121 đơn vị máu được hiến tặng

121 đơn vị máu được hiến tặng

62

Trong cơm mưa rỉ rả sáng ngày 8/8, tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM có gần 100 công đoàn viên các công đoàn cơ sở thuộc Hội LHPN TP.HCM và các đơn vị cụm thi đua tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019.

121 don vi mau duoc hien tang Rất đông người tham gia ngày hội tình nguyện hiến máu năm 2019. 121 đơn vị máu đã được hiến tặng. Những người tham gia hiến máu được khám sức khỏe và tư vấn lượng máu hiến tặng phù hợp với tình trạng sức khỏe, cân nặng… của mỗi người. 121 don vi mau duoc hien tang Các đơn vị máu được hiến tặng sẽ góp phần dự trữ cho việc cứu chữa, điều trị giúp người bệnh qua cơn hiểm nghèo. 121 don vi mau duoc hien tang Kiểm tra sức khỏe trước khi tham gia hiến tặng máu. 121 don vi mau duoc hien tang Với thông điệp “Một giọt máu - triệu tấm lòng", Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM cũng kêu gọi tất cả cán bộ, nhân viên, giáo viên và học viên cùng tham gia ngày hội. D.Trang


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountcụm thi
Phụ nữ
đơn vị
hiến máu

HCM và các đơn vị cụm thi đua tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019

tham gia ngày

gần 100 công

rả sáng

hiến máu

hóa Phụ nữ
Nhà văn
cứu người
Hội LHPN TP

tình nguyện

tặng Trong cơm

có gần 100

đơn vị

hiến máu cứu người

thi đua tham

một giọt máu - triệu tấm lòng

sở thuộc Hội

121 đơn vị máu được hiến tặng - Điểm Tin Ngày

năm 2019

các đơn vị

cơ sở

đoàn viên các

121 đơn vị máu được hiến tặng

Trong cơm

công đoàn cơ

gia ngày

vị cụm thi

nữ TP
8/8 tại Nhà
100 công

mưa rỉ

văn hóa

TP HCM
TP HCM
121 đơn
vị máu
tham gia
100 công đoàn

hiến tặng

HCM có gần 100 công đoàn viên các công đoàn cơ sở thuộc Hội LHPN TP

cụm thi đua
tại Nhà văn

tình nguyện năm

có gần

máu tình

đơn vị máu
thi đua
các đơn

cơm mưa rỉ

hiến máu tình
các công

được hiến

được hiến tặng

được hiến

Tin Ngày

hội hiến máu
sáng ngày 8/8
viên các công

hóa Phụ

rỉ rả
đơn vị

đơn vị cụm

Nhà văn hóa
hiến tặng Trong

máu được hiến

ngày hội

cơ sở thuộc

một giọt máu - triệu tấm lòng

121 đơn

rả sáng ngày

hiến tặng

máu tình nguyện

LHPN TP

gần 100

sở thuộc

HCM có
đoàn viên
tại Nhà
vị máu

HCM có gần

thuộc Hội

HCM và

máu được

vị máu được

công đoàn

mưa rỉ rả

văn hóa Phụ

8/8 tại

ngày hội hiến
tặng Điểm

hội hiến

nguyện năm

HCM và các

ngày 8/8 tại

đua tham gia

Trong cơm mưa rỉ rả sáng ngày 8/8, tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP

TP HCM và

Hội LHPN

đoàn cơ

công đoàn viên

gia ngày hội

121 đơn vị

Trong cơm mưa

tặng Trong

và các đơn

sáng ngày

công đoàn

nguyện năm 2019

TP HCM có

vị cụm

đua tham

Phụ nữ TP

Điểm Tin

ngày 8/8

thuộc Hội LHPN

cơm mưa

nữ TP HCM
đoàn cơ sở

rỉ rả sáng

và các

viên các

LHPN TP HCM

máu được

các công đoàn

j
(0.05 giây)