Bài toán chuyển đổi đất của Bí thư Nguyễn Thiện Nhân

Bài toán chuyển đổi đất của Bí thư Nguyễn Thiện Nhân

513

(PLO)- "Nếu chuyển đổi 1/3 đất nông nghiệp để phát triển công nghiệp – dịch vụ thì sẽ tạo tiền đề về đất để GDP có thể tăng thêm 2,73 GDP thành phố (273% GDP thành phố" - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đưa ra giả định.

Sáng 28-5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi gặp gỡ với hơn 120 trí thức thành phố. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nhân nói muốn lắng nghe ý kiến các nhà khoa học về làm thế nào phát huy đội ngũ trí thức để phát triển TP.
Mong muốn được các nhà khoa học góp ý kiến cho sự phát triển của TP, ông Nhân đã nêu ra nhiều số liệu của nền kinh tế lớn nhất cả nước.
Ông Nhân cho rằng, TP.HCM là TP dịch vụ – công nghiệp song cơ cấu sử dụng đất bất hợp lý. Trong khi đất nông nghiệp nhiều nhưng chiếm tỷ trọng thấp hơn so với công nghiệp – dịch vụ. Cụ thể, năm 2015 diện tích đất nông nghiệp là 118.052 ha nhưng chỉ đem lại giá trị thực tế 6.494 tỷ đồng (tỷ trọng 0,89%), giá trị gia tăng/ha đất đạt 55 triệu đồng. Trong khi đất công nghiệp – dịch vụ chỉ có 14.264 ha nhưng đem lại giá trị thực tế 726.978 tỷ đồng (tỷ trọng 99,11%), giá trị gia tăng/ha đất đạt 50.966 triệu đồng.

Từ đó, ông đặt vấn đề có nên chuyển một phần đất nông nghiệp thành đất cho phát triển công nghiệp, dịch vụ. Ông giả định, nếu chuyển đổi 1/3 đất nông nghiệp để phát triển công nghiệp – dịch vụ thì sẽ tạo tiền đề về đất để GDP có thể tăng thêm 2,73 GDP thành phố (273% GDP thành phố).
Bài toán chuyển đổi đất của Bí thư Nguyễn Thiện Nhân - ảnh 1
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ trí thức sáng nay
Còn nếu chuyển đổi 1/3 diện tích đất nông nghiệp sang phát triển công nghiệp – dịch vụ thì thuế thu nhập tăng thêm từ sản xuất công nghiệp – dịch vụ ở phần đất này là 54,7% GDP thành phố, bằng 62 lần giá trị gia tăng của toàn bộ sản xuất nông nghiệp hiện nay.
Phân tích như thế, ông Nhân đưa ra bài toán lớn cho TP là phải phát huy tài nguyên đất bằng cách rà soát lại quy hoạch phát triển và quy hoạch sử dụng đất của TP, phải quy hoạch quỹ đất cho phát triển công nghiệp, dịch vụ tương xứng với tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế TP (99%) để thu hút đầu tư mạnh mẽ và phát huy tối đa nguồn lực con người của TP. Quy hoạch đất cho giao thông theo chuẩn mực quốc tế và quy hoạch đất cho cây xanh để tạo môi trường sống xanh, sạch cho 30 năm tới.
Đồng thời, cơ cấu lại sản phẩm nông nghiệp theo hướng hiệu quả kinh tế cao. Phát huy nguồn lực của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, DN tư nhân và DN Nhà nước như phải thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI mạnh mẽ hơn nữa, tăng tỷ trọng vốn FDI gấp 1,5 - 2 lần hiện nay; hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển vượt bậc; nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của DN Nhà nước.
Tại buổi gặp gỡ, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng đưa ra nhiều bài toán lớn khác như liên kết, hợp tác để phát triển; TP phải trở thành đô thị thông minh, nơi đáng sống, nơi đáng đến như xây dựng chính quyền thông minh, công dân thông minh, doanh nghiệp thông minh, dịch vụ thông minh nhằm giải quyết bốn giảm (ngập nước, ô nhiễm môi trường, kẹt xe, tội phạm)...
Ngay sau lời gợi mở của ông Nguyễn Thiện Nhân, các đại biểu bắt đầu đóng góp ý kiến sôi nổi.

