Bảo vật trong hộp giày

Bảo vật trong hộp giày

259

Hôm 12.6, một bình sứ có niên đại từ thế kỷ 18 (ảnh) được bán với giá 16,2 triệu euro (khoảng 434 tỉ đồng) tại Pháp, cao gấp hơn 20 lần so với dự đoán.

Theo BBC, các chuyên gia tại nhà đấu giá Sotheby's ở Paris từng cho rằng chiếc bình chỉ có thể thu về 500.000 - 700.000 euro. Bình cao khoảng 30 cm được chế tác từ thời vua Càn Long (1736 - 1795) ở Trung Quốc. Đây là vật truyền qua nhiều đời của một gia đình tại Pháp và mới được phát hiện trong một hộp giày cất trên tầng gác mái.
Chuyên gia Olivier Valmier của Sotheby's cho hay khi người bán mở hộp giày ra, ai nấy đều trầm trồ trước vẻ đẹp tuyệt hảo của nó. Chủ sở hữu mới của chiếc bình là người châu Á song được giữ kín nhân thân.


BÌNH LUẬN
GỬI BÌNH LUẬN

Create AccountLog In Your Accountbán với giá

giá 16

Bảo vật

đại từ thế

niên đại từ

tại Pháp cao

niên đại

hơn 20
Trung Quốc

12 6 một

Bảo vật trong hộp giày

triệu euro (khoảng

(ảnh) được

20 lần
gấp hơn

giá 16 2

đại từ

20 lần so

18 (ảnh)

một bình
2 triệu

đồng) tại Pháp

trong hộp

tại Pháp

Olivier Valmier
triệu euro
Trung Quốc

2 triệu euro

bán với

Bảo vật

lần so với

từ thế

so với

dự đoán
có niên đại

từ thế kỷ

Bảo vật

với dự đoán
kỷ 18

Tin Ngày

giày Hôm 12

6 một bình
một bình sứ

được bán với

gấp hơn 20
cao gấp

giày Điểm

Bảo vật trong
(khoảng 434

(khoảng 434 tỉ

tàu điện ngầm
Điểm Tin
kỷ 18 (ảnh)
bình sứ có
6 một

hộp giày

với giá
xe buýt

bình sứ

vật trong
vật trong hộp
hộp giày Hôm
434 tỉ đồng)
16 2
sứ có niên

vật trong

434 tỉ

cao gấp hơn

Bảo vật

tỉ đồng)

16 2 triệu

sứ có

Hôm 12

giày Hôm

có niên

trong hộp

hộp giày

tỉ đồng) tại
với dự

Pháp cao gấp

euro (khoảng 434

12 6

18 (ảnh) được

với giá 16
lần so

6, một bình sứ có niên đại từ thế kỷ 18 (ảnh) được bán với giá 16,2 triệu euro (khoảng 434 tỉ đồng) tại Pháp, cao gấp hơn 20 lần so với dự đoán

thế kỷ 18
Pháp cao

euro (khoảng

đồng) tại

thế kỷ

được bán

tàu điện ngầm
Hôm 12 6
xe buýt

hơn 20 lần

Hôm 12

Bảo vật trong hộp giày - Điểm Tin Ngày

Olivier Valmier

(ảnh) được bán

trong hộp giày

so với dự
j
(0.15 giây)