Làm sao lấy đồng thời bằng báo chí và luật trong 4 năm?

Làm sao lấy đồng thời bằng báo chí và luật trong 4 năm?

10-03-2018 18:08
5

Hãy học giỏi để đăng ký song ngành, đó là câu trả lời của PGS.TS Hoàng Anh Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.


Create AccountLog In Your AccountXét tuyển chọn ngành
ngành Tuổi
xem tin

tuyển chọn

ngày Tổng hợp

thể thao
Trẻ Điểm

Trẻ Điểm

kinh tế xem báo tin tức thế giới

thế giới

Xét tuyển
dục thể thao

tin ngày

tin nhanh

kinh tế chính

giới giáo

chính trị xã

xã hội thế

Việt Nam gồm

tức Việt

gồm kinh tế

Việt Nam

Tuổi Trẻ
Tin Ngày
xã hội
trị xã

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

tuyển chọn ngành

đọc tin giải trí giáo dục tin mới nhất điểm tin

hội thế

Nam gồm

xã hội
ngành Tuổi Trẻ
Tổng hợp
văn hóa Tuổi Trẻ

công nghệ

thế giới
tin ngày Tổng
báo chí

ngành Tuổi

Nam gồm kinh

thể thao văn

điểm tin

hợp tin

Xét tuyển chọn

tin tức

thao văn hóa
kinh tế
Trẻ Điểm tin
Điểm tin
kinh tế
hợp tin tức

Tuổi Trẻ

hóa giải

trị xã hội

xem báo

Điểm Tin

tìm kiếm
chọn ngành
công nghệ
tuyển chọn
tin nhanh tin trong ngày

giáo dục

tế chính
giải trí báo điện tử
dục thể

văn hóa

tức Việt Nam

tin tức Việt

thể thao

thể thao

Xét tuyển chọn ngành, Tuổi Trẻ, Điểm tin ngày

hội thế giới
tin mới nhất xã hội đọc báo
tế chính trị
đọc báo chính trị tin trong ngày báo điện tử công nghệ
chọn ngành Tuổi
chính trị

văn hóa giải

trí công

văn hóa

thao văn

Tuổi Trẻ Điểm
giáo dục thể

giải trí

hóa giải trí
tìm kiếm giáo dục tin tức

gồm kinh

đọc tin báo chí
chính trị
Xét tuyển chọn ngành xem tin

Xét tuyển

Tổng hợp tin

Điểm tin ngày

giải trí công

thế giới giáo
ngày Tổng

giới giáo dục

chọn ngành

Xét tuyển chọn ngành - Tuổi Trẻ - Điểm Tin Ngày

trí công nghệ

Tuổi Trẻ

j
(0.01 giây)