Dự án Tam Đảo II như nhát dao chí mạng vào 'Mẹ rừng'

Dự án Tam Đảo II như nhát dao chí mạng vào 'Mẹ rừng'

26-10-2019 00:00
725

Cho máy xúc, máy ủi vào san lấp ở phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, khác gì đâm một nhát dao chí mạng vào hệ sinh thái, vào cơ thể “Mẹ rừng” ở đó?

Dù muộn, cũng xin dừng lại!

Dù muộn, cũng xin dừng lại!

26-10-2019 00:00
757

Trong bài này, chúng tôi xin mở rộng ra về quy mô, số lượng của các dự án thuộc nhiều chủ đầu tư khác nhau, đang tấn công rừng Quốc gia Tam Đảo như thế nào.


Create AccountLog In Your Accounttrí công nghệ

Ngục Tự

văn hóa

Đảo Điểm

trị xã hội

hợp tin tức

Sun Group Địa

Tự và

Group Địa

giới giáo

Địa Ngục Tự
tra độc
Điều tra độc quyền Sun Group Địa Ngục Tự và ma trận chiếm lĩnh rừng quốc gia Tam Đảo Điều tra độc quyền Sun Group Địa Ngục Tự và ma trận chiếm lĩnh rừng quốc gia Tam Đảo
Điểm Tin
Việt Nam
văn hóa giải
thế giới giáo

giới giáo dục

trí công
tin trong ngày

tin ngày Tổng

Đảo Điểm Tin

quyền Sun Group
quyền Sun
giải trí
xem tin
tế chính trị
trận chiếm lĩnh
hội thế giới

tức Việt

Điểm Tin xã hội

Địa Ngục

thể thao điểm tin

tin tức Việt

đọc tin
tế chính
Tự và ma
tin tức công nghệ

Tin Điểm

Tổng hợp

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

gia Tam

tìm kiếm

xã hội

Tổng hợp tin

rừng quốc

ngày Tổng hợp

Điểm Tin
giáo dục thể
thế giới

Tự và

điểm tin
Group Địa Ngục

Ngục Tự và

tin trong ngày

gia Tam Đảo

thế giới

Nam gồm kinh

Group Địa

chính trị xã
đọc báo

thể thao

xã hội thế

giáo dục

tức Việt Nam

Điều tra độc quyền Sun Group Địa Ngục Tự và ma trận chiếm lĩnh rừng quốc gia Tam Đảo - Điểm Tin - Điểm Tin Ngày

báo điện tử tin nhanh
Tam Đảo

Ngục Tự

đọc tin

Nam gồm

tin mới nhất

độc quyền Sun

thao văn

báo chí
và ma trận

độc quyền

Đảo Điểm

và ma

Tin Điểm

giải trí
quyền Sun

dục thể thao

ngày Tổng

chiếm lĩnh

Điểm Tin

kinh tế
giải trí công
chính trị
tin tức
Điểm tin ngày

văn hóa

ma trận chiếm

Điều tra
Tam Đảo Điểm
đọc báo xem báo

lĩnh rừng

văn hóa
hội thế

Tam Đảo

giáo dục thể thao
chính trị
xem tin
chiếm lĩnh

Điều tra độc quyền Sun Group Địa Ngục Tự và ma trận chiếm lĩnh rừng quốc gia Tam Đảo, Điểm Tin, Điểm tin ngày

tin nhanh

trị xã

báo điện tử giải trí
gia Tam
kinh tế chính
Điều tra
độc quyền
xem báo chính trị

hóa giải trí

Sun Group

tra độc

chiếm lĩnh rừng
Điểm Tin tìm kiếm

kinh tế

rừng quốc

hóa giải

công nghệ

lĩnh rừng

Tin Ngày

tin mới nhất

Điểm tin

rừng quốc gia
tin ngày
tin tức
Điều tra độc

thế giới

thao văn hóa

Tin Điểm tin
ma trận

hợp tin

dục thể

lĩnh rừng quốc
quốc gia

thể thao văn

xã hội

ma trận

Địa Ngục
và ma
kinh tế

trận chiếm

giáo dục

trận chiếm

Việt Nam gồm

quốc gia
công nghệ
Sun Group

gồm kinh

Điểm Tin Điểm

báo chí

quốc gia Tam

gồm kinh tế
tra độc quyền
j
(0.01 giây)