Chung kết xếp hạng hội thi “Ánh sáng thời đại”

Chung kết xếp hạng hội thi “Ánh sáng thời đại”

13-05-2016 09:58
8

100 thí sinh có điểm cao nhất sau ba đợt thi trực tuyến cá nhân của bảng A sẽ dự thi chung kết từ 14g ngày 14-5 tại Thành đoàn TP.HCM. 

Hội thi "Ánh sáng thời đại" năm 2016 mở mạng thi thử

Hội thi "Ánh sáng thời đại" năm 2016 mở mạng thi thử

14-04-2016 15:00
3

Phần thi trực tuyến Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần 7-2016 được mở từ bây giờ đến 24g ngày 15-4 để thí sinh vào ôn thi.


Create AccountLog In Your Accountthi Ánh sáng
giải trí

hội thế giới

Tuổi Trẻ
thao văn

Điểm tin ngày

thể thao
thế giới
thi Ánh
tin trong ngày

trí công nghệ

giáo dục văn hóa điểm tin

Việt Nam gồm

gồm kinh tế
tin nhanh

Nam gồm

dục thể thao

tức Việt Nam

Tin Ngày

tin ngày Tổng
đại Tuổi
đọc báo
hợp tin tức

giáo dục

trị xã hội
gồm kinh
Cuộc thi Ánh sáng thời đại

giải trí

kinh tế

Điểm Tin

thể thao tin nhanh xem báo

Điểm tin

Cuộc thi

xem tin
văn hóa
Tổng hợp tin
xã hội

ngày Tổng hợp

xã hội thế
thế giới

văn hóa giải

xã hội

Cuộc thi Ánh sáng thời đại - Tuổi Trẻ - Điểm Tin Ngày

hội thế

kinh tế chính

Ánh sáng

tin tức
đọc tin

thao văn hóa

đọc tin xem báo

Tuổi Trẻ

chính trị Cuộc thi Ánh sáng thời đại

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

hóa giải trí

thế giới
Cuộc thi Ánh
chính trị
xem tin tin tức văn hóa đọc báo
đại Tuổi Trẻ
điểm tin tin mới nhất
Ánh sáng thời
công nghệ
hóa giải
tin mới nhất báo điện tử
thời đại Tuổi

hợp tin

kinh tế

Trẻ Điểm

Cuộc thi

Trẻ Điểm tin

sáng thời đại

sáng thời

công nghệ
giải trí công
dục thể

tức Việt

tìm kiếm giải trí
ngày Tổng
Nam gồm kinh
Tuổi Trẻ
tế chính

trị xã

giới giáo dục

tin tức Việt

Tuổi Trẻ Điểm

tế chính trị

thời đại

giới giáo
kinh tế

Tổng hợp

xã hội

tin trong ngày

thi Ánh

sáng thời

trí công

đại Tuổi

Cuộc thi Ánh sáng thời đại, Tuổi Trẻ, Điểm tin ngày

báo điện tử

Tuổi Trẻ

công nghệ

thể thao văn

chính trị xã

tin tức
Việt Nam
giáo dục thể
Ánh sáng
tìm kiếm chính trị báo chí
thể thao
thời đại
báo chí giáo dục

Trẻ Điểm

thế giới giáo
tin ngày
j
(0.01 giây)