Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố dập tắt đảo chính, bắt 2.839 người

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố dập tắt đảo chính, bắt 2.839 người

16-07-2016 06:37
201

Đến 18g20 ngày 16-7 (giờ VN), cuộc đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ khiến ít nhất 265 người chết, 1.440 người bị thương. Số người tham gia đảo chính bị bắt giữ đã lên đến 2.839 người.


Create AccountLog In Your Accountxã hội

giới Tuổi

tin tức

tế chính trị

kinh tế chính
chính trị
ngày Tổng hợp
tin ngày
thể thao

trị xã

Tổng hợp tin

tin tức

điểm tin thế giới

tức Việt

đọc báo đọc tin tìm kiếm tin nhanh đọc báo báo điện tử
hội thế
giải trí
hóa giải trí

giới giáo dục

Việt Nam gồm

kinh tế

kinh tế tin nhanh tin mới nhất

giới Tuổi

Việt Nam

nóng Thế
thế giới

Thế giới

ngày Tổng

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

Điểm tin ngày

giáo dục
công nghệ

xã hội thế

Tuổi Trẻ Điểm

giáo dục
xem báo

giới giáo

Tuổi Trẻ
văn hóa

Tổng hợp

thao văn
tin trong ngày báo chí

Điểm nóng

nóng Thế giới
Tuổi Trẻ chính trị

hợp tin tức

kinh tế tin trong ngày xem tin

thao văn hóa

trí công

Thế giới

trị xã hội

thể thao
gồm kinh tế

thế giới giáo

đọc tin điểm tin

nóng Thế

văn hóa giải
Tuổi Trẻ
báo chí xã hội Thế giới Điểm nóng
Nam gồm
thể thao
giải trí

thể thao văn

Nam gồm kinh

dục thể

xã hội

gồm kinh

giải trí công
công nghệ

Trẻ Điểm

tin mới nhất công nghệ giáo dục xem tin

Điểm tin

tìm kiếm văn hóa thế giới

Điểm nóng

trí công nghệ

tế chính

chính trị

Điểm nóng, Thế giới, Tuổi Trẻ, Điểm tin ngày

tin ngày Tổng

Điểm nóng - Thế giới - Tuổi Trẻ - Điểm Tin Ngày

tin tức Việt

giáo dục thể

báo điện tử văn hóa
Trẻ Điểm tin

giới Tuổi Trẻ

tin tức

Điểm Tin

tức Việt Nam

Điểm nóng Thế

chính trị xã
dục thể thao
Tuổi Trẻ

Tin Ngày

hợp tin

hóa giải

Thế giới

Thế giới Tuổi

xem báo Điểm nóng
Trẻ Điểm
giải trí

hội thế giới

j
(0.07 giây)