Chung kết xếp hạng hội thi “Ánh sáng thời đại”

Chung kết xếp hạng hội thi “Ánh sáng thời đại”

13-05-2016 09:58
9

100 thí sinh có điểm cao nhất sau ba đợt thi trực tuyến cá nhân của bảng A sẽ dự thi chung kết từ 14g ngày 14-5 tại Thành đoàn TP.HCM. 

Hội thi "Ánh sáng thời đại" năm 2016 mở mạng thi thử

Hội thi "Ánh sáng thời đại" năm 2016 mở mạng thi thử

14-04-2016 15:00
5

Phần thi trực tuyến Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần 7-2016 được mở từ bây giờ đến 24g ngày 15-4 để thí sinh vào ôn thi.


Create AccountLog In Your Accountcông nghệ
thi Ánh sáng

thời đại

Ánh sáng

Ánh sáng
báo điện tử
tin tức Việt
tin nhanh

thể thao

Tuổi Trẻ

giới giáo

xem tin

tức Việt

đọc tin Cuộc thi Ánh sáng thời đại
thể thao văn
Cuộc thi
Tổng hợp

Cuộc thi Ánh sáng thời đại - Tuổi Trẻ - Điểm Tin Ngày

xã hội

đại Tuổi

giáo dục

sáng thời

Trẻ Điểm

trí công nghệ

Trẻ Điểm tin

tin ngày
chính trị
tin tức

Nam gồm

thao văn
Tuổi Trẻ báo điện tử xem báo đọc báo
trí công

giáo dục thể

Ánh sáng thời

gồm kinh tế

giải trí

tin ngày Tổng

tin mới nhất
thế giới giáo

thao văn hóa

gồm kinh

thời đại

chính trị đọc tin tin trong ngày
hợp tin tức
tin mới nhất tìm kiếm
ngày Tổng
văn hóa
trị xã
hóa giải
văn hóa
Nam gồm kinh
kinh tế

giải trí công

Tuổi Trẻ Điểm
tế chính trị
xem báo xem tin

Cuộc thi Ánh

thế giới

hóa giải trí

Tuổi Trẻ

Cuộc thi Ánh sáng thời đại, Tuổi Trẻ, Điểm tin ngày

Tin Ngày

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

văn hóa
sáng thời
giới giáo dục
xã hội
kinh tế
giáo dục
Việt Nam gồm
báo chí
công nghệ
Điểm tin
tin tức
báo chí thể thao điểm tin
chính trị xã

văn hóa giải

hội thế

Tuổi Trẻ

kinh tế chính

dục thể thao
chính trị
thế giới
công nghệ giải trí
ngày Tổng hợp

thời đại Tuổi

sáng thời đại
Điểm Tin
giải trí
đại Tuổi
thi Ánh
hợp tin
xã hội thế
đọc báo
xã hội
thể thao

Điểm tin ngày

kinh tế

thi Ánh

điểm tin tìm kiếm
hội thế giới

Cuộc thi

tin nhanh
tế chính
giáo dục

Trẻ Điểm

trị xã hội
Tổng hợp tin

dục thể

Cuộc thi Ánh sáng thời đại tin tức thế giới
đại Tuổi Trẻ

Việt Nam

tức Việt Nam

tin trong ngàyj
(0.04 giây)