121 đơn vị máu được hiến tặng

121 đơn vị máu được hiến tặng

43

Trong cơm mưa rỉ rả sáng ngày 8/8, tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM có gần 100 công đoàn viên các công đoàn cơ sở thuộc Hội LHPN TP.HCM và các đơn vị cụm thi đua tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019.

121 don vi mau duoc hien tang Rất đông người tham gia ngày hội tình nguyện hiến máu năm 2019. 121 đơn vị máu đã được hiến tặng. Những người tham gia hiến máu được khám sức khỏe và tư vấn lượng máu hiến tặng phù hợp với tình trạng sức khỏe, cân nặng… của mỗi người. 121 don vi mau duoc hien tang Các đơn vị máu được hiến tặng sẽ góp phần dự trữ cho việc cứu chữa, điều trị giúp người bệnh qua cơn hiểm nghèo. 121 don vi mau duoc hien tang Kiểm tra sức khỏe trước khi tham gia hiến tặng máu. 121 don vi mau duoc hien tang Với thông điệp “Một giọt máu - triệu tấm lòng", Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM cũng kêu gọi tất cả cán bộ, nhân viên, giáo viên và học viên cùng tham gia ngày hội. D.Trang


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your AccountHCM và

121 đơn

rỉ rả

văn hóa

công đoàn

hội hiến máu

Phụ nữ TP

đơn vị máu

đơn vị

công đoàn

cụm thi

máu được hiến

hiến tặng Trong

ngày 8/8

100 công

tham gia

tình nguyện năm
cơ sở
hóa Phụ

tham gia ngày

Trong cơm mưa rỉ rả sáng ngày 8/8, tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP

các công

thuộc Hội

sáng ngày 8/8
được hiến tặng

Hội LHPN TP

Trong cơm

vị cụm thi

HCM và các

hiến máu

121 đơn vị máu được hiến tặng

tặng Điểm

TP HCM và

Trong cơm mưa

vị máu
đua tham
có gần
công đoàn cơ
TP HCM
gần 100

ngày hội hiến

rả sáng ngày
TP HCM

HCM có gần

máu được

các đơn vị
hiến máu tình

Tin Ngày

công đoàn viên

sở thuộc Hội

một giọt máu - triệu tấm lòng

thi đua tham

tại Nhà
đoàn cơ sở

có gần 100

mưa rỉ rả

hiến tặng

hội hiến
nguyện năm 2019

Phụ nữ

viên các

sáng ngày

đơn vị

cơ sở thuộc

máu tình nguyện
tình nguyện
hiến máu
đơn vị cụm

rả sáng

Nhà văn hóa

hóa Phụ nữ

TP HCM có

đoàn cơ

mưa rỉ
văn hóa Phụ
máu được

tặng Trong

hiến máu

đoàn viên các

sở thuộc
máu tình
tặng Trong cơm

LHPN TP HCM

vị máu

cứu người
cơm mưa rỉ

và các đơn

121 đơn vị

gần 100 công

121 đơn vị máu được hiến tặng - Điểm Tin Ngày

ngày hội

hiến tặng

8/8 tại

ngày 8/8 tại

một giọt máu - triệu tấm lòng
vị cụm

gia ngày

được hiến

các đơn
Hội LHPN
cứu người

nguyện năm

tại Nhà văn

và các

gia ngày hội

cơm mưa

nữ TP

vị máu được

HCM có gần 100 công đoàn viên các công đoàn cơ sở thuộc Hội LHPN TP

100 công đoàn

HCM có

cụm thi đua

rỉ rả sáng

đoàn viên

đơn vị

LHPN TP

đua tham gia

HCM và các đơn vị cụm thi đua tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019

Điểm Tin

viên các công

8/8 tại Nhà

các công đoàn

năm 2019

nữ TP HCM
Nhà văn
thi đua
121 đơn

được hiến

thuộc Hội LHPN

j
(0.03 giây)