Google cho phép tải công cụ dịch offline tích hợp trí tuệ nhân tạo

Google cho phép tải công cụ dịch offline tích hợp trí tuệ nhân tạo

262

Google Translate từ lâu đã khả dụng ngoại tuyến cho những người thường xuyên đi du lịch, ít có điều kiện kết nối nhưng tính năng này vẫn còn những hạn chế.

Theo Phone Arena, Google muốn thay đổi sự khó khăn và khô cứng của công cụ Translator bằng một phiên bản dịch ngoại tuyến tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và cho phép tải về máy di động cá nhân.

Phương thức hoạt động sử dụng công nghệ máy dịch tương tự với chương trình trực tuyến, khác ở chỗ dữ liệu sẽ được lưu trữ trên máy, chiếm khoảng 35 - 45 MB bộ nhớ trong của thiết bị.
Google cho biết kết quả dịch thuật sẽ tốt hơn trước bởi AI có thể xử lý cả một câu trong văn cảnh thay vì dịch từng từ rồi ghép thành câu. Nhờ vậy, nội dung dịch ra sẽ “xuôi tai”, tự nhiên hơn. Tuy nhiên, so với dịch trực tuyến có AI, tính năng dịch ngoại tuyến vẫn cần thời gian để cải thiện hơn, dù vẫn đủ để giúp người dùng nắm được thông tin.
Gói dịch ngoại tuyến tích hợp AI được cung cấp miễn phí cho cả Android và iOS với 59 ngôn ngữ khác nhau, trong đó có cả tiếng Việt.
Muộn nhất vào ngày 15.6 người dùng sẽ được cập nhật phiên bản mới này.


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accounttích hợp

dụng ngoại
đã khả
công cụ

dịch offline

xuyên đi

tạo Điểm

cụ dịch

có điều
nối nhưng
những người thường

phép tải

người thường xuyên

Google Translate từ lâu đã khả dụng ngoại tuyến cho những người thường xuyên đi du lịch, ít có điều kiện kết nối nhưng tính năng này vẫn còn những hạn chế

tải công

còn những hạn

có điều kiện
lâu đã khả
Translate từ lâu

cho những người

tải công

Google Translate

lịch ít

offline tích hợp
thường xuyên

Google cho phép tải công cụ dịch offline tích hợp trí tuệ nhân tạo

ngoại tuyến cho

Tin Ngày

vẫn còn

tuệ nhân

khả dụng ngoại

offline tích

tính năng

người thường

offline tích
dụng ngoại tuyến
này vẫn

ngoại tuyến

này vẫn còn

tạo Google Translate
smartphone
trí tuệ nhân
những người
nhưng tính năng
tuệ nhân
tải công cụ

cho phép tải

Google cho

khả dụng

phép tải công

dịch offline tích

Google cho phép tải công cụ dịch offline tích hợp trí tuệ nhân tạo - Điểm Tin Ngày

dịch offline
năng này vẫn
smartphone
tính năng này

nhân tạo Google

thường xuyên đi

kiện kết nối

Google Translate dịch ngôn ngữ

cho những

hạn chế

lâu đã

phép tải

trí tuệ
điều kiện

công cụ

tuyến cho

Điểm Tin

kết nối
ít có điều
cụ dịch offline
thiết bị di động
kết nối nhưng
Google cho

nối nhưng tính

cụ dịch

đã khả dụng

xuyên đi du

từ lâu đã

tuyến cho những

điều kiện kết

đi du

trí tuệ nhân tạo

tạo Google

vẫn còn những

thiết bị di động
những hạn chế
Google Translate từ

đi du lịch

những hạn

dịch ngôn ngữ

từ lâu

hợp trí tuệ

du lịch ít
trí tuệ nhân tạo

kiện kết

Google Translate

tích hợp
trí tuệ

ít có

Translate từ
tích hợp trí
lịch ít có
cho phép

còn những

Google cho phép

hợp trí

công cụ dịch
nhân tạo

du lịch

hợp trí

nhân tạo

năng này

nhưng tính

tuệ nhân tạo

cho phép
j
(0.03 giây)