Ô cửa

Ô cửa

26-03-2009 00:51
6

Người đàn bà ngồi thêu trong ô cửa, nắng vàng trải khắp đầu nhà cuối ngõ trên khu phố cổ của người Hoa ở thị trấn Phó Bảng, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Ngôi nhà xây bằng gạch xỉ, không phải trình tường theo kiến trúc truyền thống nhưng vẫn có ống hương treo bên cửa ra vào và treo giấy bản.


Create AccountLog In Your Accountgiới giáo

Tuổi Trẻ
Box ảnh
ngày Tổng
thể thao

Box ảnh

Nam gồm kinh

Box ảnh - Tuổi Trẻ - Điểm Tin Ngày

gồm kinh

giới giáo dục
tin ngày Tổng
Tuổi Trẻ
tế chính trị
tin trong ngày giáo dục

trị xã hội

thế giới
Việt Nam gồm
xã hội báo chí kinh tế

Tuổi Trẻ Điểm

Điểm tin ngày
Điểm Tin

Trẻ Điểm

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

tức Việt

hội thế

tin ngày

dục thể
báo chí đọc tin xem báo
gồm kinh tế
tin nhanh xem báo thể thao
công nghệ
hợp tin
tin tức Việt
tế chính
Box ảnh
Điểm tin
công nghệ

Tuổi Trẻ

chính trị

Box ảnh, Tuổi Trẻ, Điểm tin ngày

kinh tế chính
tin tức
chính trị xã
ảnh Tuổi
xem tin văn hóa thế giới
giáo dục

ảnh Tuổi Trẻ

thao văn

tin tức

trị xã

Việt Nam

ảnh Tuổi

giải trí công

tin mới nhất

Trẻ Điểm tin

văn hóa báo điện tử

Tổng hợp tin

giáo dục thể

Nam gồm
giải trí
trí công
đọc báo

hợp tin tức

thao văn hóa
đọc báo

ngày Tổng hợp

thể thao xã hội giải trí xem tin
xã hội
công nghệ đọc tin
tức Việt Nam

trí công nghệ

thể thao văn
chính trị
điểm tin

văn hóa giải

Tin Ngày
hội thế giới
giải trí

Box ảnh Tuổi

Trẻ Điểm

Box ảnh tin nhanh
kinh tế
tìm kiếm

hóa giải

thế giới giáo
giáo dục
hóa giải trí
tìm kiếm

Tuổi Trẻ

tin mới nhất
xã hội thế
Tổng hợp
thế giới
kinh tế điểm tin báo điện tử tin trong ngày chính trị

tin tức

văn hóa

dục thể thao

j
(0.01 giây)