thu phòng

phòng cháy chữa cháy

phạt chủ chung

phạt chủ

nghiệm thu

UBND TP HCM

cho biết
chung cư
nâng mức

thu phòng

dự án chưa nghiệm thu đã đưa dân vào ở
vừa yêu cầu

những công trình

khi chưa hoàn

để những công

phòng cháy chữa cháy
chữa cháy
dự án chưa nghiệm thu

nghị nâng

cháy đã

hoàn công xây

UBND TP

vào ở

triệt để

Văn phòng

công trình đưa

chủ chung

xử lý triệt
TP HCM cho
cầu Công
biết vừa yêu
thủ tục

đã đưa

yêu cầu Công

dụng khi
Ngày 8/8

thu phòng chữa

Tin Ngày
HCM cho biết

Đề nghị nâng

dụng khi chưa

sử dụng

cầu Công an

Đề nghị

nghiệm thu

chung cư
ở Điểm

Đề nghị nâng mức phạt chủ chung cư chưa nghiệm thu phòng, chữa cháy đã đưa dân vào ở - Điểm Tin Ngày

ở Ngày 8/8

và hoàn

phòng UBND TP

HCM cho

tất thủ tục
cư chưa nghiệm
thủ tục nghiệm

chưa nghiệm

an TP HCM

nâng mức phạt

Điểm Tin

đưa vào sử

vào ở

tất thủ

phạt chủ

HCM xử lý
HCM xử

xử lý

an TP

phòng chữa

khi chưa

chưa hoàn tất

về phòng cháy

lý triệt

8/8 Văn

mức phạt

HCM xử lý triệt để những công trình đưa vào sử dụng khi chưa hoàn tất thủ tục nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và hoàn công xây dựng

ở Ngày

cháy chữa cháy

những công
Đề nghị
hoàn tất

đã đưa dân

dân vào

(PCCC) và hoàn

Văn phòng UBND

chủ chung

chung cư chưa nghiệm thu phòng cháy

chưa nghiệm

chủ chung cư

hoàn công
mức phạt chủ

mức phạt

cư chưa

đưa dân

chung cư chưa

chữa cháy

yêu cầu
j
(0.06 giây)