Dự án Tam Đảo II như nhát dao chí mạng vào 'Mẹ rừng'

Dự án Tam Đảo II như nhát dao chí mạng vào 'Mẹ rừng'

26-10-2019 00:00
391

Cho máy xúc, máy ủi vào san lấp ở phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, khác gì đâm một nhát dao chí mạng vào hệ sinh thái, vào cơ thể “Mẹ rừng” ở đó?

Dù muộn, cũng xin dừng lại!

Dù muộn, cũng xin dừng lại!

26-10-2019 00:00
393

Trong bài này, chúng tôi xin mở rộng ra về quy mô, số lượng của các dự án thuộc nhiều chủ đầu tư khác nhau, đang tấn công rừng Quốc gia Tam Đảo như thế nào.


Create AccountLog In Your Accountma trận

điểm tin
dục thể

tra độc quyền

Ngục Tự
tin mới nhất

chiếm lĩnh

xã hội
và ma

tức Việt Nam

tìm kiếm

gồm kinh

thế giới
xem báo

Group Địa

công nghệ
chính trị
trị xã

Địa Ngục Tự

lĩnh rừng

tế chính

hội thế giới

chiếm lĩnh

Nam gồm

tin ngày
trận chiếm lĩnh
thể thao

dục thể thao

văn hóa

Sun Group Địa

thể thao văn

tin nhanh thế giới
Địa Ngục

giải trí công

hóa giải trí
xem tin
Việt Nam
giáo dục thể
đọc tin
tức Việt
giới giáo dục

Tin Ngày

tin trong ngày kinh tế

và ma trận

Điểm tin ngày
Điều tra
đọc tin báo chí
Group Địa Ngục

Tin Điểm

tin nhanh

quyền Sun Group

hợp tin tức
Điểm Tin
văn hóa giải
tin tức đọc báo

Điều tra độc quyền Sun Group Địa Ngục Tự và ma trận chiếm lĩnh rừng quốc gia Tam Đảo - Điểm Tin - Điểm Tin Ngày

quốc gia

kinh tế

quốc gia
kinh tế
thế giới giáo
Tin Điểm tin

kinh tế chính

Tam Đảo

tin ngày Tổng

trí công

hội thế

lĩnh rừng quốc

chính trị
Điểm Tin Điểm
Điểm Tin
công nghệ

giải trí

Điều tra độc quyền Sun Group Địa Ngục Tự và ma trận chiếm lĩnh rừng quốc gia Tam Đảo, Điểm Tin, Điểm tin ngày

Tin Điểm
Tổng hợp tin
trí công nghệ
trận chiếm
Tam Đảo
xã hội thế
Điều tra độc quyền Sun Group Địa Ngục Tự và ma trận chiếm lĩnh rừng quốc gia Tam Đảo

và ma

giáo dục thế giới
Địa Ngục
giáo dục

giáo dục

chiếm lĩnh rừng
Điểm Tin
trị xã hội
Điều tra
ngày Tổng

lĩnh rừng

độc quyền

thể thao

giới giáo

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

xã hội
tin tức

tin tức Việt

ma trận

Group Địa
quốc gia Tam
chính trị xã

Tự và ma

trận chiếm

độc quyền Sun

Ngục Tự

gồm kinh tế
Tự và

rừng quốc

quyền Sun

Tam Đảo Điểm
Điều tra độc quyền Sun Group Địa Ngục Tự và ma trận chiếm lĩnh rừng quốc gia Tam Đảo

gia Tam Đảo

hợp tin
báo điện tử
Việt Nam gồm

Ngục Tự và

Sun Group

rừng quốc gia

tra độc

xã hội đọc báo

tra độc

gia Tam

Tổng hợp

công nghệ
Tự và
báo điện tử
rừng quốc

Điểm tin

xem báo tìm kiếm
gia Tam
Đảo Điểm Tin
tin trong ngày

ma trận chiếm

tế chính trị

điểm tin
Điểm Tin
giải trí

Đảo Điểm

tin tức

Nam gồm kinh

chính trị

thao văn hóa

văn hóa
Đảo Điểm
thể thao
Điều tra độc
độc quyền

quyền Sun

ngày Tổng hợp

Điểm Tin
tin mới nhất giải trí
thao văn
xem tin báo chí

văn hóa

hóa giải

Sun Group
j
(0.02 giây)