Ra mắt TV QLED 2108 tại Việt Nam: nâng tầm trải nghiệm nghe nhìn

Ra mắt TV QLED 2108 tại Việt Nam: nâng tầm trải nghiệm nghe nhìn

10-05-2018 04:07
6

Ngày 9-5, tại TP.HCM Công ty điện tử Samsung Vina đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam thế hệ TV QLED 2018 với các chức năng thông minh hơn và thiết kế độc đáo, tinh tế.

Đầu tư nước ngoài của Viettel đạt doanh thu hơn 38.000 tỉ đồng

Đầu tư nước ngoài của Viettel đạt doanh thu hơn 38.000 tỉ đồng

03-05-2018 00:00
3

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội cho biết doanh thu năm 2017 từ đầu tư nước ngoài của Viettel đạt hơn 38.000 tỷ đồng (gần 1,7 tỷ USD) tăng hơn 38% so với năm 2016, gấp hơn 9 mức tăng trưởng bình quân của ngành viễn thông toàn cầu.


Create AccountLog In Your Accountgiới giáo dục

giáo dục

hợp tin tức

trí công

đọc tin

văn hóa giải

xã hội
Tổng hợp
điểm tin
chính trị xã

Tuổi Trẻ Điểm

Thị trường

hội thế

trường Tuổi Trẻ
Việt Nam

Trẻ Điểm

ngày Tổng hợp

báo chí tìm kiếm đọc báo

Trẻ Điểm

thao văn hóa

công nghệ

giới giáo

tế chính

đọc báo

thể thao văn

dục thể thao

tin trong ngày

trị xã hội

điểm tin chính trị
Thị trường

Nam gồm

giải trí

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

thể thao

văn hóa

văn hóa giải trí

tức Việt Nam

hợp tin

Thị trường Tuổi

tin nhanh

xã hội thế

báo điện tử
tin tức Việt
tin trong ngày
dục thể
xem tin kinh tế
tế chính trị
kinh tế
đọc tin
Điểm tin ngày
Việt Nam gồm
công nghệ

ngày Tổng

thế giới xem báo
trị xã

Tuổi Trẻ

Thị trường

Thị trường, Tuổi Trẻ, Điểm tin ngày

thể thao

Tin Ngày

kinh tế chính
giáo dục Tuổi Trẻ xã hội
trí công nghệ

thao văn

Điểm Tin

tin tức
Điểm tin
xã hội
giải trí công

Thị trường - Tuổi Trẻ - Điểm Tin Ngày

công nghệ tin mới nhất
tin ngày Tổng
văn hóa
tin ngày

Trẻ Điểm tin

thế giới giáo

chính trị báo điện tử
hóa giải trí
tin tức

trường Tuổi

Thị trường

hóa giải

giáo dục thể

kinh tế
tức Việt

thế giới

xem báo giải trí tìm kiếm tin mới nhất báo chí

hội thế giới

giáo dục

trường Tuổi

Nam gồm kinh

thể thao
gồm kinh
chính trị
Tổng hợp tin
xem tin

gồm kinh tế

Tuổi Trẻ

tin tức

Tuổi Trẻ tin nhanh thế giớij
(0.01 giây)