Giá gas giảm nhẹ

109

 Ngày 30-7,  một số công ty gas tại TP.HCM Saigon Petro, Anpha Petro, Pacific Petro gas… thông báo giá gas bán lẻ áp dụng  từ ngày 1-8 sẽ giảm 4.500 đồng/bình 12kg so với đầu tháng 7-2016.

Theo đó, giá gas bán lẻ của Saigon petro ở mức 253.500 đồng/bình, các hãng gas Pacific, City petro giá bán không vượt quá 261.5000 đồng/bình…

Như vậy, giá gas liên tiếp giảm trong hai tháng gần đây với tổng mức giảm gần 20.000 đồng do điều chỉnh giảm của giá gas thế giới.

Trong đợt này, giá gas thế giới nhập khẩu trong tháng 8 giảm 15 USD/tấn xuống còn 287,5 USD/tấn.

L.SƠN


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountcông ty

 Ngày 30-7,  một số công ty gas tại TP

ngày 1

gas giảm

nhẹ  Ngày

số công

so với

Giá gas giảm nhẹ - Điểm Tin Ngày

tại TP
gas tại TP
giá gas

gas bán lẻ

Petro gas… thông
đầu tháng 7

Anpha Petro

với đầu tháng
giá gas tăng

Điểm Tin

500 đồng/bình
nhẹ  Ngày 30

12kg so

gas bán

ty gas

Giá gas giảm nhẹ

dụng  từ ngày
thông báo giá

giảm 4

bán lẻ áp

30 7  một

HCM Saigon Petro

gas… thông báo

từ ngày 1

7  một

12kg so với
Anpha Petro
1 8 sẽ
giá gas bán lẻ

Petro Anpha Petro

Giá gas giảm

báo giá
7 2016
giá gas bán
Saigon Petro

500 đồng/bình 12kg so với đầu tháng 7-2016

giá gas tăng

đồng/bình 12kg

tại TP HCM

báo giá gas

Petro gas…
lẻ áp

đầu tháng

giá gas bán lẻ

8 sẽ

lẻ áp dụng 

dụng  từ

Petro Anpha

Tin Ngày
Pacific Petro gas…
áp dụng 
 một số công

30 7

Giá gas

Pacific Petro

giảm nhẹ  Ngày

nhẹ Điểm
so với đầu

TP HCM

thông báo

4 500

Anpha Petro Pacific

Anpha Petro
từ ngày
giảm nhẹ

gas giảm

TP HCM Saigon

7  một số

 Ngày 30

giảm 4 500

sẽ giảm 4

số công ty

Petro Pacific Petro

HCM Saigon Petro, Anpha Petro, Pacific Petro gas… thông báo giá gas bán lẻ áp dụng  từ ngày 1-8 sẽ giảm 4

giảm nhẹ
Saigon Petro
Petro Pacific
ngày 1 8

Saigon Petro Anpha

 một số
gas tại
đồng/bình 12kg so

sẽ giảm

gas… thông
8 sẽ giảm

tháng 7 2016

với đầu

 Ngày 30 7

ty gas tại
Saigon Petro

gas giảm nhẹ

Giá gas

4 500 đồng/bình

áp dụng  từ

công ty gas

bán lẻ
500 đồng/bình 12kg
tháng 7

HCM Saigon

1 8

j
(1.31 giây)