Trường ĐH Cần Thơ: tuyển thẳng học sinh giỏi trường chuyên

Trường ĐH Cần Thơ: tuyển thẳng học sinh giỏi trường chuyên

22-04-2017 16:43
37

 Ngày 22-4, Trường ĐH Cần Thơ vừa công bố quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào trường năm 2017.


Create AccountLog In Your AccountTin bài trực tuyến từ hiện trường, sự kiện đang được phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận

kinh tế

giới giáo dục

thể thao

thao văn hóa

Trẻ Điểm

TUỔI TRẺ

chính trị

giáo dục thể
Tuổi Trẻ điểm tin

gồm kinh tế

, Tuổi Trẻ, Điểm tin ngày

tuyến từ

xã hội

TUỔI TRẺ

tuyến từ

trí công
TUỔI TRẺ ONLINE - Tin bài trực tuyến từ hiện trường
đang được

tin tức

văn hóa giải

trí công nghệ

kinh tế xem tin
giáo dục
kinh tế

trường sự

giải trí

dục thể thao

ghi nhận
viên Tuổi

được phóng

giới giáo

hội thế giới

kiện đang

TUỔI TRẺ ONLINE

Nam gồm kinh
hiện trường
báo điện tử
Tuổi Trẻ Điểm

bài trực tuyến

báo chí giáo dục
Tuổi Trẻ ghi
Trẻ ghi

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

đang được

ngày Tổng hợp

Tuổi Trẻ

phóng viên

sự kiện đang
từ hiện

sự kiện

từ hiện

Nam gồm

công nghệ

TUỔI TRẺ ONLINE - Tin bài trực tuyến từ hiện trường, sự kiện đang được phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận. - Tuổi Trẻ - Điểm Tin Ngày

phóng viên

tin ngày Tổng
TRẺ ONLINE
kiện đang được

nhận Tuổi

giải trí
từ hiện trường
giáo dục

Việt Nam

văn hóa xem báo thế giới
Điểm tin
tin tức
hiện trường

Tuổi Trẻ

đọc tin xem tin
giải trí công
viên Tuổi Trẻ
TUỔI TRẺ ONLINE

ONLINE Tin

hội thế

công nghệ

chính trị xã

trường sự kiện

sự kiện đang được phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận.

thể thao văn

bài trực
điểm tin

viên Tuổi

tế chính trị
trị xã
thế giới

trường sự

Tuổi Trẻ

đọc tin xã hội

tin tức Việt

sự kiện
Tin bài trực
tìm kiếm
nhận Tuổi Trẻ

TRẺ ONLINE

Tổng hợp

đọc báo
hiện trường sự
văn hóa

hợp tin tức

chính trị

thế giới giáo

tin nhanh xem báo

Điểm Tin

hóa giải trí

nhận Tuổi

Trẻ ghi

Tin bài
trực tuyến từ
văn hóa
Điểm tin ngày
phóng viên Tuổi
được phóng

Tin Ngày

thế giới
tin ngày

đang được phóng

TUỔI TRẺ ONLINE - Tin bài trực tuyến từ hiện trường

xã hội thế

tin nhanh tin mới nhất
Trẻ Điểm tin
giải trí

tức Việt

Tin bài

sự kiện đang được phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận.
hóa giải

Trẻ Điểm

Tuổi Trẻ báo chí
ghi nhận Tuổi

thao văn

tế chính

tin tức
ONLINE Tin

hợp tin

Tổng hợp tin
kiện đang
trực tuyến
tin trong ngày tin mới nhất
được phóng viên
tìm kiếm
kinh tế chính

công nghệ

ngày Tổng

ONLINE Tin bài

ghi nhận

trực tuyến

Tuổi Trẻ

Trẻ ghi nhận
báo điện tử

tuyến từ hiện

đọc báo xã hội chính trị thể thao thể thao
trị xã hội

dục thể

tức Việt Nam

gồm kinh
TRẺ ONLINE Tin
bài trực

Việt Nam gồm

tin trong ngàyj
(0.02 giây)