Khởi động 'Tầm nhìn xuyên thế kỷ' 2017

Khởi động 'Tầm nhìn xuyên thế kỷ' 2017

16-04-2017 10:55
48

Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần 9-2017 đã khởi động sáng nay 16-4.

Đợt 1 hội thi 'Tầm nhìn xuyên thế kỷ' 2017 bắt đầu

Đợt 1 hội thi 'Tầm nhìn xuyên thế kỷ' 2017 bắt đầu

16-04-2017 07:51
57

 Hôm nay (16-4), Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần 9-2017 chính thức bắt đầu. 


Create AccountLog In Your Accountkinh tế

giải trí công

đọc tin chính trị

gồm kinh tế

văn hóa
tìm kiếm
Tuổi Trẻ

thể thao văn

chính trị

Trẻ Điểm
tế chính
hóa giải
đọc báo
tin tức Việt
hóa giải trí
tin mới nhất thế giới
Cuộc thi

công nghệ

văn hóa giải

xuyên thế

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

giáo dục xã hội

giáo dục thể

Điểm Tin
kỷ Tuổi Trẻ

thi tầm

văn hóa

Trẻ Điểm tin

Tuổi Trẻ tin nhanh

nhìn xuyên

xem báo điểm tin giải trí

nhìn xuyên

Cuộc thi

Việt Nam gồm

giới giáo dục

chính trị tin mới nhất
thi tầm

Điểm tin ngày

giải trí

Nam gồm kinh

Nam gồm

báo chí Tuổi Trẻ xã hội tin trong ngày tin tức
ngày Tổng hợp
thể thao
Tin Ngày

trí công

thi tầm nhìn
Tuổi Trẻ Điểm
tin tức

trị xã

kinh tế chính

xem báo

tầm nhìn

văn hóa
giáo dục
đọc báo
Tổng hợp tin
xã hội
tìm kiếm

Cuộc thi tầm nhìn xuyên thế kỷ - Tuổi Trẻ - Điểm Tin Ngày

báo điện tử

hợp tin

hội thế
tầm nhìn

hội thế giới

Cuộc thi tầm nhìn xuyên thế kỷ xem tin
tầm nhìn xuyên
dục thể thao

thế giới giáo

điểm tin đọc tin báo điện tử thế giới công nghệ tin trong ngày
gồm kinh

ngày Tổng

thao văn hóa

thế kỷ Tuổi

Việt Nam

tức Việt Nam

Điểm tin

tin ngày Tổng

thao văn

công nghệ

xuyên thế kỷ

tin tức
Tổng hợp
tế chính trị
Cuộc thi tầm

Tuổi Trẻ

giới giáo

xuyên thế

tin ngày

kinh tế

thế giới

kinh tế

trí công nghệ

giải trí
xã hội thế
trị xã hội

hợp tin tức

Cuộc thi tầm nhìn xuyên thế kỷ, Tuổi Trẻ, Điểm tin ngày

giáo dục

thế kỷ

dục thể
báo chí xem tin
Trẻ Điểm

thể thao

Cuộc thi tầm nhìn xuyên thế kỷ
tức Việt
kỷ Tuổi

kỷ Tuổi

chính trị xã

thể thao tin nhanh

nhìn xuyên thế

thế kỷ

j
(1.11 giây)