Đừng 'thừa giấy vẽ voi' nữa, VTV ơi!

Đừng 'thừa giấy vẽ voi' nữa, VTV ơi!

18-06-2018 21:33
8

Ban tổ chức cuộc thi 'World Cup trong mắt tôi' nhận được bài dự thi của bạn đọc Hoàng Long ở Thanh Xuân, Hà Nội xung quanh câu chuyện chương trình bình luận của VTV. Tuổi Trẻ Online đăng góc nhìn của bạn đọc này:


Create AccountLog In Your AccountTuổi Trẻ
Viết Tuổi

ngày Tổng

Cuộc Thi Viết xem báo

thao văn hóa

tin nhanh

hợp tin tức

chính trị công nghệ

ngày Tổng hợp

trí công nghệ

thế giới
giáo dục điểm tin

trị xã

tin trong ngày báo điện tử giáo dục
Viết Tuổi Trẻ

giới giáo dục

xã hội
trí công
giải trí
thể thao
thao văn
hội thế
xã hội

Nam gồm

tin tức xem báo

giới giáo

Thi Viết

tin tức đọc tin

gồm kinh tế

Trẻ Điểm

báo chí

Cuộc Thi Viết

Trẻ Điểm tin

Tuổi Trẻ Điểm

Tổng hợp

thể thao điểm tin
Cuộc Thi
xem tin

trị xã hội

giải trí văn hóa
Thi Viết
gồm kinh

thể thao văn

dục thể thao

Điểm Tin

tức Việt

Điểm tin

Thi Viết Tuổi
chính trị xã

giải trí công

văn hóa

công nghệ

tìm kiếm thể thao thế giới thế giới
Trẻ Điểm
Cuộc Thi Viết tin trong ngày

Tuổi Trẻ

tin tức Việt

tin tức

đọc báo Tuổi Trẻ

xã hội thế

xem tin

chính trị

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

chính trị báo điện tử

Việt Nam gồm

tin ngày

kinh tế

hợp tin

thế giới giáo

dục thể

tin nhanh
Nam gồm kinh
Tin Ngày
kinh tế
văn hóa giải

Cuộc Thi

hóa giải trí
giáo dục thể
tin mới nhất tin mới nhất
Việt Nam

Cuộc Thi Viết, Tuổi Trẻ, Điểm tin ngày

tế chính

hội thế giới

kinh tế chính

giải trí

Điểm tin ngày
tức Việt Nam

Cuộc Thi Viết - Tuổi Trẻ - Điểm Tin Ngày

đọc báo
văn hóa

Viết Tuổi

hóa giải

kinh tế xã hội
tin ngày Tổng
Tổng hợp tin
đọc tin

tế chính trị

Tuổi Trẻ

giáo dục

tìm kiếm báo chí công nghệj
(0.02 giây)