Trường ĐH Cần Thơ: tuyển thẳng học sinh giỏi trường chuyên

Trường ĐH Cần Thơ: tuyển thẳng học sinh giỏi trường chuyên

22-04-2017 16:43
38

 Ngày 22-4, Trường ĐH Cần Thơ vừa công bố quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào trường năm 2017.


Create AccountLog In Your Accountvăn hóa
kinh tế

từ hiện trường

thể thao
xã hội thế
giải trí
ghi nhận
tìm kiếm Tuổi Trẻ

tuyến từ

ONLINE Tin
thế giới
Tuổi Trẻ
chính trị tin mới nhất

xã hội

tuyến từ

Điểm tin

giải trí công

trị xã

dục thể

tin mới nhất

ONLINE Tin bài

thể thao văn

Tuổi Trẻ Điểm

phóng viên

Tin bài trực tuyến từ hiện trường, sự kiện đang được phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận

Tuổi Trẻ
thế giới
hợp tin tức
thao văn hóa

viên Tuổi

viên Tuổi
Việt Nam
tin trong ngày

Trẻ Điểm

hiện trường
Tin bài trực
hóa giải

TRẺ ONLINE Tin

thế giới

được phóng viên

được phóng

tin tức
đang được
ghi nhận Tuổi

thế giới giáo

TUỔI TRẺ ONLINE
gồm kinh

Tuổi Trẻ

hợp tin

phóng viên
giáo dục thể

TRẺ ONLINE

nhận Tuổi

Trẻ ghi nhận

hội thế

tức Việt

tin tức Việt

hội thế giới

Tin bài

trị xã hội

sự kiện
bài trực tuyến
điểm tin

kiện đang được

Điểm tin ngày

xem báo
trực tuyến

giải trí

nhận Tuổi

Trẻ ghi

tế chính
báo điện tử giáo dục

từ hiện

giới giáo dục

tìm kiếm
từ hiện
thể thao

kinh tế

trường sự

bài trực

sự kiện

ghi nhận

trường sự

chính trị xã

TUỔI TRẺ ONLINE - Tin bài trực tuyến từ hiện trường, sự kiện đang được phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận. - Tuổi Trẻ - Điểm Tin Ngày

tức Việt Nam

trường sự kiện
Tin Ngày

tin tức

giải trí
Trẻ ghi

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

thao văn
văn hóa đọc tin

TUỔI TRẺ ONLINE

sự kiện đang được phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận.

Tin bài

giáo dục

kiện đang

thể thao

, Tuổi Trẻ, Điểm tin ngày

tin trong ngày

trí công

TUỔI TRẺ

tin ngày

tế chính trị

TUỔI TRẺ ONLINE - Tin bài trực tuyến từ hiện trường
ONLINE Tin

văn hóa giải

gồm kinh tế
công nghệ

chính trị

giới giáo

xã hội

trực tuyến từ

TUỔI TRẺ

kinh tế chính

xã hội
giáo dục
hiện trường
điểm tin công nghệ sự kiện đang được phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận. xem tin đọc tin
Trẻ Điểm tin
kinh tế
tuyến từ hiện
TRẺ ONLINE
báo chí công nghệ báo chí
Việt Nam gồm
Nam gồm
đang được
Điểm Tin
Tuổi Trẻ ghi
xem báo đọc báo

bài trực

báo điện tử
hóa giải trí

trí công nghệ

Tuổi Trẻ

đọc báo

viên Tuổi Trẻ

văn hóa
phóng viên Tuổi
ngày Tổng
TUỔI TRẺ ONLINE - Tin bài trực tuyến từ hiện trường
sự kiện đang

trực tuyến

dục thể thao

xem tin tin nhanh

Tổng hợp

hiện trường sự

tin nhanh

Nam gồm kinh

kiện đang

được phóng

đang được phóng
chính trị

nhận Tuổi Trẻ

Tuổi Trẻ
Trẻ Điểm
tin ngày Tổng
Tổng hợp tin
ngày Tổng hợp
tin tứcj
(0.02 giây)