Nhiều doanh nghiệp Nhật muốn đầu tư vào VN

Nhiều doanh nghiệp Nhật muốn đầu tư vào VN

12-07-2014 05:43
9

TT - Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) vừa ra thông báo cho biết nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản quan tâm đến đầu tư vào VN. 


Create AccountLog In Your Accountkinh tế
trí công nghệ

ngày Tổng hợp

công nghệ

đọc tin

Tổng hợp tin

chính trị báo chí

dục thể

tế chính trị

điểm tin
tư Tuổi

hội thế

đọc báo

thao văn

giải trí công

tế chính

thao văn hóa
trị xã hội
tin mới nhất

Việt Nam

giáo dục thể
văn hóa Tuổi Trẻ

tin tức

xem tin
tin ngày
tin trong ngày tìm kiếm
gồm kinh tế

Điểm tin

ngày Tổng

Tuổi Trẻ
thể thao

kinh tế

Tin Ngày

tin nhanh
trị xã

giáo dục

thế giới báo điện tử đọc tin

xã hội thế

công nghệ tin tức

Đầu tư

giáo dục xem tin văn hóa

kinh tế chính

điểm tin

Trẻ Điểm

Đầu tư

hội thế giới

giải trí thể thao
hóa giải
báo điện tử
giới giáo dục

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

Điểm tin ngày

thể thao văn

Việt Nam gồm

Điểm Tin
hợp tin
xã hội Đầu tư giải trí tin trong ngày tin mới nhất

Trẻ Điểm tin

Tuổi Trẻ Điểm

trí công

chính trị

giới giáo
công nghệ
hợp tin tức

thể thao

tức Việt Nam

thế giới

thế giới

giải trí
Tuổi Trẻ

hóa giải trí

văn hóa

thế giới giáo
Tuổi Trẻ

Nam gồm kinh

văn hóa giải

Đầu tư - Tuổi Trẻ - Điểm Tin Ngày

Nam gồm

chính trị xã

Đầu tư, Tuổi Trẻ, Điểm tin ngày

xem báo giáo dục

tư Tuổi Trẻ

kinh tế tìm kiếm

gồm kinh

tin tức Việt
chính trị

xã hội

xã hội đọc báo báo chí xem báo tin tức

tin ngày Tổng

Trẻ Điểm

tức Việt

Tổng hợp

dục thể thao

tư Tuổi

Đầu tư Tuổi

Đầu tư
tin nhanhj
(0.01 giây)