Làm sao lấy đồng thời bằng báo chí và luật trong 4 năm?

Làm sao lấy đồng thời bằng báo chí và luật trong 4 năm?

10-03-2018 18:08
5

Hãy học giỏi để đăng ký song ngành, đó là câu trả lời của PGS.TS Hoàng Anh Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.


Create AccountLog In Your Accounttrí công nghệ

trị xã hội

tin ngày Tổng

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

giới giáo

chọn ngành Tuổi

gồm kinh

Điểm tin ngày
điểm tin xem báo

văn hóa

xem tin tin nhanh
Trẻ Điểm
xem tin
tức Việt Nam

tế chính trị

chính trị

ngày Tổng

giáo dục thể

ngành Tuổi
hợp tin

trí công

hợp tin tức

báo điện tử tin mới nhất
giải trí công

tin ngày

tìm kiếm
hóa giải trí

xã hội

ngành Tuổi Trẻ
tin nhanh
văn hóa giải
giới giáo dục

Xét tuyển

Tuổi Trẻ thế giới

trị xã

chính trị văn hóa

Trẻ Điểm

điểm tin
công nghệ
tin mới nhất
Trẻ Điểm tin

Xét tuyển chọn

đọc báo

Nam gồm

thể thao
hội thế giới
giải trí

ngày Tổng hợp

thao văn hóa

ngành Tuổi

giáo dục công nghệ

Xét tuyển chọn ngành - Tuổi Trẻ - Điểm Tin Ngày

giải trí

Nam gồm kinh

giải trí
báo điện tử xã hội

Điểm Tin

công nghệ

tuyển chọn

giáo dục

chính trị xã

chọn ngành

hóa giải

Tổng hợp tin

báo chí tin trong ngày

tuyển chọn

Xét tuyển

tuyển chọn ngành

tin tức

Tuổi Trẻ
đọc tin

chọn ngành

kinh tế chính

thao văn

kinh tế

Việt Nam gồm

hội thế

tìm kiếm

Xét tuyển chọn ngành, Tuổi Trẻ, Điểm tin ngày

Xét tuyển chọn ngành giáo dục
thể thao văn
Tuổi Trẻ đọc báo kinh tế xem báo

gồm kinh tế

thế giới
văn hóa xã hội
Điểm tin
dục thể
Tổng hợp
dục thể thao
tin tức báo chí tin tức kinh tế thể thao
Việt Nam
Tuổi Trẻ Điểm

tin tức Việt

đọc tin

Tuổi Trẻ

Tin Ngày
tức Việt
Xét tuyển chọn ngành tin trong ngày thế giới
tế chính

thế giới giáo

thể thao
xã hội thế
chính trịj
(0.01 giây)