Khám phá bí ẩn não phải để 'mỗi đứa trẻ là một thiên tài'

Khám phá bí ẩn não phải để 'mỗi đứa trẻ là một thiên tài'

15-05-2018 21:15
3

Cuốn sách 'Bí ẩn của não phải - Mỗi đứa trẻ là một thiên tài!' của giáo sư Makoto Shichida thực sự là một công bố đầy bất ngờ, lôi cuốn về những khả năng của não phải ở trẻ em.


Create AccountLog In Your AccountĐiểm Tin

Điểm tin

Tuổi Trẻ Điểm
Bé Tuổi

Nam gồm kinh

báo điện tử

giải trí

thế giới
Tổng hợp tin
tin trong ngày giáo dục tìm kiếm

Nam gồm

Mẹ & Bé
tin ngày Tổng
công nghệ
ngày Tổng

thao văn hóa

trị xã hội

Tuổi Trẻ
văn hóa

công nghệ

chính trị

tin nhanh

Trẻ Điểm tin

tin tức đọc báo xem báo

văn hóa giải

xã hội

hợp tin

Mẹ & Bé

xem báo

tin tức

tin trong ngày

Trẻ Điểm

hội thế

tin mới nhất đọc tin
Việt Nam gồm
báo chí đọc báo giải trí
Mẹ &
thế giới
trị xã
chính trị
thế giới giáo

thể thao văn

Mẹ & Bé, Tuổi Trẻ, Điểm tin ngày

gồm kinh
thế giới
giáo dục thể
báo điện tử

văn hóa

& Bé

& Bé Tuổi

Mẹ &

Bé Tuổi

điểm tin
xã hội
tin tức

xã hội thế

thao văn
hợp tin tức
trí công

tế chính trị

chính trị xã

ngày Tổng hợp

giới giáo dục
kinh tế

hóa giải

giải trí Tuổi Trẻ

kinh tế chính

trí công nghệ
thể thao

giáo dục

tức Việt

hóa giải trí

Việt Nam

dục thể

tế chính

Điểm tin ngày
kinh tế

tức Việt Nam

Tin Ngày

giải trí công
giáo dục
Trẻ Điểm
xã hội tin mới nhất xem tin
giới giáo
dục thể thao
chính trị kinh tế tìm kiếm tin nhanh
Tổng hợp

Mẹ & Bé - Tuổi Trẻ - Điểm Tin Ngày

Bé Tuổi Trẻ

báo chí công nghệ Tuổi Trẻ
thể thao
Mẹ & Bé thể thao

tin ngày

văn hóa
hội thế giới
xem tin
Tuổi Trẻ
đọc tin

tin tức Việt

gồm kinh tế
& Bé

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

điểm tinj
(0.03 giây)