TÁ LÂM

Chia sẻ


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountvề đất

Dịch vụ.
dịch vụ

Bài toán

triển công nghiệp

phát triển

73 GDP

để phát

tăng thêm 2

thư Nguyễn Thiện

thành phố"

đất của

đất để

tiền đề

đất của Bí

của Bí

TP HCM Nguyễn

thư Nguyễn
(PLO) "Nếu

(273% GDP thành

để GDP có
đổi 1/3 đất

để phát triển

Dịch vụ.
thì sẽ tạo
Bí thư Nguyễn

nghiệp để phát

HCM Nguyễn Thiện

Bí thư Thành ủy TP

GDP thành phố

của Bí

Nhân đưa

đưa ra
(PLO) "Nếu chuyển
vụ thì sẽ
Kinh tế

Thành ủy

Nguyễn Thiện
GDP có thể
"Nếu chuyển

Thiện Nhân

phố (273% GDP

thư Nguyễn

ra giả định

2 73 GDP

1/3 đất nông
thành phố
nghiệp – dịch

ra giả

Chuyển đổi đất

đổi đất

Nhân Điểm

tăng thêm

thêm 2

– dịch vụ

Nguyễn Thiện Nhân

thành phố (273%
để GDP

TP HCM

Nguyễn Thiện

(273% GDP

Chuyển đổi đất

giả định

dịch vụ thì

ủy TP HCM

thì sẽ
Bí thư TP.HCM
thư Thành ủy
Bí thư
GDP thành phố"
phố" Bí thư

Nguyễn Thiện

đổi 1/3

phố" Bí

nông nghiệp

đổi đất

đề về

73 GDP thành

triển công

Kinh tế Bí thư TP.HCM

Điểm Tin

toán chuyển đổi

chuyển đổi

(PLO)- "Nếu chuyển đổi 1/3 đất nông nghiệp để phát triển công nghiệp – dịch vụ thì sẽ tạo tiền đề về đất để GDP có thể tăng thêm 2,73 GDP thành phố (273% GDP thành phố"

đất nông

vụ thì

Nhân (PLO) "Nếu

nghiệp –

– dịch
Thiện Nhân

đất nông nghiệp

GDP thành
Thiện Nhân (PLO)

về đất để

Bài toán chuyển đổi đất của Bí thư Nguyễn Thiện Nhân - Điểm Tin Ngày

thư Thành

sẽ tạo tiền

có thể tăng

thêm 2 73

đất của

2 73

HCM Nguyễn

Tin Ngày

Thiện Nhân

Bài toán chuyển đổi đất của Bí thư Nguyễn Thiện Nhân

đổi đất của

đất để GDP

Bí thư
Nguyễn Thiện Nhân

có thể

đề về đất

toán chuyển

đưa ra giả

của Bí thư

phố (273%

tiền đề về

HCM Nguyễn Thiện Nhân đưa ra giả định

Bài toán chuyển

thể tăng

phát triển công

Nhân đưa ra

Nguyễn Thiện Nhân

chuyển đổi đất
Nhân (PLO)

sẽ tạo

tạo tiền

thể tăng thêm

thành phố" Bí

chuyển đổi

Thiện Nhân đưa
toán chuyển

công nghiệp

chuyển đổi 1/3

GDP có

Bí thư

tạo tiền đề

GDP thành

nông nghiệp để

1/3 đất

Bài toán

Thành ủy TP

nghiệp để
Nguyễn Thiện Nhân
"Nếu chuyển đổi
công nghiệp –
Bí thư Thành

ủy TP

chuyển đổi

j
(0.13 giây)